วันเสาร์, 04 พฤศจิกายน 2560

ฉือจี้มอบสิ่งของบรรเทาภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 อาสาสมัครฉือจี้มอบสิ่งของบรรเทาภัย ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ต.เกาะเกิด ต.บ้านพลับ ต.บ้านแป้ง ต.วัดยม ต.บ้างประแดง ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน และต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา  รวม 7 ตำบล มีผู้ได้รับความช่วยเหลือกว่า  3,565 คน

วันเสาร์, 04 พฤศจิกายน 2560