ข่าวกิจกรรม

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์ --- คุณพีระพัฒน์ เครือใจ

20180320-245-bylek resize

▲คุณพีระพัฒน์ เครือใจ บอกเล่าในสิ่งที่ตนทำ แบ่งปันการรักษ์โลกแก่ผู้คน ลุงแว่นแบ่งปันการคัดแยกขยะ ผ่านบอร์ดนิทรรศการที่ตนประดิษฐ์ขึ้น

          “ผมโชคดีที่ได้เป็นจิตอาสาฉือจี้” คุณพีระพัฒน์ เครือใจ วัย 68 ปี หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า “ลุงแว่น” กล่าวอย่างภาคภูมิใจ พร้อมกับย้อนเล่าเรื่องราวความประทับใจในวันวาน 

จุดเริ่มต้นของบุญสัมพันธ์อันดี

          “หรรษา...สู้ๆ หรรษา...สู้ๆ หรรษา หรรษา หรรษา...สู้ๆๆ” จิตอาสาฉือจี้ปลุกระดมใจพี่น้องหมู่บ้านหรรษา ให้หยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ไม้กวาด ที่ตักขยะ พลั่ว ถังน้ำ ฯลฯ พร้อมทั้งนำพวกเขาเข้าไปทำความสะอาดชุมชนตนเอง ภาพแห่งความประทับใจเหล่านี้ เป็นภาพเมื่อมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ พ.ศ.2554 โดยจิตอาสาฉือจี้ได้ผลักดัน “การช่วยภัยด้วยการทำงาน” ในหมู่บ้านหรรษา ว่าจ้างผู้ประสบภัยช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง พี่น้องหมู่บ้านหรรษาต่างก็ตอบรับและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และลุงแว่นซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรรษา ก็ร่วมทุ่มเททำงานเช่นเดียวกัน       

20111205-1803-Byxiaolian resize

▲ มหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ พ.ศ.2554 จิตอาสาฉือจี้ได้ผลักดัน “การช่วยภัยด้วยการทำงาน” ในหมู่บ้านหรรษา ว่าจ้างผู้ประสบภัยช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง

          บ้างก็ช่วยกวาด บ้างก็ช่วยเช็ดถู บ้างก็ช่วยขนขยะ ฯลฯ จากการร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาฉือจี้และคนในชุมชน ทำให้บ้านเรือนของผู้ประสบภัยกลับมาสะอาดดังเดิมในระยะเวลาอันสั้น อย่างเช่น บ้านของลุงแว่นซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นเวลาเดือนกว่าๆ ผนังบ้านเลอะเทอะไปด้วยคราบโคลน ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านพังเสียหายกลายเป็นขยะ ลุงแว่นเล่าว่า หากทำความสะอาดบ้านด้วยตนเองอาจจะต้องใช้เวลานานถึงหนึ่งเดือน แต่เมื่อมี “การช่วยภัยด้วยการทำงาน” ใช้เวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมง บ้านก็สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งถนนภายในหมู่บ้าน ที่มีกองขยะราวภูเขาถูกทิ้งสะสมกว่า 280 ตันในขณะนั้น ก็กลับสู่สภาพปกติภายในเวลา 4 วัน 

          หลังจากการช่วยเหลือสิ้นสุด จิตอาสาฉือจี้ยังจัดกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาขอบคุณพี่น้องหมู่บ้านหรรษา ที่ให้โอกาสจิตอาสาฉือจี้ทำความดี รวมทั้งขอบคุณในความร่วมร่วมใจของทุกคน จนภารกิจแล้วเสร็จอย่างราบรื่น ภายหลังยังนำจิตอาสาจากหมู่บ้านหรรษาร่วมทำความดี เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ ช่วยมอบสิ่งของบรรเทาภัยในชุมชนต่างๆ

          เหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความประทับใจแก่พี่น้องหมู่บ้านหรรษาไม่น้อย และนำมาซึ่งเริ่มต้นของบุญสัมพันธ์อันดีระหว่างลุงแว่นกับฉือจี้ “อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นปรัศนีในหัวใจ ข้อที่ 1 คือ ทำไมฉือจี้มาช่วยเหลือ โดยการมาจ้างเราทำความสะอาดบ้านเราเอง ปรัศนีข้อที่ 2 คือ มีด้วยเหรอที่มาช่วยเรา แล้วมาเรียกเราไปเลี้ยงขอบคุณ มันมีที่ไหน ผมยังไม่เคยเจอเลยว่าองค์กรไหนที่ทำอย่างนี้” ลุงแว่นแบ่งปันความประทับใจ

20111208-2691-Bylek resize

▲ จิตอาสาฉือจี้นำผู้ประสบภัยช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง

20111205-2044-Byxiaolian resize

▲พี่น้องหมู่บ้านหรรษาต่างก็ตอบรับและร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดชุมชน

35116 resize

 ▲ผนังบ้านเลอะเทอะไปด้วยคราบโคลน

35117 resize

▲จิตอาสาฉือจี้และพี่น้องหมู่บ้านหรรษา ช่วยกันทำความสะอาดบ้านลุงแว่น

20111211-3447-bylek resize

▲หลังจากการช่วยเหลือสิ้นสุด จิตอาสาฉือจี้ยังจัดกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาขอบคุณพี่น้องหมู่บ้านหรรษา ที่ให้โอกาสจิตอาสาฉือจี้ทำความดี รวมทั้งขอบคุณในความร่วมร่วมใจของทุกคน จนภารกิจแล้วเสร็จอย่างราบรื่น

20120121-2597-Byxiaolian resize

▲หลังจากการช่วยเหลือสิ้นสุด จิตอาสาฉือจี้นำจิตอาสาจากหมู่บ้านหรรษาร่วมทำความดี เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้

เดินบนวิธีโพธิสัตว์ ค้นหาคำตอบในครอบครัวแห่งรักของฉือจี้ 

          คำถามที่เกิดขึ้นในหัวใจวันนั้น เรียกร้องให้ลุงแว่นค้นหาคำตอบไขความสงสัย พ.ศ 2555 ลุงแว่นตัดสินใจเข้าร่วมชั้นเรียนอบรมกรรมการและสัตยบุรุษฉือจี้ จนผ่านหลักอบรมสูตรสัตยบุรุษในปี พ.ศ.2557 จากนั้นผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการฉือจี้ ใน พ.ศ.2558 และเดินทางไปรับรองวุฒิกรรมการฉือจี้จากท่านธรรมาจารย์ที่ไต้หวันใน พ.ศ.2560 พร้อมกับปณิธานอันหนักแน่นว่า “จะรับภาระหน้าที่ของท่านธรรมาจารย์ มาเป็นภาระหน้าที่ตน”
          ลุงแว่นเดินตามปณิธานอย่างแน่วแน่ ไม่ผันแปรต่ออุปสรรคใดๆ จึงมักเจอลุงแว่นในกิจกรรมต่างๆของฉือจี้อยู่เสมอ โดยปัจจุบันลุงแว่นได้รับมอบหมายภาระหน้าที่หลายอย่างในกิจกรรมฉือจี้ เช่น วิทยากรแบ่งปันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานกิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว งานรักษาความสะอาดในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี เป็นต้น

          เดิมทีแล้วลุงแว่นยังมีภาระหน้าที่ในหมู่บ้านหรรษา ได้แก่ งานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสส.) และงานเลขานุการของชุมชน มิใช่เพียงจัดสรรเวลาช่วยงานจิตอาสาฉือจี้และงานในชุมชนได้อย่างลงตัว ลุงแว่นยังสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากฉือจี้ ประยุกต์ใช้ในงานของชุมชน ทำให้งานของตนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ลุงแว่นแบ่งปันว่า “สมัยก่อนที่ผมยังไม่ได้เป็นฉือจี้ เวลาที่ทำงานในชุมชน ผมบอกเลยว่าผมทำงานตามหน้าที่ แต่พอได้มาเรียนรู้แนวคิดความรักที่ยิ่งใหญ่ของฉือจี้ ผมก็เอาความรักใส่เข้าไปในงานหน้าที่ของเรา สิ่งที่ได้รับ ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ เหมือนกับทุกคนให้ความเคารพให้ตัวเรา ให้ความศรัทธาในตัวเรา ”

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ฉือจี้มอบสิ่งของช่วยอัคคีภัย ปลอบโยนนักเรียนบ้านพักคริสเตียนเปาโลฝาง

200342 resize

▲จิตอาสาฉือจี้ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัยบางส่วนและผู้ดูแลบ้านพักคริสเตียนเปาโลฝาง ในมูลนิธิสหกิจคริสเตียน

กลุ่มหมอวิถีบ้านๆร่วมบริการนวดแผนไทย ผ่อนคลายกายใจแก่ผู้เจ็บป่วย

20180527-315-bylek resize

▲คุณนพธนพงษ์   สถาพรนพรัตน์ (ขวา)  หมอนวดแผนไทย แบ่งปันว่า “ถ้ามีเตียง ก็จะทำให้หมอนวดแผนไทยไม่ต้องคุกเข่าบนพื้น ทำให้ไม่เจ็บข่าว และผู้ป่วยก็นอนได้อย่างสบาย”

“มอบทุนการศึกษา” บ่มเพาะต้นกล้าแห่งความหวังในพิษณุโลก

04 resize

“ต้นกล้าแห่งความหวัง” กิจกรรมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ณ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก 

โครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษากล้าใหม่

20180505-015-byjanyaporn resize

▲ ฉือจี้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี ร่วมเคียงข้างและสานฝันของน้องอ้อนให้เป็นจริง