ข่าวกิจกรรม

ลงสู่ชุมชน เชิญชวนผู้คนคัดแยกขยะรีไซเคิล

 ▲หลังจากจิตอาสาฉือจี้แบ่งปันประโยชน์ของการคัดแยกขยะรีไซเคิลแล้ว เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มก็ยินดีหยิบขวดแก้วที่ใช้แล้ว มอบให้กับจิตอาสาฉือจี้ทันที       

              “สวัสดีค่ะ พวกเรามาจากมูลนิธิฉือจี้ ซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนหลวง ร. 9 ค่ะ วันนี้พวกเรามาเชิญชวนทุกท่านร่วมคัดแยกขยะ อย่างเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และอื่นๆมากมาย ล้วนแต่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ค่ะ ” 15 มีนาคมที่ผ่านมา จิตอาสาฉือจี้เดินเข้าสู่ชุมชน รณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลในตลาดวัดตะกล่ำ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ซอย 22 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม 12 คน

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะนำครูอาจารย์ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

20180320-004-bylek

▲ จิตอาสาฉือจี้ คุณพีระพัฒน์ เครือใจ (ซ้าย 1) แบ่งปันวิธีคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสาฉือจี้จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะในโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทุนการศึกษากล้าใหม่ สร้างความหวังให้นักเรียนยากไร้

20180317-01-byangkana

▲จิตอาสาฉือจี้และนักเรียนทุนฉือจี้ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในศาลาหลบแดดฝนหน้าบ้าน

          17 มีนาคม 2561 จิตอาสาฉือจี้ คุณหยางเยว่เฟิง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฉือจี้ฮวาเหลียน คุณครูจากสมาคมครูฉือจี้ไต้หวัน 3 คน และนักเรียนช่วยนำทางจำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนฉือจี้ นักเรียนผู้ยากไร้เหล่านี้ ส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่ยังไม่มีสัญชาติไทย แต่พวกเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจศึกษา มีผลการเรียนดี โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนหลายคน เป็นลูกจ้างชั่วคราวของไร่ส้มในพื้นที่

ฉือจี้รวมน้ำใจช่วยภัยหนาว มอบความอบอุ่นให้บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่

 20180118-005-bywhanlop

หมู่บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชายแดนไทย-พม่า ที่มีผู้คนหลายชาติพันธุ์ เช่น ลูกหลานชาวจีนยูนนาน ไทยใหญ่ และไทยพื้นเมือง เป็นต้น