โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล ช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหวฮวาเหลียน

20180214-02-charity-at-tzuchi-school

ครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ร่วมอธิษฐานส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวฮวาเหลียน 

          บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ทุกคน ขอร่วมตั้งจิตอธิษฐานพรขอให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนชาวฮวาเหลียน ขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัย ประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง” จากเหตุแผ่นดินไหวเมืองฮวาเหลียน ไต้หวัน เมื่อวัน 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จึงอาศัยโอกาสวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ร่วมประนมมือด้วยใจอันสงบ ตั้งจิตอธิษฐานให้ฮวาเหลียนซึ่งเป็นเสมือน “บ้านเกิดแห่งจิตวิญญาณ” ของจิตอาสาฉือจี้ผ่านพ้นภัย และส่งกำลังใจปลอบโยนจิตใจผู้ประสบภัย

20180214-05-charity-at-tzuchi-school 

▲ ครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ร่วมอธิษฐานส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวฮวาเหลียน

          ในบ่ายวันเดียวกัน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล โดยในบรรยากาศวันแห่งความรักนั้น นักเรียนแต่ละห้องเรียนร่วมกันนำสินค้าใหม่ สินค้ามือสอง สินค้าทำมือ หรืออาหารหลากหลายชนิดต่างๆ มาร่วมจำหน่าย เพื่อนำรายได้แปรเปลี่ยนเป็นน้ำใจ ช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหวฮวาเหลียน

20180214-01-charity-at-tzuchi-school

 ▲ คุณนนทภัทร   ประวีณชัยกุล ผอ.โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล ช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหวฮวาเหลียน

20180214-03-charity-at-tzuchi-school

 ▲ นักเรียนแต่ละห้องเรียนร่วมกันนำสินค้าใหม่ สินค้ามือสอง สินค้าทำมือ หรืออาหารหลากหลายชนิดต่างๆ มาร่วมจำหน่ายเพื่อการกุศล

20180214-04-charity-at-tzuchi-school

 ▲ คุณครูก็นำอาหารมาร่วมจำหน่ายเพื่อการกุศลเช่นเดียวกัน

20180214-08-charity-at-tzuchi-school

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณเอกลักษณ์ ธนาใจรักษา ถือกล่องรับบริจาคน้ำใจจากครูและนักเรียน เพื่อนำไปช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหวไต้หวัน

20180214-06-charity-at-tzuchi-school

▲ จิตอาสาฉือจี้ก็ร่วมนำสิ่งของที่ระลึกทำมือที่จิตอาสาช่วยกันประดิษฐ์มาร่วมจำหน่าย นำรายได้ช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหวฮวาเหลียน

20180214-07-charity-at-tzuchi-school

▲ เด็กหญิงอังคณา ศรีติ๊บและเพื่อนๆ นำขนมและตุ๊กตามือสองมาร่วมจำหน่าย เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหวฮวาเหลียน

20180214-09-charity-at-tzuchi-school

▲ นักเรียนรุ่นพี่จัดคอนเสิร์ตเล็กๆ ขอรับบริจาคน้ำใจช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหวฮวาเหลียน ผ่านเสียงเพลงอันไพเราะ 


 ถ่ายภาพ : วัลลภ จันทิมา    เรียบเรียง : ดรรชนี สุระเทพ    จดบันทึก :พิทักษ์ ศรีคำมูล