กิจกรรมขายของการกุศลเพื่อสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยหนาว

20180929 31 ByWhanlop resize

            จากโครงการช่วยผู้ประสบภัยหนาวใน 4 ปีที่ผ่านมา ทั้ง อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย และ อ.เชียงดาว ในปีนี้โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่และมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยได้ทำโครงการช่วยภัยหนาวใน อ.แม่สลองใน จังหวัดเชียงราย

           สภาพทั่วไปของตำบลแม่สลองในเป็นภูเขา โดยมีแหล่งชุมชนตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสำคัญต่างๆ เช่น แม่น้ำคำ แม่น้ำห้วยหยวก แม่น้ำห้วยหก แม่น้ำแม่สะแลป โดยส่วนใหญ่พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมด อยุ่ติดชายแดนประเทศเมียนม่าและอยู่ห่างไกล ดังนั้นการช่วยเหลือจึงค่อนข้างไปไม่ถึงชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งในโครงการต้านภัยหนาวในครั้งนี้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสมทบทุนในครั้งนี้ ทั้งจากการเดินขอรับบริจาคและกิจกรรมขายของเพื่อการกุศลซึ่งทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี

▲  นักเรียนจากชมรมศิลปะวาดภาพและนำมาจำหน่ายในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้

  ชมรมผู้ปกครองนำสิ่งประดิษฐ์และสิ่งของมือสองต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาร่วมขายของการกุศล

▲ บรรยากาศงานขายของการกุศล

ภาพ :คุณวัลลภ จันทิมา,คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล       เรื่อง :คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล