เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

 

         จากพ่อบ้านที่ชอบสำมะเลเทเมา จนภรรยาเอ่ยปากขอหย่า แต่ด้วยเหตุปัจจัยอันไม่คาดฝัน ทำให้ คุณชาญเดช สหสัจจญาณ ได้มีโอกาสเข้ามานั่งฟังเรื่องราว