ใจสู่ใจ จิตอาสาฉือจี้ มอบจักรยานช่วยเหลือเด็กๆผู้ยากไร้

20180107-060-bylek resize

          ในกิจกรรมมอบจักรยานแห่งน้ำใจ ณ โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยครั้งนี้ เหล่าจิตอาสาชาวฉือจี้ในพื้นที่ ต่างร่วมดำเนินการสำรวจด้วยความสมัครสมานสามัคคี นำจิตวิญญาณของผู้รับและผู้ให้ ผนวกรวมเป็นกระแสความอบอุ่น ร่วมทำงานเสียสละด้วยใจเปี่ยมปีติ  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาให้ซึ่งกันและกัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยจิตที่บริสุทธิ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา มาร่วมหว่านเพาะนาบุญ

 

 

1515329232941 resize

ด้วยจักรยานเหล่านี้ ถูกนำเข้ามาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้อะไหล่ใหญ่น้อยบ้างก็หลุดหาย บ้างก็มีปัญหาสีหลุดลอก ดังนั้นคุณหลี่หยวนทิง จึงได้นึกถึงคุณหลู่เซิงอี้ นักธุรกิจชาวไต้หวันอีกท่าน ที่มักจะชักชวนเขาให้ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ต่อมาจึงได้ทราบว่า คุณหลู่เซิงอี้ยินดีรับซื้อจักรยานทั้งหมด เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซม ก่อนจะนำไปมอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป เมื่อได้ยินเช่นนั้น คุณอู๋จ้งซิว จึงยินดีส่งมอบจักรยานทั้งหมดนี้ให้กับคุณหลู่เซิงอี้ทันทีโดยไม่คิดมูลค่า

20180107-057-bylek resize

แปรเปลี่ยนทักษะส่วนตน ให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม
เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เนื่องด้วยคุณอู๋จ้งซิว นักธุรกิจชาวไต้หวัน จำเป็นต้องเร่งจัดการจักรยานจำนวนมาก ที่แตกต่างทั้งรุ่นและขนาด ซึ่งนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา จึงได้ประสานไปยังคุณหลี่หยวนทิง นักธุรกิจชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ช่วยเสาะหาร้านรับซื้อจักรยานเหล่านี้

ด้วยจักรยานเหล่านี้ ถูกนำเข้ามาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้อะไหล่ใหญ่น้อยบ้างก็หลุดหาย บ้างก็มีปัญหาสีหลุดลอก ดังนั้นคุณหลี่หยวนทิง จึงได้นึกถึงคุณหลู่เซิงอี้ นักธุรกิจชาวไต้หวันอีกท่าน ที่มักจะชักชวนเขาให้ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ต่อมาจึงได้ทราบว่า คุณหลู่เซิงอี้ยินดีรับซื้อจักรยานทั้งหมด เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซม ก่อนจะนำไปมอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป เมื่อได้ยินเช่นนั้น คุณอู๋จ้งซิว จึงยินดีส่งมอบจักรยานทั้งหมดนี้ให้กับคุณหลู่เซิงอี้ทันทีโดยไม่คิดมูลค่า

20180107-038-bylek resize

ตัวแทนจิตอาสาฉือจี้ คุณคริสต์ ลู เป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของการบริจาคจักรยานครั้งนี้ว่า “คุณอู๋จ้งซิวมีความตั้งใจดี ได้ซื้อจักรยานจำนวนมากและนำเข้ามายังประเทศไทย จนเมื่อคุณหลู่เซิงอี้ นักธุรกิจชาวไต้หวันทราบเรื่องนี้เข้า จึงยินดีรับหน้าที่ ส่งคนขับรถไปรับจักรยานเหล่านี้มาเก็บไว้ในโรงงาน และให้พนักงานค่อยๆ ช่วยซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ก่อนจะทยอยส่งมอบให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อไป อีกทั้งคุณหลู่เซิงอี้ทราบว่า จิตอาสาฉือจี้ ได้ให้การดูแลครอบครัวผู้ยากไร้และนักเรียนทุนการศึกษามาโดยตลอด ดังนั้นจึงได้สอบถามมาทางเราว่า มีความต้องการจักรยานไหม ท่านยินดีที่จะมอบจักรยานตามจำนวนที่เราต้องการให้ ด้วยมูลเหตุดังนี้ ทุกคนจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผู้ที่ได้รับมอบจักรยานต่างก็ดีใจกันทุกคนครับ”

20180107-002-bylek resize

ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จักรยานทั้งหมด ถูกส่งไปยังโรงงานของคุณหลู่เซิงอี้ เพื่อรับการซ่อมแซม ขณะเดียวกัน คุณหลู่เซิงอี้ก็ได้สอบถามเพื่อเสาะหาผู้ที่มีความต้องการใช้จักรยาน ต่อมาจึงได้ฝากให้จิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน ซึ่งทุ่มเททำงานการกุศลมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยสำรวจโรงเรียนหรือบุคคลที่จะรับมอบจักรยานตามความเหมาะสม ดังนั้น นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นต้นมา จักรยานที่ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทยอยขนส่งมาเก็บไว้ที่โรงงานของจิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจินเป็นการชั่วคราว

S  22503449 resize

เมื่อได้รับจักรยานเหล่านี้ จิตอาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน จึงรีบแจ้งไปยังหัวหน้าจิตอาสาฉือจี้ โซนตะวันออก ของกรุงเทพมหานคร คุณเฉินซิ่วเจีย และคุณจางฮุ่ยหลัน ซึ่งทุ่มเททำงานสังคมสังเคราะห์ดูแลผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการมอบจักรยานเหล่านี้ หลังจากมีมติให้นำจักรยาน บรรจุเข้าเป็นของขวัญปีใหม่ มอบช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ฉือจี้ให้การดูแลระยะยาว โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้ว จิตอาสาฉือจี้ ทั้งคุณเฉินซิ่วเจีย คุณจางฮุ่ยหลัน และคุณราตรี ญาติมาก เป็นต้น จึงได้เริ่มออกสำรวจ วางแผนการมอบจักรยาน และการจัดส่งอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการมอบจักรยานในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ที่ฉือจี้ให้การดูแลระยะยาว ณ สถานธรรมจิ้งซือ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2561 แล้ว จิตอาสาฉือจี้ได้ดำเนินการจัดส่งจักรยานไปยังจุดต่างๆ รวม 7 จุด เพื่อให้ครอบครัวผู้ยากไร้และเหล่านักเรียน สามารถมารับและขี่จักรยานกลับได้อย่างสะดวก โดยทุกจุด ล้วนได้รับการอำนวยการสะดวกจากพนักงานและคนขับรถจากบริษัทของจิต

20180107-175-bylek resize

อาสาฉือจี้ คุณจางฮุ่ยเจิน จนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 6-8 มกราคม รวมนำจักรยานแห่งน้ำใจ 194 คัน ไปส่งมอบถึงมือผู้รับด้วยความสุข

แปรเปลี่ยนทักษะส่วนตน ให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม
เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เนื่องด้วยคุณอู๋จ้งซิว นักธุรกิจชาวไต้หวัน จำเป็นต้องเร่งจัดการจักรยานจำนวนมาก ที่แตกต่างทั้งรุ่นและขนาด ซึ่งนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา จึงได้ประสานไปยังคุณหลี่หยวนทิง นักธุรกิจชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ช่วยเสาะหาร้านรับซื้อจักรยานเหล่านี้

20180108-01 resize


 ถ่ายภาพ :คุณเฉินซิ่วเจีย, คุณจางฮุ่ยหลัน, คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี      บันทึก :คุณหลูจิ่นสู      ผู้แปล : คุณภาวิตา ทิตย์สีแสง