ฉือจี้กับรักยิ่งใหญ่ รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น

           วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สถาบันการสร้างชาติจัดงาน "คืนเชิดชูเกียรติการสร้างชาติ" ขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพฯ ภายในงาน ได้จัดให้มีการมอบรางวันเชิดชูเกียรติการสร้างชาติขึ้นเป็นครั้งแรก โดย "มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน" ได้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ (Corporate Nation-Building Award : People Sector) ในโอกาสนี้ รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณเฉินอวี่หง ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

 

        ▲ รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณเฉินอวี่หง เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

            อดีตนายกรัฐมนตรี

         

            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาตินั้น ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติในด้านต่างๆ อาทิ นายเควิน ไมเคิล รัดด์ อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นางมารี โยฮันนา คิวิเนียมี อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศฟินแลนด์ นายเฟรเดอริก ซูมาเย อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย นายปาสกาล ลามี อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน

           ในปี พ.ศ.2561 นี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติในด้านต่างๆ ประกอบด้วย อาทิ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด, นายราทัน นาวัล ทาทา (Ratan N. Tata), นายมีชัย วีระไวทยะ, ดาโต๊ะ ดร.เนลลี่ เอส แอล ตัน หว่อง (Dato' Dr. Nellie S. L. Tan-Wong), สมัชชาคนของคาซัคสถาน (Assembly of the People of Kazakhstan), ออโร่แล็บ (Aurolab) และมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (Tzu Chi Foundation) ซึ่งได้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ (Corporate Nation-Building Award : People Sector)

 

        ▲ สถาบันการสร้างชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศ

            รวม 14 ท่าน

 

           ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวบนเวทีว่า "วันนี้ทุกคนมารวมตัวกัน เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เป็นต้นแบบในด้านการนำ การบริหาร คุณธรรม ที่ได้รับรางวัลสร้างชาติดีเด่น ทั้งในภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชากิจ"

          ในโอกาสนี้ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ท่านได้กำชับว่า “เนื้อหาในหนังสือนั้นดีและยังมีความจำเป็น ทว่าการนำไปปรับใช้กับการทำงานนั้นสำคัญยิ่งกว่า” ดังเช่นผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลในคืนนี้ เป็นตัวอย่างที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงการเสียสละทำประโยชน์เพื่อสังคม

          รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนรับรางวัลในครั้งนี้กล่าวว่า “วันนี้มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ ขอบพระคุณสถาบันการสร้างชาติ ที่ให้  เกียรติฉือจี้ ตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา ย่างก้าวแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ได้เดินทางไปกว่า 96 ประเทศทั่วโลก ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่แบ่งแยกประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและสีผิว นำความรักไปปลอบโยนผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยเมตตาจิต ขอบพระคุณท่านธรรมาจารย์ ที่ก่อตั้งฉือจี้ขึ้นมา ทำให้ผู้คนได้เห็นถึงย่างก้าวแห่งความรักนี้ พร้อมทั้งหวังว่า จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน เข้ามาร่วมกันทำความดี ก้าวเดินบนวิถีพระโพธิสัตว์นี้ด้วยความเสียสละร่วมกันมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ”

                                                          ▲ รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

                                                                คุณเฉินอวี่หง เป็นตัวแทนรับรางวัล

 

             ภายใต้การนำของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ชาวฉือจี้ทั่วโลกต่างนำพุทธธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมทำความดีเป็นพระโพธิสัตว์เดินดิน พร้อมทั้งยึดคำสอนของท่านธรรมาจารย์ที่ว่า เมื่อรับจากที่ไหน ก็ต้องตอบแทนกลับให้กับที่แห่งนั้น ส่งผลให้ทุกวันนี้ ย่างก้าวความรักอันยิ่งใหญ่ของชาวฉือจี้กระจายไปแล้วกว่า 96 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคฟรีให้กับผู้ไร้สิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกา การช่วยเหลือบรรเทาภัยในอัฟกานิสถาน เมียนมาร์และประเทศจีน เป็นต้น รวมถึงการทุ่มเทผลักดัน "สี่ภารกิจ แปดรอยธรรม" ของชาวฉือจี้ทั่วโลก ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น "มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน" จึงได้รับเกียรติให้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ

ภาพ :คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี       เรื่อง :คุณบุษรา สมบัติ