โครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษากล้าใหม่

20180505-015-byjanyaporn resize

▲ ฉือจี้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี ร่วมเคียงข้างและสานฝันของน้องอ้อนให้เป็นจริง

 

รู้จักเด็กดีผ่านการเยี่ยมบ้าน

 

          เพราะเติบโตในครอบครัวพ่อแม่บุญธรรมอันเปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่น ทำให้น้องอ้อนเป็นเด็กดี ขยันศึกษาเล่าเรียน รู้จักใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนหรือวันหยุด ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ช่วยเลี้ยงดูน้องๆ ฯลฯ ด้วยพฤติกรรมอันดีเหล่านี้ ทางโรงเรียนจึงเสนอชื่อน้องอ้อนรับทุนการศึกษาจากฉือจี้ ซึ่งทำให้จิตอาสาฉือจี้มีโอกาสเยี่ยมบ้านและได้รู้จักน้องอ้อนมากยิ่งขึ้น “เราพบว่า นางสาววารินทร์ หรือน้องอ้อน เป็นเด็กที่น่าสงสารและน่าเป็นห่วงคนหนึ่ง แต่ในความเป็นห่วงที่พวกเราเห็น ได้ทราบจากการสัมภาษณ์พูดคุย เราก็พบว่าน้องอ้อนเป็นเด็กดี มีความขยัน และซื่อสัตย์ ” คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ แบ่งปันเรื่องราวของน้องอ้อน


          คุณสมบัติที่ตรงกับเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษาฉือจี้ น้องอ้อนจึงผ่านการพิจารณา และเริ่มรับทุนการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2559 ซึ่งตอนนั้นน้องอ้อนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นที่ 3 ปัจจุบันน้องอ้อนกำลังเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

20180417-02-byjanyaporn resize

▲ น้องอ้อนมักจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าง ช่วยเลี้ยงดูน้องๆ

 

บ่มเพาะจิตอาสาด้วยกิจกรรมฉือจี้

 

          ไม่เพียงเป็นสะพานบุญ นำน้ำใจที่ทุกท่านร่วมบริจาค มอบเป็นทุนการศึกษาสานฝันให้เด็กๆ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จิตอาสาฉือจี้ยังอาศัยโครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษากล้าใหม่ ปลูกฝังคุณธรรม บ่มเพาะความมีจิตอาสาแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จิตอาสาฉือจี้ คุณจารุวรรณ แบ่งปันว่า “ตั้งแต่น้องอ้อนเข้ามาเป็นเด็กทุนของฉือจี้ เราชาวจิตอาสาฉือจี้ก็ชวนน้องว่า “หนูมาอยู่กับพวกป้าๆที่เป็นจิตอาสาเน้อะ มาเรียนรู้เรื่องราวของฉือจี้ด้วยกัน แล้วหนูก็จะได้เข้าใจว่าฉือจี้คืออะไร” 

          

           สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมฉือจี้อันหลากหลาย อาทิเช่น การเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ จิตอาสาในโรงพยาบาล กิจกรรมคัดแยกขยะ ฯลฯ ที่น้องอ้อนเข้าร่วมในตลอด 3 ปีเรื่อยมา ค่อยๆเต็มเติมจิตใจให้ดีงาม “ตอนแรกๆก็รู้สึกเฉยๆค่ะ แต่พอหลังๆมา เหมือนเรารู้สึกว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่น ทำให้เรามีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น เราก็ภูมิใจ รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานจิตอาสาตรงนี้  เพราะการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่น มันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งค่ะ ”  น้องอ้อนแบ่งปันความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมฉือจี้

20170421-084-byjanyaporn resize

▲ น้องอ้อน (ขวา 1) เรียนรู้การให้ด้วย “ความสำนึกคุณ เคารพ และรัก” ต่อครอบครัวผู้ยากไร้

           ฉะนั้น จึงมักจะเห็นน้องอ้อนในกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้โพธารามอยู่เสมอ อาจจะมีบางช่วงเวลาที่ยุ่งกับการเรียน หรืออาจจะช่วยงานของครอบครัว แต่น้องอ้อนก็ไม่เคยห่างหายไปจากครอบครัวแห่งรักของฉือจี้ น้องอ้อนแบ่งปันว่า “พอได้ไปครั้งแรก และหยุดไปช่วงเวลาหนึ่ง หนูรู้สึกว่า หนูอยากมาร่วมกิจกรรมของฉือจี้ อยากไปช่วยเหลือคนอื่นอีก มันรู้สึกช่วยแล้วเรารู้สึกสบายใจ คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเรา เขาก็รู้สึกภูมิใจที่มีคนไม่ทอดทิ้งเขา คอยช่วยเหลือเขาตลอด ถ้าถามว่ารู้สึกเหนื่อยไหม มันก็เหนื่อยค่ะ แต่พอเราได้ช่วยเหลือเขา เราก็รู้สึกหายเหนื่อยค่ะ ”

 

  คนในชุมชนร่วมบ่มเพาะเด็กดี


          นอกจากจิตอาสาฉือจี้แล้ว คนในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการบ่มเพาะต้นกล้าต้นนี้ให้เติบใหญ่อย่างงดงาม อย่างเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้ให้น้องอ้อนมาช่วยงานในสำนักงาน เช่น ช่วยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู ทำงานเอกสารทั่วไป เป็นต้น แม้รายได้อาจไม่ได้มากนัก แต่ก็หวังว่าน้องอ้อนจะได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้คุณค่าของเงิน และประสบการณ์ทำงานก่อนเริ่มชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

20180417-08-byjanyaporn resize

▲ น้องอ้อนทำงานหารายได้พิเศษที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ชำแระ

          “น้องอ้อนอยู่กับเราเขาไม่ได้ทำงานอย่างเดียว เขายังได้เรียนรู้สิ่งที่เราสอนไปด้วย บางทีที่เราไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน ผมก็ให้ตามพี่ๆไปช่วยชั่งน้ำหนักเด็ก หิ้วกระเป๋า วัดความดันด้วย เพราะว่า หนึ่งอาจจะต้องช่วยถือสิ่ง ช่วยจดบันทึกต่างๆ อันนี้เป็นการฝึกฝน น้องจะได้รู้จักว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมนะ ถ้าเรามีโอกาส เราคืนสังคมเราก็ได้บุญ อย่างที่มูลนิธิสอนมาครับ ” คุณชัยณรงค์ พุ่มฉายา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

          ปัจจุบันน้องอ้อนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว และกำลังจะศึกษาสาขาครูปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ฉือจี้ยังคงให้ทุนสนับสนุนน้องอ้อนต่อไป จนกว่าจะการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อร่วมสานฝันของน้องอ้อนให้เป็นจริงในอนาคต

 20180417-09-byjanyaporn resize

▲ คุณชัยณรงค์ พุ่มฉายา แบ่งปันว่า อาศัยงานในโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล บ่มเพาะให้น้องอ้อนรู้จักทำประโยชน์เพื่อสังคม

20170421-047-byjanyaporn resize

น้องอ้อน (ขวา 1) ช่วยทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านให้ครอบครัวผู้ยากไร้ โดยไม่หวั่นกับความสกปรกเลอะเทอะ 


 ภาพ :คุณจรรยพร เข้มแข็ง     เรื่อง :คุณดรรชนี สุระเทพ