กิจกรรมร่มโพธิ์ร่มไทร อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

20180709-017-byjanyaporn resize

▲ จิตอาสาฉือจี้นำผู้สูงอายุแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน”

สวมบทบาทเป็นลูกหลาน แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงวัย 

          ด้วยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดเพลง ให้ความสนใจกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้มาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดเพลง เคยมาเรียนรู้การคัดแยกขยะที่โพธาราม และภายหลังยังเชิญจิตอาสาฉือจี้ไปบรรยายเรื่องราวฉือจี้ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดเพลงด้วย ประกอบกับมีสมาชิกกระปุกออมบุญฉือจี้อยู่ในพื้นที่ด้วยจำนวนหนึ่ง ดังนั้น จิตอาสาฉือจี้จึงอาศัยโอกาสอันดี จัดกิจกรรมร่มโพธิ์ร่มไทร มอบความรักแก่ผู้สูงอายุ

          เมื่อจิตอาสาฉือจี้จากโพธาราม จ.ราชบุรี เดินทางถึงก็พบว่า มีผู้สูงอายุเดินทางมาแล้ว เพราะว่า วันดังกล่าว เป็นวันที่มีการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนอยู่แล้ว จิตอาสาช่วยจัดเตรียมสถานที่และของหวานสำหรับป้อนผู้สูงอายุ โดยวันนี้ได้เตรียมขนมสาคูเปี๊ยกมะพร้าวอ่อนรสชาติหวานน้อย และน้ำชาหอมกรุ่นอุ่นๆ มาบริการให้ผู้สูงอายุ 

20180709-002-byjanyaporn resize

▲ จิตอาสาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่

          เมื่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดเพลงถึงแล้ว ท่านเริ่มบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ผู้สูงอายุและนัดหมายกิจกรรมครั้งต่อไป จากนั้นจึงมอบให้จิตอาสาฉือจี้เริ่มดำเนินกิจกรรมร่มโพธิ์ร่มไทร ด้วยเป็นการจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ จึงมีความยุ่งยากในการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง  ในช่วงที่ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ยังต้องรออีกกลุ่มที่ยังลงทะเบียนไม่แล้วเสร็จ ในช่วงเวลานี้จิตอาสาฉือจี้จึงสอนภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน”  ทุกคนสนุกสนานและตั้งใจแสดงภาษามือร่วมกันอย่างมีความสุข

20180709-007-byjanyaporn resize

▲จิตอาสาช่วยกันจัดเตรียมของหวานสำหรับป้อนผู้สูงอายุ

20180709-012-byjanyaporn resize

▲ ผู้สูงอายุลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ผู้สูงอายุไม่ได้พาลูกหลานมาด้วย จิตอาสาฉือจี้ เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดเพลง จึงสวมบทบาทเป็นลูกหลานของผู้สูงวัย เสิร์ฟน้ำชาและป้อนของหวานให้ท่าน  และด้วยจิตอาสามีจำนวนน้อย จึงต้องจัดกิจกรรม 2 รอบ

20180709-018-byjanyaporn resize

▲ผู้สูงอายุแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” อย่างมีความสุข

20180709-024-byjanyaporn resize

▲จิตอาสาอธิบายกับผู้สูงอายุว่าผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้ ทำมาจากขวดน้ำ

ผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้ อบอุ่นกายใจผู้อายุ

          เมื่อจิตอาสาฉือจี้บรรยายที่มาของผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้ ว่าทำจากขวดพลาสติก และนำไปให้ทุกคนได้สัมผัสเนื้อผ้า ทุกคนต่างก็รู้สึกทึ่ง ที่ขวดพลาสติกก็สามารถทำเป็นผ้าห่มได้ จากนั้น ยังแบ่งปันแนวคิดกระปุกออมบุญ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้อื่น หลังจากการแบ่งปัน มีผู้สูงอายุบางท่านร่วมบริจาคเงินทำบุญเลยทันที บางท่านก็รับกระปุกกลับบ้าน เพื่อร่วม “ออมเงินน้อย สร้างบุญใหญ่” มีผู้รับกระปุกออมบุญไป จำนวน 67 กระปุก และจะนำมามอบให้ในการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป โดยผู้อำนายการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดเพลง อาสารวบรวมเงินและส่งมอบมาให้จิตอาสาฉือจี้โพธารามเอง

          จากการสอบถามผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนต่างก็รู้สึกประทับใจมาก และบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี ไม่เคยมาจัดกิจกรรมแบบนี้มาก่อนเลย  ทั้งยังมีผู้สนใจอยากเป็นจิตอาสาฉือจี้ด้วย

20180709-051-byjanyaporn resize

▲ลูกหลานป้อนของหวานให้ผู้สูงอายุ

20180709-030-byjanyaporn resize

▲ลูกหลานป้อนของหวานให้ผู้สูงอายุ

 20180709-060-byjanyaporn resize

▲ จิตอาสามอบผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้ให้ผู้สูงอายุ


ภาพ :คุณจรรยพร  เข้มแข็ง       เรื่อง :คุณสุพัตรา  แตงฮ้อ