ลงมือคัดแยกรีไซเคิล ปลูกฝังเยาวชนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

1 Recycle

เรื่อง,ภาพ  คุณกุศลิน เล็กคำ

          วลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว นับจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ทำให้ฉือจี้ได้มีโอกาสผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คนในหมู่บ้านหรรษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จากโครงการมอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงาน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ สู่การร่วมมือกันเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกสิ่งของรีไซเคิลครั้งแรกในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554 จนถึงวันนี้ ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6  ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน อาสาสมัครฉือจี้หมู่บ้านหรรษา ยังคงร่วมรักษ์โลก ด้วยการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกสิ่งของรีไซเคิลมาอย่างต่อเนื่อง

 

           วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 อาสาสมัครรวมตัวกันมาคัดแยกสิ่งของรีไซเคิลด้วยตนเอง อีกทั้งในช่วงเย็น ยังได้นัดเด็กๆ และเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ มาร่วมกันคัดแยกสิ่งของรีไซเคิลเป็นครั้งที่ 2 หลังจากพวกเขาได้มาเรียนรู้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อปลูกฝังและฝึกฝนให้รู้จักการคัดแยกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง โดยให้ข้อคิดกับเด็กๆ เสมอว่า “งานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้ต้องลงมือทำ”

3 Recycle 4 Recycle

▲ อาสาสมัครฉือจี้ คุณพีรพัฒน์ เครือใจ และ คุณยุพา รักงาน ร่วมคัดแยกสิ่งของรีไซเคิลด้วยความตั้งใจ

         

          “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทำ”

          อาสาสมัครฉือจี้ ร่วมฝึกฝน แนะนำเด็กๆ และเยาวชน ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ในกลุ่ม “อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เด็กๆ ทุกคนทำด้วยความสนุกและมีความสุข อีกทั้งความอิ่มใจ เพราะพวกเขารู้ดีว่า รายได้จากการจำหน่ายสิ่งของรีไซเคิลนี้ จะนำเข้าสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ร่วมกันรักษ์โลกและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

2

▲ อาสาสมัครฉือจี้ นำเหล่าเยาวชนในหมู่บ้านหรรษา ร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกสิ่งของรีไซเคิล

 

6 Recycle 5 Recycle

▲  เหล่าเยาวชนในหมู่บ้านหรรษา ร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกสิ่งของรีไซเคิล ด้วยความสุขสนุกสนาน

 

 

“สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของคน คือมีกำลังเพียงจำกัด แต่ยอมแบกความรับผิดชอบแบบเต็มที่”