ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์และมอบสิ่งของประจำเดือนแก่ครอบครัวผู้ยากไร้

20180408-107-bylek resize

▲คุณสุดา นิมมานเทวินทร์ (ซ้าย 1) นำน้ำและดอกไม้รดลงมือผู้สูงอายุ พร้อมกล่าวคำอวยพร 

เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูในวันผู้สูงวัย
13-15 เมษายนของทุกปี คือ เทศกาลสงกรานต์ อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยทั้ง 3 วันดังกล่าว ยังเป็นวันสำคัญ ได้แก่ 13 เมษายน คือ วันสูงอายุ 14 เมษายน คือ วันครอบครัว และ 15 เมษายน คือ วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงเล่นสาดน้ำอวยพรซึ่งกันและกัน และยังสื่อถึงการสาดน้ำชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป ต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยความปีติ

กิจกรรมร่มโพธิ์ ร่มไทร ณ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180331-006-byjanyaporn

 ผู้สูงวัยเปรียบดั่งญาติผู้ใหญ่ตน 

          13-15 เมษายนของทุกปี คือเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีอันสำคัญของไทยและวันที่ 13 เมษายน ยังเป็นวันผู้สูงอายุซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญ จิตอาสาฉือจี้จึงอาศัยโอกาสอันดีก่อนถึงวันหยุดเทศกาล

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะนำครูอาจารย์ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

20180320-004-bylek

▲ จิตอาสาฉือจี้ คุณพีระพัฒน์ เครือใจ (ซ้าย 1) แบ่งปันวิธีคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสาฉือจี้จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะในโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ลงสู่ชุมชน เชิญชวนผู้คนคัดแยกขยะรีไซเคิล

 ▲หลังจากจิตอาสาฉือจี้แบ่งปันประโยชน์ของการคัดแยกขยะรีไซเคิลแล้ว เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มก็ยินดีหยิบขวดแก้วที่ใช้แล้ว มอบให้กับจิตอาสาฉือจี้ทันที       

              “สวัสดีค่ะ พวกเรามาจากมูลนิธิฉือจี้ ซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนหลวง ร. 9 ค่ะ วันนี้พวกเรามาเชิญชวนทุกท่านร่วมคัดแยกขยะ อย่างเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และอื่นๆมากมาย ล้วนแต่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ค่ะ ” 15 มีนาคมที่ผ่านมา จิตอาสาฉือจี้เดินเข้าสู่ชุมชน รณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลในตลาดวัดตะกล่ำ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ซอย 22 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม 12 คน