ภารกิจการรักษาพยาบาล

mission icon-02

mission2

          การเจ็บป่วยเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต การให้การดูแลทางการแพทย์แก่ผู้ที่ขาดแคลนค่าใช้จ่ายคือความสำคัญของฉือจี้ตั้งแต่เริ่มต้น วันนี้ฉือจี้มีเครือข่ายแพทย์จิตอาสาครอบคลุมทั่วโลก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และอาสาสมัครที่ให้การดูแลสุขภาพฟรี ฉือจี้เน้นวิธีการแบบทำงานแบบองค์รวมและความเป็นมนุษย์ที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวผู้ป่วยและแพทย์ที่ให้การรักษาอย่างเท่าเทียมกัน

ลิงค์องค์กรฉือจี้

  • 1
  • 2