กิจกรรมวันสงกรานต์และมอบสิ่งของประจำเดือนแก่ครอบครัวผู้ยากไร้

20180408-107-bylek resize

▲คุณสุดา นิมมานเทวินทร์ (ซ้าย 1) นำน้ำและดอกไม้รดลงมือผู้สูงอายุ พร้อมกล่าวคำอวยพร 

เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูในวันผู้สูงวัย
13-15 เมษายนของทุกปี คือ เทศกาลสงกรานต์ อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยทั้ง 3 วันดังกล่าว ยังเป็นวันสำคัญ ได้แก่ 13 เมษายน คือ วันสูงอายุ 14 เมษายน คือ วันครอบครัว และ 15 เมษายน คือ วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงเล่นสาดน้ำอวยพรซึ่งกันและกัน และยังสื่อถึงการสาดน้ำชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป ต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยความปีติ

จิตอาสาฉือจี้เมืองไทยแต่ละเขต อาศัยโอกาสอันดีนี้จัดกิจกรรม “เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูในวันผู้สูงวัย” เช่น จิตอาสาฉือจี้เขตตะวันออก ก็ใช้โอกาสในกิจกรรมมอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้ยากไร้ประจำเดือนเมษายน จัดกิจกรรม “เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูในวันผู้สูงวัย” ไปพร้อมกันอีกด้วย20180408-048-bylek resize

 ▲จิตอาสาฉือจี้ปฏิบัติตนดังสุภาษิต “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” โดยอัญเชิญพระพุทธรูป และเตรียมดอกไม้ น้ำอบหอมไว้สำหรับให้ครอบครัวผู้ยากไร้ร่วมสรงน้ำพระ 

เวลาประมาณ 9.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ สถานธรรมจิ้งซือ จิตอาสาฉือจี้ปฏิบัติตนดังสุภาษิต “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” อัญเชิญพระพุทธรูป และเตรียมดอกไม้ น้ำอบหอมไว้สำหรับให้ทุกคนสรงน้ำพระ จิตอาสาฉือจี้ใช้โอกาสในกิจกรรมมอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้ยากไร้ประจำเดือนเมษายน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันสูงอายุล่วงหน้า โดยนอกจากจะจัดเตรียมสิ่งของสำหรับมอบให้ครอบครัวผู้ยากไร้ประจำเดือนแล้ว ยังเตรียมสิ่งของที่ระลึกเนื่องในวันสงกรานต์และวันสูงอายุ ได้แก่ ผ้าขนหนู ผ้าโสร่ง ผ้าถุง และยังมีนมถั่วเหลือง แอปเปิ้ล เครื่องดื่มธัญพืช บิสกิตรสสาหร่าย ลูกอม จากคุณเฉินลี่หน่วน คุณจางฮุ่ยเจิน และคุณหลานอวี่ฮุ่ยนำมาร่วมมอบให้ครอบครัวผู้ยากไร้ โดยก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้น จิตอาสาช่วยกันนำสิ่งของเหล่านี้จัดอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเตรียมสำหรับมอบให้ครอบครัวผู้ยากไร้ในกิจกรรมวันนี้

20180408-047-bylek resize

▲สิ่งของที่มอบให้ครอบครัวผู้ยากไร้ถูกจัดวางเต็มโต๊ะ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นน้ำใจจากผู้ใจบุญ

 แบ่งปันวาทะจิ้งซือ จุดประกายความดีงาม เพิ่มพูนปัญญา

          คุณจุฬีรัตน์ สุโธ ผู้ซึ่งเพิ่งผ่านการรับรองวุฒิกรรมการฉือจี้ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในกิจกรรมวันดังกล่าว คุณจุฬี-รัตน์เริ่มกิจกรรมด้วยการนำครอบครัวผู้ยากไร้ออกกำลังกายเบาๆ เหยียดเส้นยืนสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกาย เพื่อสอนให้พวกเขารู้ถึงการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกคนต่างก็ร่วมออกกำลังกายด้วยความสนุกสนาน นอกจากนี้ คุณจุฬีรัตน์ยังแบ่งปันวาทะจิ้งซือของท่านธรรมาจารย์ พาทุกคนอ่านและท่องจำ หวังให้วาทะจิ้งซือ อันเป็นเสมือนคำคมธรรมะ จุดประกายความดีงามในจิตใจของพวกเขา โดยคุณจุฬีรัตน์ แบ่งปันว่า “เมื่อขจัดทุกข์ได้นั้น เราก็จะมีปัญญา มีความคิดอ่าน ที่จะทำอะไรได้ปลอดโปร่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้น และทำให้พวกเรามีความสุขในชีวิตประจำวัน ”

          โดยคุณจุฬัรัตน์ เขียนวาทะจิ้งซือบนกระดานว่า “ผู้ที่ให้ความรักแก่ผู้อื่น คือ ผู้มีบุญ ผู้ที่สามารถขจัดความทุกข์ คือ ผู้มีปัญญา ” ซึ่งในกิจกรรมคุณหวงรุ่ยเหม่ยและคุณเฉินซิ่วเจีย ยังได้แจกสมุดจดบันทึกให้ครอบครัวผู้ยากไร้ที่สนใจเรียนรู้ เพื่อให้พวกเขาจดบันทึกวาทะจิ้งซือทุกครั้งที่มารับสิ่งของในแต่ละเดือน เมื่อรับสมุดไปแล้ว ทุกคนต่างก็จดบันทึกวาทะจิ้งซือลงในสมุดอย่างตั้งใจ

20180408-022-bylek resize

▲คุณจุฬีรัตน์ สุโธ มุ่งมั่นตั้งใจแบ่งปันวาทะจิ้งซือ หวังจุดประกายความดีงามในจิตใจ เปิดหัวใจให้ทุกคนคิดในสิ่งที่ดี

20180408-029-bylek resize

 ▲คุณเฉินซิ่วเจีย (ซ้าย 1) แจกสมุดให้คนที่ต้องการเรียนรู้วาทะจิ้งซืออวี่

20180408-036-bylek resize

 ▲ครอบครัวผู้ยากไร้ต่างก็สนใจเรียนรู้วาทะจิ้งซือ และตั้งใจจดวาทะจิ้งซือลงบนสมุดทีละประโยคๆ

20180408-027-bylek resize

 ▲จิตอาสาฉือจี้นำครอบครัวผู้ยากไร้ท่องวาทะจิ้งซือ หวังให้คำคมธรรมเหล่านี้ชำระจิตใจพวกเขาให้บริสุทธิ์ เปิดหัวใจให้คิดในสิ่งที่ดี

          เวลามื้อเที่ยงมาถึง จิตอาสาแผนกทำอาหารและครอบครัวผู้ยากไร้บางส่วน ช่วยกันจัดเตรียมอาหารมังสวิรัติมื้อเที่ยง ทุกคนต่างก็รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข เพราะอาหารไทยมังสวิรัติมื้อเที่ยงทุกๆอย่างล้วนแต่อร่อย หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้ว ก็เริ่มพิธีรดน้ำผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ จิตอาสาฉือจี้นำผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปร่วมสรงน้ำพระ ซึ่งทุกคนประนมมือไหว้พระขอพร แล้วตักน้ำอบและดอกไม้สรงบนองค์พระ ต่อมา จิตอาสาเชิญผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นคนหนุ่มสาวจึงตักน้ำอบและดอกไม้รดบนมือผู้สูงอายุ พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรว่า “ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุมั่นยืนนาน” ผู้สูงอายุก็อวยพรให้ลูกหลานเช่นเดียวกัน20180408-084-bylek resize

เมื่อเสียงเพลงสงกรานต์บรรเลงขึ้น ครอบครัวผู้ยากไร้ต่างก็มาจูงไม้จูงมือจิตอาสาฉือจี้เชิญร่วมรำวง ปฏิสัมพันธ์อันดีเช่นนี้ ทำบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความปีติสุขของทุกคน

20180408-147-bylek resize

▲เมื่อเสียงเพลงสงกรานต์บรรเลงขึ้น ครอบครัวผู้ยากไร้ต่างก็ร่วมรำวงด้วยความสนุกสนาน

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแล้ว จิตอาสาฉือจี้ได้มอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้ยากไร้ ทุกๆคนต่างก็เข้าแถวรับสิ่งของและของที่ระลึกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แบกขนสิ่งของอันหนักด้วยความสุข ก้าวเดินกลับบ้านด้วยความดีใจ โบกมือลาจิตอาสาฉือจี้ด้วยความปีติ และพบกันใหม่ในกิจกรรมมอบสิ่งของประจำเดือนครั้งต่อไป

20180408-160-bylek resize

▲คุณหวงรุ่ยเหม่ย (ขวา 2) ให้ครอบครัวผู้ยากไร้เซ็นชื่อรับสิ่งของและเงินสงเคราะห์

20180408-159-bylek resize

▲เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม จิตอาสาฉือจี้มอบแอปเปิ้ลให้ครอบครัวผู้ยากไร้ อันสื่อถึงความหมายว่า “ปลอดภัย”

20180408-177-bylek resize

ครอบครัวผู้ยากไร้แบกขนสิ่งของอันหนักด้วยความสุข เร่งเท้าก้าวเดินกลับบ้าน จิตใจเต็มไปด้วยความปีติ 


 ภาพ :คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี    บันทึก :คุณหลินเลี่ยงอิ่น    แปล :คุณดรรชนี สุระเทพ