ชั้นเรียนสอนนวดแผนไทย เพิ่มพูนความสามารถให้พี่น้องจากต่างแดน

20180926-018-bydatchanee resize

▲ภาพบรรยากาศของชั้นเรียนสอนนวดแผนไทย

ให้ความช่วยเหลือ ไม่เท่าสอนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง

          ในขณะที่ฉือจี้ในเมืองไทยให้บริการรักษาพยาบาลฟรีเป็นประจำทุกๆเดือนนั้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยจะสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงร่วมกับกลุ่มจิตอาสาหมอวิถีบ้านบ้านๆจัด “ชั้นเรียนนวดแผนไทย” ขึ้นในระหว่างที่ 25-27 กันนยายน ที่ผ่านมา

          ห้องตรวจรักษาพยาบาลกลายเป็น “ชั้นเรียนนวดแผนไทย” ชั่วคราว โดยจิตอาสาฉือจี้ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียน อาทิเช่น ที่นอน หมอน โทรทัศน์ ไมโครโฟน ลำโพง ฯลฯ จัดวางไว้ภายในห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนและวิทยากร

          ครั้งนี้มีผู้มีสนใจเข้าร่วมชั้นเรียนนวดแผนไทยทั้งหมด 18 คน จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน โซมาเลีย เวียดนาม และกัมพูชา โดยมีคุณจันทร์เพ็ญ จันราสี และคุณอิสกร เภาพานวงษ์ ครูสอนนวดแผนไทยจากกลุ่มหมอวิถีบ้านๆ ยินดีเสียสละเวลาอันมีค่า มาร่วมเป็นวิทยากรสอนนวดแผนไทยโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

20180926-001-bydatchanee resize

▲ วิทยากรนำผู้เรียนยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อและเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนนวดแผนไทยอย่างเป็นทางการ

          วิทยากรเริ่มชั้นเรียนด้วยการแบ่งปันความเป็นมาของการนวดแผนไทย ต่อมาให้ผู้เรียนจับคู่ เพื่อผลัดเปลี่ยนเรียนให้นวดกันและกัน จากนั้น นำผู้เรียนยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อและเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนนวดแผนไทยอย่างเป็นทางการ โดยวิทยากรสอนนวดแผนไทยไปทีละขั้นตอน ตั้งแต่ การนวดเท้า นวดขา นวดหลัง นวดไหล่ นวดคอ นวดใบหน้า  และศรีษะ เป็นต้น

20180925-021-bydatchanee resize

▲วิทยากรอธิบายขั้นตอนการนวดแผนไทย

          วิทยากรไม่เพียงถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย หากยังสอนหลักการให้บริการด้วยความจริงใจ เช่น การไหว้ทักทายผู้รับบริการนวดด้วยความนอบน้อมและเป็นกันเอง สร้างปฏิบัติสัมพันธ์อันดีด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น เป็นต้น และในระหว่างการเรียนการสอนนั้น วิทยากร คุณจันทร์เพ็ญ มักจะเน้นย้ำกับผู้เรียนว่า “เวลาที่เรานวดผู้อื่น ให้เราใส่ใจลงไปในมือ  แล้วเราจะมีแรงนวดได้มากยิ่งขึ้น ”

เพียงแค่ตั้งใจ ก็เป็นมืออาชีพได้
ด้วยท่าทางใจดีของวิทยากร ทั้งคอยบรรยายและสาธิตการนวดอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้เรียนเปิดใจ พวกเขาต่างก็ตั้งใจเรียนรู้ ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม

20180925-035-bydatchanee resize

▲วิทยากรสาธิตวิธีการนวดแผนไทยแก่ผู้เรียน

คุณลิดา ผู้เรียนชาวกัมพูชา แบ่งปันความรู้สึกว่า “วันนี้สบายมาก รู้สึกว่าบรรยากาศอบอุ่น การเรียนรู้ก็เรียนได้เยอะค่ะ ”

20180925-063-bydatchanee resize

▲คุณลิดา แบ่งปันความรู้สึกว่า “วันนี้สบายมาก รู้สึกว่าบรรยากาศอบอุ่น การเรียนรู้ก็เรียนได้เยอะค่ะ”

คุณนีห์ ผู้เรียนชาวเวียดนาม แบ่งปันความรู้สึกว่า “ครูก็สอนดี สอนทีละขั้นตอน ทำให้เรามีความสุข และเราก็อยากจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ ”

20180925-038-bydatchanee resize

คุณนีห์ (ซ้าย 1)  แบ่งปันความรู้สึกว่า “ครูก็สอนดี สอนทีละขั้นตอน ทำให้เรามีความสุข และเราก็อยากจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ ”     

          การพัฒนาของผู้เรียน อยู่ในสายตาของผู้สอนเสมอ วิทยากร คุณอิสกร เภาพานวงษ์ แบ่งปันว่า “3 วันที่เราจะให้ความรู้แก่ผู้เรียนนี้ ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยงานจุดบริการนวดแผนไทยในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีได้ ที่จัดขึ้นทุกๆเดือนได้ใน ซึ่งพวกนี้เหล่านี้จะเป็นกำลังเสริมให้เราได้ดีมากครับ ”

20180925-049-bydatchanee resize

ผู้เรียนเรียนนวดแผนไทยอย่างมีความสุข 

เพิ่มพูนความรู้ ให้โอกาสตนทำเพื่อผู้อื่น

          ผู้รับบริการนวดแผนไทย นอกจากจะรู้สึกผ่อนคลายกายและใจแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้ผู้เรียนอีกด้วย อย่างเช่น คุณโรบินสัน ชาวปากีสถาน ที่ตัดสินใจมาร่วม“ชั้นเรียนสอนนวดแผนไทย” โดยไม่ลังเลใจ เดิมทีแล้วเขาและภรรยาเป็นนักภายภาพบำบัด มีความรู้เกี่ยวกับการนวดเป็นอย่างดี พวกเขาจึงช่วยแบ่งปันความรู้กับผู้เรียนคนอื่นๆอย่างกระตือรือร้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชั้นเรียนมาก รวมทั้งโฮเร็บ ลูกชายของเขา ซึ่งสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ทั้งภาษาอูรดู ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ก็มาช่วยงานล่ามแปลในชั้นเรียน ทำให้ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษา

20180925-001-bydatchanee resize

▲ คุณโรบินสัน ชาวปากีสถาน (ซ้าย 1) ซึ่งเดิมทีเป็นนักภายภาพบำบัด ช่วยแบ่งปันความรู้กับผู้เรียนคนอื่นๆอย่างกระตือรือร้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชั้นเรียนมาก

20180927-016-bydatchanee resize

▲วิทยากรไม่เพียงถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย หากยังสอนหลักการให้บริการด้วยความจริงใจ เช่น การไหว้ทักทายผู้รับบริการนวดด้วยความนอบน้อม

          มิใช่เพียงเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้ตนเอง ยังทำให้คุณโรบินสันและภรรยาได้ร่วมกิจกรรมที่มีความหมาย ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นผ่านการนวดแผนไทย คุณโรบินสัน แบ่งปันความรู้สึกว่า “ชั้นเรียนนวดนวดแผนไทยทั้ง 3 วัน ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจ สำหรับกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีในวันนี้ ผมก็สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในการบริการนวดแผนไทย ซึ่งมันทำให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และรู้สึกมีความสุขมากครับ”

20180927-038-bydatchanee resize

ผู้เรียนแบ่งปันความรู้สึกหลังสิ้นสุดชั้นเรียน

          วิทยากรนวดแผนไทยเล่าว่า ชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการสอนนวดแผนไทยพื้นฐาน แม้ว่าผู้เรียนทุกคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้และนวดได้ดี ทว่า ยังไม่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพราะจะต้องผ่านการหลักสูตรขั้นสูง และด้วยผู้เรียนต่างก็อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัย จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ชั้นเรียนสอนนวดแผนไทยครั้งนี้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของกิจกรรมการสอนสุขอนามัยให้ผู้ป่วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเขาจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปดูแลตนแลครอบครัวในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

20180927-081-bydatchanee resize

▲ หลังสิ้นสุดชั้นเรียน ทุกคนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น

20180930-26-bytar resize

▲ หลังจากผ่านหลักสูตรการนวดแผนไทยเข้มข้น ผู้เรียนต่างก็มีความมั่นใจ พวกเขาเริ่มฝึกนวดแผนไทยภาคปฏิบัติเป็นครั้งแรก ในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี วันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา

20180930-295-bylek resize

▲ ยิ่งได้ลงมือปฏิบัติ ยิ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นในการนวดแผนไทยมากขึ้น


ภาพ :คุณรัตนโชติ ประมวลทรัพย์    คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี    คุณดรรชนี สุระเทพ        เรื่อง :คุณดรรชนี สุระเทพ