นักศึกษาราชภัฏพระนครเรียนรู้งานจิตอาสา บ่มเพาะจิตสาธารณะในใจตน

20171202-08-student-Volunteer resize

          ภายใต้การเรียนการสอนของดร.เรียม ศรีทอง ในรายวิชาจิตสาธารณะนั้น มักจะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว เรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้กับอาสาสมัครฉือจี้โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 รวม 90 คน เรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้ใน 2 กิจกรรม ได้แก่ การเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้

 

เรียนรู้งานจิตอาสา เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

20171202-01-student-Volunteer resize

          ยายสมจิตร นักศึกษาทุกคนต่างก็รู้สึกประทับใจในความสู้ชีวิตของยายสมจิตร โดยในช่วงแรกยายสมจิตรไม่ยอมให้อาบน้ำ แต่ยินดีให้นักศึกษาช่วยอาบน้ำ สระผมให้ในภายหลัง ยายสมจิตรมีอาการเกร็งช่วงแรก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ากลัวเจ็บ พอเวลาผ่านไปจึงค่อยๆรู้สึกอุ่นใจ ผ่อนคลายและทำตัวสบายๆมากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังช่วยกันทำความสะอาดบ้าน ซักเสื้อผ้าให้ยายสมจิตร ก่อนเดินทางกลับยังได้สวมกอดมอบความรัก พร้อมทั้งอวยพรยายสมจิตรมีความสุข ส่วนคุณยายสมจิตรก็รู้สึกมีความสุขที่มีลูกหลานนักศึกษามาเยี่ยมเยียนเช่นกัน จึงบอกกับนักศึกษาว่า “มาเยี่ยมป้าอีกนะ”

20171202-11-student-Volunteer resize 20171202-12-student-Volunteer resize

          คุณอัมพร คุณอัมพรเป็นเคสพิการแต่กำเนิด เพียงแค่เห็นอาสาสมัครฉือจี้และนักศึกษามาเยี่ยมมากมาย คุณอัมพรก็รู้สึกดีใจและมีความสุข นักศึกษาไม่เพียงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ หากยังแบ่งหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณบ้าน ซักผ้า ล้างห้องน้ำ ช่วยอาบน้ำและตัดเล็บให้คุณอัมพร จากการเยี่ยมเยียนคุณอัมพร ทำให้นักศึกษาได้ย้อนมองตนเองมากขึ้น พวกเขาต่างก็แบ่งปันว่า “รู้สึกว่าตนโชคดีเพียงใดที่มีร่างกายครบ 32 ประการ และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี”

20171202-13-student-Volunteer resize 20171202-14-student-Volunteer resize

          ยายจำปี ซึ่งมีตาพิการหนึ่งข้าง ภายในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นละออง อาสาสมัครฉือจี้และนักศึกษาจึงช่วยทำความสะอาดบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน ก่อนเดินทางกลับทุกคนได้ร่วมกันแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” อีกทั้งโอบกอดและหอมแก้มคุณยาย บรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองเช่นนี้ ทำให้มีนักศึกษาบางคนรู้สึกซาบซึ้งใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ นักศึกษาคนหนึ่งแบ่งปันความรู้สึกว่า “ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำจะทำให้คุณยายจำปีมีความสุขหรือไม่ แต่จากกิจกรรมนี้ก็ทำให้ตนคิดถึงคุณยายที่เคยดูแล ซึ่งแม้ว่าท่านจะแก่ชราแต่ท่านก็ยังแข็งแรงดี เดินเหินสะดวก แต่เมื่อได้พบเจอกับคุณยายซึ่งแก่ชราและพิการด้านสายตา จึงรู้สึกสงสารท่านมาก ”

20171202-15-student-Volunteer resize

นักศึกษาช่วยโกนหนวดให้คุณลุง   คุณลุงรู้สึกดีใจและประทับใจมาก

20171202-07-student-Volunteer resize 20171202-10-student-Volunteer resize

นักศึกษาเรียนรู้ภาษามือเพลงครอบครัวเดียวกันทุกคนทำอย่างตั้งใจ เมื่อผู้ป่วยยิ่งเมื่อได้เห็นการแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” ก็ทำให้ผู้ป่วยบางคนน้ำตาซึมด้วยความประทับใจ

20171202-03-student-Volunteer resize

ก่อนลากลับ นักศึกษายังเสิร์ฟน้ำชาให้พยาบาล เพื่อขอบคุณที่ให้โอกาสอาสาสมัครฉือจี้และนักศึกษาได้ร่วมกันทำความดี จากการร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว นักศึกษาต่างก็แบ่งปันความประทับใจว่า “รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสมาทำความดี”


ผู้ถ่ายภาพ :คุณจรรยพร   เข้มแข็ง คุณขวัญตา  คล้ำเหลือ  และคุณเพ็ญนภา บุญยี่สุ่น              ผู้จดบันทึก :คุณสุพัตรา  แตงฮ้อ