in    yout   

ข่าวกิจกรรม

ฉือจี้มอบจักรยานแห่งน้ำใจ

20180107-060-bylek resize

          ในกิจกรรมมอบจักรยานแห่งน้ำใจ ณ โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยครั้งนี้ เหล่าจิตอาสาชาวฉือจี้ในพื้นที่ ต่างร่วมดำเนินการสำรวจด้วยความสมัครสมานสามัคคี นำจิตวิญญาณของผู้รับและผู้ให้ ผนวกรวมเป็นกระแสความอบอุ่น ร่วมทำงานเสียสละด้วยใจเปี่ยมปีติ  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาให้ซึ่งกันและกัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยจิตที่บริสุทธิ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา มาร่วมหว่านเพาะนาบุญ

 

นักศึกษาราชภัฏพระนครเรียนรู้งานจิตอาสา บ่มเพาะจิตสาธารณะในใจตน

20171202-08-student-Volunteer resize

          ภายใต้การเรียนการสอนของดร.เรียม ศรีทอง ในรายวิชาจิตสาธารณะนั้น มักจะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว เรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้กับอาสาสมัครฉือจี้โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 รวม 90 คน เรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้ใน 2 กิจกรรม ได้แก่ การเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้

 

อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยร่วมทำความดี น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

20171026-05-forweb

          26 ตุลาคม 2560 อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยร่วมทำความดี น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มอบถุงยังชีพ จิตอาสาฉือจี้เคียงข้างพี่น้องผ่านพ้นภัยพิบัติ

Flood Relief Ayutthaya 7

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาสาสมัครฉือจี้มอบสิ่งของบรรเทาภัย จ.พระนครศรีอยุธยา ต.เกาะเกิด ต.บ้านพลับ ต.บ้านแป้ง ต.วัดยม ต.บ้างประแดง ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน และต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา  รวม 7 สถานที่

ปลอบโยนผู้ประสบภัยด้วยความรัก ยื่นมือช่วยเหลือด้วยความเข้าใจ

Picture46 resize

9 กันยายน 2560 อาสาสมัครฉือจี้ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลตำบลหัวเวียง อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา