ขอเชิญท่านเข้าร่วมเส้นทางแห่งความรักอันยิ่งใหญ่

 

ขอเชิญท่านเข้าร่วมเส้นทางแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ แสดงศักยภาพแห่งเมตตา เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต

donatech

 

ชื่อบัญชี : มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
หมายเลขบัญชี : 933-0-14249-9

- กองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- กองทุนบริจาคเพื่อการศึกษา

เงินสด -
บริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ 08.30 – 17.30 น.

เช็ค -
กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

ใบเสร็จการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

      มูลนิธิฉือจี้ แยกประเภทในการให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน กรณีที่ท่านบริจาคด้วยกำลังทรัพย์ ขอความกรุณาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ระบุประเภทในการบริจาคเงินเข้ากองทุนต่างๆและเรียกรับใบเสร็จรับเงินที่ท่านบริจาคทันที หรือถ้าหากท่านโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล donation@tzuchithailand.org หรือทางโทรสารหมายเลข 02 328 1160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 328 1161-3 ต่อ 300 (ฝ่ายการเงิน)