นักศึกษาพยาบาลเรียนรู้การเป็นผู้ให้ ในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี

20180826-010-bynatthaya resize

▲หลังจากจิตอาสาฉือจี้ คุณหวังจงเสียน (ขวา 1) แบ่งงานให้นักศึกษาพยาบาลแล้ว ก็นำพวกเขาไปยังจุดบริการต่างๆ     

นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี เรียนรู้การทำงานจิตอาสา

“ผมได้ไปเห็นในเรื่องจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยฉือจี้ ก็เลยอยากจะเอาสิ่งดีๆเหล่านั้นกลับมาพัฒนาให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เราก็หวังให้เป็นบัณฑิตที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับมวลหมู่มนุษยชาติ” ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งปันมูลเหตุของการมาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีครั้งนี้

20180826-016-bynatthaya resize

▲ นักศึกษาพยาบาลช่วยงานถ่ายเอกสาร

          จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ฉือจี้ไต้หวันหลายครั้ง บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่างเชื่อมั่นในมูลนิธิพุทธฉือจี้ ซึ่งเห็นได้จากครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รวม 30 คน มาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี โดยแบ่งกลุ่มไปประจำตามจุดต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานจิตอาสา “ให้” โดยไม่หวังผลตอบแทน

 บริการด้วยความจริงใจ เรียนรู้พัฒนาตน

          คุณจุฑาทิพย์ หาญเจริญกานต์ นักศึกษาพยาบาล ซึ่งวันดังกล่าวช่วยงานในจุดบริการแพทย์แผนจีน แม้ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนมาก่อน แต่คุณจุฑาทิพย์ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจ คอยช่วยงานต่างๆตามที่แพทย์แผนจีนต้องการ คุณจุฑาทิพย์ แบ่งปันความรู้สึกว่า “ดิฉันคิดว่าการเป็นจิตอาสาเป็นการทำเพื่อส่วนรวม และในขณะเดียวกันก็สามารถฝึกเราได้ด้วย ”

20180826-108-bynatthaya resize

▲คุณจุฑาทิพย์ หาญเจริญกานต์ (ขวา 2) แม้ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนมาก่อน แต่คุณจุฑาทิพย์ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจ คอยช่วยงานต่างๆตามที่แพทย์แผนจีนต้องการ

          กิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีซึ่งจัดขึ้นประจำทุกเดือน มีผู้ป่วยจากหลายประเทศ หลากหลายภาษามารวมตัวกันเพื่อรับบริการด้านการแพทย์เช่นนี้ เปรียบเสมือนโรงเรียนสอนภาษายิ่งนัก คุณภาคินี นิยมพงษ์ นักศึกษาพยาบาล ช่วยงานถ่ายเอกสาร และย้ายไปยังประจำจุดพบแพทย์ในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี ซึ่งการทำงานสองหน้าที่เช่นนี้ เป็นผลดีต่อคุณภินีเป็นอย่างมาก คุณภาคินี นิยมพงษ์ แบ่งปันว่า “วันนี้รู้สึกว่าได้ฝึกภาษาเกี่ยวกับการพูดมากยิ่งขึ้น และรู้สึกว่าการพูดคุยช่วยคลายความกังวลใจให้ผู้ป่วยในระหว่างที่รอตรวจได้ค่ะ ”

20180826-028-bynatthaya resize

▲ คุณภาคินี นิยมพงษ์(ขวา 1) ช่วยงานในห้องพบแพทย์  พูดคุยกับผู้ป่วยด้วยความเป็นกันเอง หวังช่วยคลายความกังวลให้ผู้ป่วย    

ไขว่คว้าโอกาสอันดี เรียนรู้การให้ในหมู่มวลชน

          นอกจากนักศึกษาพยาบาลชาวไทยแล้ว ครั้งนี้ยังมีนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นและไต้หวัน ซึ่งมีจำนวน 8 คน เป็นนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพยาบาลศาสตร์กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี 1 วัน นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน มาช่วยงานจัดเตรียมสถานที่ ทั้งปัดกวาดเช็ดถู จัดเก้าอี้ เป็นต้น อีกทั้งในระหว่างกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี ยังทุ่มเทช่วยงานตลอดทั้งวัน 

20180826-079-bylek resize

▲ นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน ช่วยแยกเอกสารซึ่งเป็นของผู้ป่วยจากหลากหลายประเทศ 

          ทุกอย่างที่ได้พบเจอ คือ โอกาสสำหรับการเรียนรู้ คุณเฉินลี่ฝาน นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน แบ่งปันว่า “สิ่งที่ได้รับและสัมผัสได้ก็คือ “พลังแห่งความรัก” และในระหว่างที่เราได้ทำงานช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้ ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองช่างโชคดี และได้เรียนรู้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่นควรทำอย่างไร”

20180826-080-bylek resize

▲ ในขณะที่นักศึกษาพยาบาลช่วยในในจุดบริการต่างๆนั้น ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข (ขวา 1) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจนักศึกษาในจุดบริการต่างๆอย่างใกล้ชิด 

          การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างแดน ทำให้เรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง คุณหวงถิงจวิน นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน ซึ่งช่วยงานในจุดบริการนวดแผนไทย ได้เรียนรู้การนวดแผนไทยไปในขณะเดียวกัน คุณหวงถิงจวิน แบ่งปันว่า “ครูนวดแผนไทยสอนเราถึงวิธีใช้ลูกประคบ โดยหลังจากผ่านการนึ่งให้ร้อนแล้ว ก็นำลูกประคบมาคลึงนวดให้ผู้ป่วยค่ะ”

20180826-136-bynatthaya resize

▲ นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน เรียนรู้การนวดแผนไทยพื้นฐาน


ภาพ :คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี คุณณัฐธยาน์ ธนัทกิตติพงศ์      เรื่อง :คุณดรรชนี สุระเทพ