กิจกรรมร่มโพธิ์ ร่มไทร ณ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180331-006-byjanyaporn

 ผู้สูงวัยเปรียบดั่งญาติผู้ใหญ่ตน 

          13-15 เมษายนของทุกปี คือเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีอันสำคัญของไทยและวันที่ 13 เมษายน ยังเป็นวันผู้สูงอายุซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญ จิตอาสาฉือจี้จึงอาศัยโอกาสอันดีก่อนถึงวันหยุดเทศกาล สงกรานต์ จัดกิจกรรมร่มโพธิ์ ร่มไทร ใน ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมอบผ้าห่มรักษ์โลกแก่ผู้สูงวัย แบ่งปันภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฉือจี้และนำคนในชุมชนร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ  เนื่องด้วยมีจิตอาสาฉือจี้หลายท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านฆ้อง อีกทั้งปีนี้ยังมีจิตอาสาจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมชั้นเรียนอบรมกรรมการ เพื่อเป็นจิตอาสาฉือจี้ในอนาคต และยังทราบว่าใน ต.บ้านฆ้องมีผู้สูงอายุจำนวนมาก จิตอาสาจึงอาศัยโอกาสอันดีจัดกิจกรรมฉือจี้ เพื่อหวังนำจิตอาสาฉือจี้รุ่นใหม่ร่วมไถหว่านนาบุญให้ลงลึก เรียนรู้หน้าที่งานดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนของตนเอง

20180331-010-byjanyaporn

▲ผู้สูงอายุเดินทางมาถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีจิตอาสาฉือจี้ต้อนรับด้วยความปีติ ช่วยพยุงผู้สูงอายุเดินเข้าสู่สถานที่จัดกรรม  สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

หลังจากมีมติที่ประชุมแล้ว จิตอาสาฉือจี้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจทีละบ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป เมื่อการสำรวจเสร็จสิ้นทำให้ทราบว่า ต.บ้านฆ้องมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี จำนวนเกือบ 300 คน หากรวมญาติที่จะมาร่วมกิจกรรมแล้ว ก็เกรงว่าจำนวนคนจะมากเกินไป จนไม่สามารถจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น ดังนั้น จิตอาสาฉือจี้ จึงแบ่งกิจกรรมร่มโพธิ์ ร่มไทร ออกเป็น 3 วัน ใน 3 สถานที่ ดังนี้

31 มีนาคม 2561--- วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
1 เมษายน 2561--- วัดดีบอน ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
7 เมษายน 2561--- วัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180331-049-bylek

▲คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ (กลาง) นำผู้สูงอายุยืนเส้นยืนสาย  สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ความรู้สึกอันดี นำมาซึ่งความซาบซึ้งใจระหว่างกัน

หมู่บ้านในถิ่นชนบท อากาศบริสุทธิ์ อาหารธรรมชาติ จึงทำให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แม้ว่า การเคลื่อนไหวจะช้าลงไปตามวัย ทว่า สายตา การได้ยิน หรือการเดินเหินก็ยังดีอยู่ สิ่งที่สำคัญคือ ใบหน้าของผู้สูงวัยเหล่านี้ล้วนเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

20180407-011-byjanyaporn

▲ ผู้สูงอายุในชนบท สุขภาพร่างกายแข็งแรง ใบหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแก่งความสุข เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น   สถานที่ --วัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

          ในวันจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุเดินทางมาถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีจิตอาสาฉือจี้ต้อนรับด้วยความปีติ ช่วยพยุงผู้สูงอายุเดินเข้าสู่สถานที่จัดกรรม ภายในกิจกรรม จิตอาสาฉือจี้แบ่งปันประวัติความเป็นมาของฉือจี้ อธิบายถึงผ้าห่มรักษ์โลกของฉือจี้ว่า รีไซเคิลมาจากขวดน้ำพลาสติก อีกทั้งแบ่งปันแนวคิดกระปุกออมบุญของฉือจี้ และเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคน้ำใจตน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป ส่วนจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่ง ก็ช่วยเตรียมเฉาก๊วยสำหรับป้อนให้แก่ผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุรับประทานง่าย จิตอาสาจึงตั้งใจหั่นเฉาก๊วยเป็นชิ้นเล็กพอดีคำ ส่วนน้ำเชื่อมก็ไม่หวานจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ   

20180331-008-byjanyaporn

▲ คุณสุชน แซ่เฮง แบ่งปันแนวคิดกระปุกออมบุญของฉือจี้ และเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคน้ำใจตน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป  สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180401-034-byjanyaporn

▲ เพื่อให้ผู้สูงอายุรับประทานง่าย จิตอาสาจึงตั้งใจหั่นเฉาก๊วยเป็นชิ้นเล็กพอดีคำ ส่วนน้ำเชื่อมก็ไม่หวานจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ

20180331-087-bylek

▲จิตอาสาฉือจี้เดินถือถาดเฉาก๊วยสำหรับป้อนผู้สูงอายุ เข้าสู่พิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จิตอาสาฉือจี้เดินถือถาดเฉาก๊วยเข้าสู่พิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในช่วงเวลานี้ ลูกหลานและญาติ นั่งคุกเข่าต่อหน้าผู้สูงอายุ สองมือประนมมือ ค่อยๆก้มกราบท่าน จากนั้น จึงป้อนเฉาก๊วยให้ท่าน ความซาบซึ้งใจที่มีต่อกันระหว่างลูกหลานและผู้สูงอายุ ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความปีติขึ้น เมื่อเสร็จการป้อนเฉาก๋วยแล้ว จิตอาสาฉือจี้ได้มอบผ้าห่มรักษ์โลกให้ผู้สูงอายุทุกท่าน

20180331-126-byjanyaporn

▲ลูกหลานและญาติ นั่งคุกเข่าต่อหน้าผู้สูงอายุ สองมือประนมมือ ค่อยๆก้มกราบ และป้อนเฉาก๊วยให้ท่าน   สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180331-124-byjanyaporn

▲ จิตอาสาฉือจี้สวมบทบาทเป็นลูกหลานผู้สูงอายุ ป้อนเฉาก๊วยให้ท่านด้วยความอ่อนโยน   สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180331-145-bylek

▲จิตอาสาฉือจี้สวมบทบาทเป็นลูกหลานผู้สูงอายุ ก้มกราบท่านด้วยความเคารพนบน้อม   สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180331-134-bylek

▲ คุณอรอุมานำสองเท้าของแม่ วางบนศรีษะของตนเอง เพื่อขอให้แม่อโหสิกรรมในสิ่งที่ตนทำไม่ดี อีกทั้งแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่อย่างสุดซึ้ง   สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

          คุณอรอุมา หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งวันดังกล่าวได้นำลูกๆมาร่วมกิจกรรมด้วย ในระหว่างกิจกรรม คุณอรอุมาไม่เพียงได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อแม่ ในขณะเดียวกัน ยังหวังว่าจะอาศัยกิจกรรมอันดีนี้ บ่มเพาะจิตใจอันดีงามและความกตัญญูให้ลูกๆ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น คุณอรอุมานำสองเท้าของแม่ วางบนศรีษะของตนเอง ทำไมคุณอรอุมาจึงทำเช่นนี้ คุณอรอุมา แบ่งปันว่า “คือขออโหสิหรรมในสิ่งที่เราอาจจะทำผิดพลาดต่อท่านไป ทั้งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้เรา และก็เป็นการแสดงออกว่า “เรารักท่าน” ” ความรักความจริงใจที่แสดงต่อกัน ทำให้คุณแม่และคุณอรอุมาต่างก็กลั้นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจไว้ไม่อยู่

20180407-041-byjanyaporn

▲ กิจกรรมดังกล่าว ยังทำให้คนหนุ่มสาวเช่นคุณนัฐกิจ (ซ้าย 1)ก้าวข้ามความเขินอาย กล้าที่จะบริการผู้สูงวัย  สถานที่- วัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

          กิจกรรมดังกล่าว ยังทำให้คนหนุ่มสาวก้าวข้ามความเขินอาย กล้าที่จะบริการผู้สูงวัย คุณนัฐกิจ แบ่งปันว่า “มันก็ไม่ใช่ว่าทุกวันหรือทุกครั้ง ที่เราจะได้ป้อนท่านแบบนี้ วันนี้มีความสุขที่ได้ป้อนเฉาก๊วยให้คุณยายครับ จากกิจกรรมครั้งนี้ ผมก็มีความรู้สึกว่า อยากกลับไปป้อนพ่อป้อนแม่ครับ”

 

ความรู้สึกอันอบอุ่น ตราตรึงในใจนานเท่านาน 

จะเห็นว่าในการจัดกิจกรรมแต่ละวัน มีลูกหลานและญาติๆมาร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ทว่า มีผู้สูงอายุบางส่วนไม่มีลูกหลานหรือญาติมาร่วมกิจกรรมด้วย แต่พวกท่านไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะมีจิตอาสาฉือจี้สวมบทบาทเป็นลูกหลานท่าน ซึ่งไม่เพียงป้อนเฉาก๊วยให้ท่าน หากยังช่วยนวดบรรเทาอาการเมื่อยหล้า พูดคุยสอบถามถึงสารทุกข์สุกดิบ แสดงความห่วงใยดั่งญาติผู้ใหญ่ตน คุณตาเหลือ วัย 78 ปี แบ่งปันความรู้สึกว่า “รู้สึกปลื้มใจ ดีใจ สุขกาย สุขใจ ที่ฉือจี้มอบมาผ้าห่ม มอบน้ำใจ มอบความรู้ ที่ให้ไว้เนี่ย ยังจำอยู่ในใจทุกวันนี้”

20180331-139-byjanyaporn

▲ จิตอาสาฉือจี้มอบผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้แก่ผู้สูงอายุ  สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180331-164-bylek

▲ ผู้สูงอายุล้วนเปียมไปด้วยปีติ ยิ้มด้วยความสุข     สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี          

          จิตอาสาฉือจี้ยังเตรียมผัดไทยให้ทุกคนรับประทานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุที่เดินเหินไม่สะดวก หรือไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานบริหารมูลนิธิฯและจิตอาสาฉือจี้ ยังได้เดินทางไปยังบ้านผู้สูงอายุเหล่านั้น เพื่อนำผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้มอบให้ท่าน อีกทั้งยังกล่าวคำอวยพร ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน

20180331-278-bylek

▲คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานมูลนิธิฯ (ซ้าย 1) และจิตอาสาฉือจี้ เดินทางไปยังบ้านผู้สูงอายุเที่เดินเหินไม่สะดวก และไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม เพื่อนำผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้มอบให้ท่าน   สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20180331-100-byjanyaporn

▲ขอบพระคุณในความร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาทุกท่าน ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น  สถานที่ --วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


ภาพ :คุณจรรยพร เข้มแข็ง    บันทึก :คุณสุพัตรา แตงฮ้อ    แปล :คุณดรรชนี สุระเทพ