ข่าวกิจกรรม

ขยายความรักมอบความอบอุ่น เติมเต็มความต้องการให้คนในชุมชน

 รักของฉือจี้ยังคงอยู่ เริ่มต้นจากการช่วยเหลืออุทกภัยสู่การช่วยภัยหนาว 

         4-9 กันยายนที่ผ่านมา หลังจากจิตอาสาฉือจี้ลงพื้นที่สำรวจและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.น่าน แล้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 ต.ดู่ใต้ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน ได้แจ้งกับจิตอาสาฉือจี้ว่า ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ฉือจี้สามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่

 

         ด้วยเหตุนี้ 5-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จิตอาสาฉือจี้จึงดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมเยียนชาวบ้านทีละครอบครัวตามรายชื่อที่ผู้นำชุมชนเสนอมา และจัดกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยภัยหนาวในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจาก 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน รวม 291 ครอบครัว

         รวมน้ำใจ ส่งความอบอุ่นให้พี่น้อง จ.น่าน เมื่อทราบข่าวกิจกรรมแล้ว บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานใจบุญ ร่วมให้ความสนับสนุนบริจาคผงซักฟอก น้ำยาล้างจานและเงินช่วยเหลือ คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการบริษัทฯ แบ่งปันว่า “เรามีทีมงานทำเรื่องพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งก็ได้ต้นแบบมาจากฉือจี้ กิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดี เราก็ช่วยกันขยายความดีให้ไกลยิ่งๆขึ้นไปครับ ”

ร่วมแรงร่วมใจ ส่งความอบอุ่นสู่ จ.น่าน
         ด้วยสิ่งของช่วยเหลือภัยหนาวมีจำนวนมาก จิตอาสาฉือจี้จึงร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันบรรจุสิ่งของต่างๆลงในถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผ้าห่มฉือจี้ เสื้อกันหนาว และถุงยังชีพแต่ละถุง ถูกขนย้ายขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อขนย้ายสู่ จ.น่าน ซึ่งสิ่งของช่วยภัยหนาวเหล่านี้ได้เดินทางถึง จ.น่าน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน โดยมีจิตอาสาในท้องถิ่นช่วยขนย้ายสิ่งของเข้าสู่สถานที่จัดกิจกรรม
        ในวันเดียวกัน จิตอาสาฉือจี้จากกรุงเทพมหานคร ราชบุรี และพิษณุโลก รวม 40 คน เดินทางทางถึง จ.น่าน โดยในระหว่างรับประทานอาหารเย็น คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ได้กล่าวต้อนรับจิตอาสาทุกคนที่เดินทางมาไกล เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันในกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้น คุณจิ้นหรงกาง ได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม เวลานัดหมาย และกำชับด้วยรักแก่จิตอาสาทุกคน
         29 พฤศจิกายน เริ่มต้นกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จ.น่าน ด้วยอากาศเย็นสบายในตอนเช้า ชาวบ้านทยอยมาถึง โดยมีจิตอาสาฉือจี้คอยต้อนรับ นำทางเข้าที่นั่ง ภายในกิจกรรมมีจิตอาสาฉือจี้ คุณจิระภา ขำพิสุทธิ์ ซึ่งเดิมทีเป็นพยาบาล ตั้งจุดปฐมพบาบาล บริการด้านการแพทย์เบื้องต้นให้ผู้เจ็บป่วย และก่อนกิจกรรมจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ยังมีจิตอาสาฉือจี้บริการตัดเล็บให้ผู้สูงอายุ รวมถึงพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน การสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นกันเองเช่นนี้ ทำให้ทั้งจิตอาสาและชาวบ้านยิ้มหัวเราะอย่างมีความสุข
          เมื่อกิจกรรมเริ่มต้นเป็นทางการแล้ว คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย กล่าวถึงอวยพรแก่พี่น้องประชาชน อีกทั้งยังมีผู้นำในชุมชนกล่าวขอบคุณ และมาร่วมเป็นประจักษ์พยานของกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.น่าน
         ภายในพิธีมอบฯนั้น จิตอาสาฉือจี้ คุณไพฑูรย์ ศรีรอด ได้แบ่งปันกับชาวบ้านว่า “ผ้าห่มเหล่านี้มาจากไต้หวัน และรีไซเคิลมาจากขวดพลาสติก” และยังมี คุณสุชน แซ่เฮง แบ่งปันเรื่องราวของฉือจี้ แนวคิดกระปุกออมบุญ เชิญชวนให้ทุกคนร่วม “ออมเงินน้อยสร้างบุญใหญ่” จากนั้น จิตอาสาฉือจี้นำทุกคนร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน”ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น และร่วมกันอธิษฐาน
        เวลาที่รอคอยก็มาถึง จิตอาสาฉือจี้ดำเนินการมอบสิ่งของให้ชาวบ้าน โดยอ้างอิงจากจำนวนสมาชิกในแต่ละครอบครัว ดังนี้
ผ้าห่มฉือจี้             สมาชิกในครอบครัว 1-3 คน / 1 ผืน
                            สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน / 2 ผืน
                            สมาชิกในครอบครัว 7 คนขึ้นไป / 3 ผืน
เสื้อกันหนาว           คนละ 1 ตัว
ถุงยังชีพ (ประกอบไปด้วย ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ยาสระผม สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ) ครอบครัวละ 1 ชุด

เพราะว่าจริงใจ จึงซาบซึ้งใจ
          เมื่อได้รับสิ่งของบรรเทาภัยหนาวแล้ว ชาวบ้านต่างก็รู้สึกดีใจ คุณตาไสว ชาวบ้านตำบลดู่ใต้ แบ่งปันความรู้สึกว่า “ดีมากๆครับที่มูลนิธิมาแจกผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้ผู้สูงอายุให้ตำบลดู่ใต้ครับ”
         เมื่อเห็นชาวบ้านได้รับการช่วยเหลือบรรเทาภัยหนาวเช่นนี้ คุณพวงทวา เลื่องลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เทศบาลตำบลดู่ใต้ รู้สึกดีใจที่สามารถเป็นสะพานบุญให้ฉือจี้ได้ช่วยเหลือคนในชุมชนของตน คุณพวงทวา แบ่งปันความรู้สึกว่า “การที่มูลนิธิลงมาช่วยเหลือทำให้รู้สึกอบอุ่นมาก ดีใจที่จิตอาสาฉือจี้ไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ”
        ด้วยน้ำใจที่มอบให้ จึงจุดประกายความดีงามในจิตใจ คุณฐิติมล แบ่งปันความรู้สึกว่า “ป้าก็จะขอตั้งปณิธานว่า จะออมอย่างน้อยวันละบาท ในกระปุกออมบุญ เมื่อครบหนึ่งเดือนแล้ว ก็จะเอามาบริจาคให้มูลนิธิค่ะ ”
       นอกจากมอบสิ่งของบรรเทาภัยในสถานที่จัดกิจกรรมแล้ว จิตอาสาฉือจี้ยังได้ลงพื้นที่สู่ชุมชน เพื่อเยี่ยมเยียนชาวบ้านในชุมชน อย่างเช่น คุณยายช้อน ซึ่งมีอายุมากและเดินเหินไม่สะดวก จิตอาสาฉือจี้จึงนำสิ่งของบรรเทาภัยหนาวมามอบให้คุณยายช้อนถึงบ้าน และพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด

         คุณยายช้อนอาศัยอยู่กับลูกชายที่สติไม่ค่อยสมประกอบนัก อาศัยเบี้ยผู้สูงอายุประทังชีวิต เครื่องนุ่งห่มกันหนาวไม่เพียงพอ ปีนี้ได้รับเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจากฉือจี้ ทำให้คุณยายไม่ต้องกลัวความเหน็บหนาวอีกต่อไป อีกทั้งการพูดคุยถามทุกข์สุขของจิตอาสาฉือจี้ ยังทำให้คุณยายรู้สึกอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้น คุณยายช้อน แบ่งปันความรู้สึกว่า “ดีใจมาก พูดไปก็น้ำตาไหล เห็นลูกหลานมาเยี่ยมกันหลายคน รู้สึกดีใจที่นำสิ่งของแบ่งปันให้ยายได้อุ่นดี”

ผู้ที่สามารถเสียสละเพื่อผู้อื่น คือ บุญ ผู้ที่สามารถขจัดความทุกข์ คือ ปัญญา         
เพราะเคยได้รับการช่วยเหลือจากฉือจี้เมื่ออุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ 2554 ทำให้คุณบังเอิญ ต่วนเอี่ยม รู้สึกประทับใจฉือจี้ หลังจากนั้นเป็นต้นมา คุณบังเอิญก็มาร่วมกิจกรรมฉือจี้อยู่เสมอ คอยเป็นกำลังสนับสนุนอยู่ไม่ห่างหาย และเมื่อทราบข่าวกิจกรรมครั้งนี้ คุณบังเอิญก็ลงชื่อมาร่วมกิจกรรมทันที โดยภายในกิจกรรม คุณบังเอิญช่วยพยุงผู้สูงอายุเข้าสู่กิจกรรม เมื่อได้รับสิ่งของแล้ว ก็ช่วยถือสิ่งของไปส่งที่รถ คุณบังเอิญ แบ่งปันความรู้สึกจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ปลื้มใจมากค่ะที่ได้ทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อก่อนเป็นผู้รับ วันนี้เป็นผู้ให้ ก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม”

▲ จิตอาสาฉือจี้จึงดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมเยียนชาวบ้านทีละครอบครัวตามรายชื่อที่ผู้นำชุมชนเสนอมา และจัดกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยภัยหนาวในวันที่              29 พฤศจิกายน 2561

▲ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้ความสนับสนุนบริจาคผงซักฟอก น้ำยาล้างจานและเงินช่วยเหลือ

▲ 29 พฤศจิกายน วันที่มอบสิ่งของ ชาวบ้านทยอยมาถึง โดยมีจิตอาสาฉือจี้คอยต้อนรับ นำทางเข้าที่นั่ง

▲ คุณสุชน แซ่เฮง (ขวา) แบ่งปันเรื่องราวของฉือจี้ แนวคิดกระปุกออมบุญ เชิญชวนให้ทุกคนร่วม “ออมเงินน้อยสร้างบุญใหญ่”

▲ จิตอาสาฉือจี้นำชาวบ้านร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” 

▲ จิตอาสาฉือจี้มอบสิ่งของบรรเทาภัยหนาวให้พี่น้องประชาชน

▲ ปีนี้ได้รับเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจากฉือจี้ ทำให้คุณยายช้อนไม่ต้องกลัวความเหน็บหนาวอีกต่อไป

 

เรื่อง : ดรรชนี สุระเทพ
ภาพ : พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี, ดรรชนี สุระเทพ

ฉือจี้ถ่ายทอดประสบการณ์ จิตอาสาในโรงพยาบาล

จิตอาสาฉือจี้เริ่มให้บริการเสิร์ฟน้ำชา บริการผู้ป่วยที่มารอรับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นประจำทุกเช้าวันพุธ นับตั้งแต่ พ.ศ.2554

กิจกรรมขายของการกุศลเพื่อสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยหนาว

20180929 31 ByWhanlop resize

            จากโครงการช่วยผู้ประสบภัยหนาวใน 4 ปีที่ผ่านมา ทั้ง อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย และ อ.เชียงดาว ในปีนี้โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่และมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยได้ทำโครงการช่วยภัยหนาวใน อ.แม่สลองใน จังหวัดเชียงราย

           สภาพทั่วไปของตำบลแม่สลองในเป็นภูเขา โดยมีแหล่งชุมชนตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสำคัญต่างๆ เช่น แม่น้ำคำ แม่น้ำห้วยหยวก แม่น้ำห้วยหก แม่น้ำแม่สะแลป โดยส่วนใหญ่พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมด อยุ่ติดชายแดนประเทศเมียนม่าและอยู่ห่างไกล ดังนั้นการช่วยเหลือจึงค่อนข้างไปไม่ถึงชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งในโครงการต้านภัยหนาวในครั้งนี้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสมทบทุนในครั้งนี้ ทั้งจากการเดินขอรับบริจาคและกิจกรรมขายของเพื่อการกุศลซึ่งทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี

▲  นักเรียนจากชมรมศิลปะวาดภาพและนำมาจำหน่ายในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้

  ชมรมผู้ปกครองนำสิ่งประดิษฐ์และสิ่งของมือสองต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาร่วมขายของการกุศล

▲ บรรยากาศงานขายของการกุศล

ภาพ :คุณวัลลภ จันทิมา,คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล       เรื่อง :คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล

ฉือจี้กับรักยิ่งใหญ่ รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น

           วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สถาบันการสร้างชาติจัดงาน "คืนเชิดชูเกียรติการสร้างชาติ" ขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพฯ ภายในงาน ได้จัดให้มีการมอบรางวันเชิดชูเกียรติการสร้างชาติขึ้นเป็นครั้งแรก โดย "มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน" ได้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ (Corporate Nation-Building Award : People Sector) ในโอกาสนี้ รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณเฉินอวี่หง ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

 

        ▲ รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณเฉินอวี่หง เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

            อดีตนายกรัฐมนตรี

         

            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาตินั้น ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติในด้านต่างๆ อาทิ นายเควิน ไมเคิล รัดด์ อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นางมารี โยฮันนา คิวิเนียมี อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศฟินแลนด์ นายเฟรเดอริก ซูมาเย อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย นายปาสกาล ลามี อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน

           ในปี พ.ศ.2561 นี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติในด้านต่างๆ ประกอบด้วย อาทิ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด, นายราทัน นาวัล ทาทา (Ratan N. Tata), นายมีชัย วีระไวทยะ, ดาโต๊ะ ดร.เนลลี่ เอส แอล ตัน หว่อง (Dato' Dr. Nellie S. L. Tan-Wong), สมัชชาคนของคาซัคสถาน (Assembly of the People of Kazakhstan), ออโร่แล็บ (Aurolab) และมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (Tzu Chi Foundation) ซึ่งได้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ (Corporate Nation-Building Award : People Sector)

 

        ▲ สถาบันการสร้างชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศ

            รวม 14 ท่าน

 

           ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวบนเวทีว่า "วันนี้ทุกคนมารวมตัวกัน เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เป็นต้นแบบในด้านการนำ การบริหาร คุณธรรม ที่ได้รับรางวัลสร้างชาติดีเด่น ทั้งในภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชากิจ"

          ในโอกาสนี้ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ท่านได้กำชับว่า “เนื้อหาในหนังสือนั้นดีและยังมีความจำเป็น ทว่าการนำไปปรับใช้กับการทำงานนั้นสำคัญยิ่งกว่า” ดังเช่นผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลในคืนนี้ เป็นตัวอย่างที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงการเสียสละทำประโยชน์เพื่อสังคม

          รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนรับรางวัลในครั้งนี้กล่าวว่า “วันนี้มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ ขอบพระคุณสถาบันการสร้างชาติ ที่ให้  เกียรติฉือจี้ ตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา ย่างก้าวแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ได้เดินทางไปกว่า 96 ประเทศทั่วโลก ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่แบ่งแยกประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและสีผิว นำความรักไปปลอบโยนผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยเมตตาจิต ขอบพระคุณท่านธรรมาจารย์ ที่ก่อตั้งฉือจี้ขึ้นมา ทำให้ผู้คนได้เห็นถึงย่างก้าวแห่งความรักนี้ พร้อมทั้งหวังว่า จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน เข้ามาร่วมกันทำความดี ก้าวเดินบนวิถีพระโพธิสัตว์นี้ด้วยความเสียสละร่วมกันมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ”

                                                          ▲ รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

                                                                คุณเฉินอวี่หง เป็นตัวแทนรับรางวัล

 

             ภายใต้การนำของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ชาวฉือจี้ทั่วโลกต่างนำพุทธธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมทำความดีเป็นพระโพธิสัตว์เดินดิน พร้อมทั้งยึดคำสอนของท่านธรรมาจารย์ที่ว่า เมื่อรับจากที่ไหน ก็ต้องตอบแทนกลับให้กับที่แห่งนั้น ส่งผลให้ทุกวันนี้ ย่างก้าวความรักอันยิ่งใหญ่ของชาวฉือจี้กระจายไปแล้วกว่า 96 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคฟรีให้กับผู้ไร้สิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกา การช่วยเหลือบรรเทาภัยในอัฟกานิสถาน เมียนมาร์และประเทศจีน เป็นต้น รวมถึงการทุ่มเทผลักดัน "สี่ภารกิจ แปดรอยธรรม" ของชาวฉือจี้ทั่วโลก ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น "มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน" จึงได้รับเกียรติให้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ

ภาพ :คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี       เรื่อง :คุณบุษรา สมบัติ

สำรวจผู้ประสบภัยหนาว ตำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงราย

            เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะครูและจิตอาสาฉือจี้ได้ออกสำรวจผู้ประสบภัยหนาว ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ต้องการความรับการช่วยเหลือ ในโครงการ