มอบถุงยังชีพ จิตอาสาฉือจี้เคียงข้างพี่น้องผ่านพ้นภัยพิบัติ

Flood Relief Ayutthaya 7

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาสาสมัครฉือจี้มอบสิ่งของบรรเทาภัย จ.พระนครศรีอยุธยา ต.เกาะเกิด ต.บ้านพลับ ต.บ้านแป้ง ต.วัดยม ต.บ้างประแดง ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน และต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา  รวม 7 สถานที่

 รวม “แรงกาย แรงใจ” ลุล่วงในภารกิจจัดเตรียมงาน

          เพราะห่วงใยพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เคยผูกบุญสัมพันธ์อันดีเมื่อครั้งมหาอุทกภัย พ.ศ.2554 และยังให้การช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยจึงคอยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่มาโดยตลอด เมื่อทราบว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน อาสาสมัครก็เร่งลงพื้นที่สำรวจภัยพิบัติ และให้การช่วยเหลือ

Flood Relief Ayutthaya 1 Flood Relief Ayutthaya 4

          กิจกรรมมอบสิ่งของบรรเทาภัยในแต่ละสถานที่ อาสาสมัครฉือจี้ล้วนต้อนรับพี่น้องด้วยจิตใจแห่งความปีติ สอบถามพูดคุยถึงชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความเป็นกันเอง ในระหว่างกิจกรรม อาสาสมัครยังนำพี่น้องร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” ให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป อีกทั้งขอรับบริจาคน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ซึ่งพี่น้องทั้ง  7 ตำบลล้วนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ร่วมบริจาคน้ำใจตนด้วยความสุข

Flood Relief Ayutthaya 8 Flood Relief Ayutthaya 6

อาสาสมัครฉือจี้นำถุงยังชีพมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัย อีกทั้งอวยพรให้พวกเขาอยู่ดีมีความสุข น้ำลดลงและเข้าสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววัน หากไม่เปิดถุงยังชีพออกมา ก็มีหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า ภายในถุงยังชีพมีสิ่งของอะไร เพียงแค่ทราบว่าทางมูลนิธิพุทธฉือจี้จะเข้ามามอบสิ่งของช่วยเหลือ พี่น้องผู้ประสบภัยก็รู้สึกมีความหวัง และมีความเชื่อมั่นว่า ภายในถุงยังชีพนั้นเต็มไปด้วยน้ำใจของผู้ใจบุญทั้งหลาย

Flood Relief Ayutthaya 5 Flood Relief Ayutthaya 3

คุณยายเสงี่ยม วัย 73 ปี อาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวอีก 3 คน ได้แก่ คุณตา ลูกสาว และเหลนชาย คุณยายบอกเล่าว่า ปีนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมานานประมาณ 3 เดือนกว่าแล้ว ถึงแม้ว่า คุณยายจะเดินเหินไม่ค่อยสะดวก แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติ คุณยายก็สามารถเดินไปซื้ออาหารหรือสิ่งของต่างๆที่ร้านค้าละแวกบ้านได้ แต่ถ้าอยู่ในช่วงน้ำท่วมเช่นนี้ จะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรือสัญจร หรือเดินบนสะพานไม้ ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก ดังนั้น คุณยายจึงรู้สึกดีใจ ที่ได้รับสิ่งของบรรเทาภัยจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ เพราะช่วยลดปัญหาความไม่สะดวกในการเข้า-ออกไปซื้ออาหารข้างนอก คุณยายเสงี่ยม แบ่งปันว่า  “ได้รับสิ่งของมาแล้ว คุณยายก็ไม่ต้องออกไปซื้อ พออันเดิมหมดก็กินใช้ของพวกนี้ได้ มันก็ทุ่นได้เยอะนะ อย่างเช่นข้าวสาร 10 กิโลกรัม ก็กินใช้ได้เป็นเดือนนะ แต่ว่าไข่หนึ่งแผงคงไม่ถึงเดือน เพราะว่าเหลนกินเก่ง ”

Flood Relief Ayutthaya 9

หลังสิ้นสุดการมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัย อาสาสมัครเยาวชนฉือจี้ คุณอรพรรณ วงศ์สถิตย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เข้าไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัย และอธิบายถึงการใช้ยาชนิดต่างๆเมื่อมีอาการเจ็บป่วย โดยการลงพื้นที่ สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้ประสบภัยเช่นนี้ ทำให้คุณอรพรรณ รู้สึกได้ว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์อันล้ำค่า คุณอรพรรณ์ แบ่งปันว่า “รู้สึกภูมิใจที่สิ่งที่เราได้เรียนมา มันไม่ใช่ความรู้ที่อยู่แค่ในตำราเรียน เพราะวันนี้เราได้นำมาแนะนำให้ชาวบ้านใช้ได้จริงกับปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่”


ผู้ถ่ายภาพ :คุณรัตนโชติ ประมวลทรัพย์ คุณจรรยพร เข้มแข็ง คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี คุณดรรชนี สุระเทพ              ผู้จดบันทึก :คุณบุษรา สมบัติ คุณดรรชนี สุระเทพ