“แบ่งรัก ปันสุข” ให้เด็กด้อยโอกาส วัดโบสถ์วรดิตถ์

20170521-05-watbot

เรื่อง  ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ  พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี , พิสิษฎ์ หาญพงศ์เจริญ

 

          อกจากความรักของพ่อแม่แล้ว หากไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด “ความรัก” แบบไหนที่แสนซาบซึ้งใจ การดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เรื่องราวความรักอันแสนซาบซึ้งใจนี้ เกิดขึ้น ณ สถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง 

วัดโบสถ์วรดิตถ์ได้ให้การดูแลเด็กๆ ด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือ ที่มีความเป็นอยู่ขัดสน และจำต้องมาพักอาศัยระยะยาวอยู่ที่นี่เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา อาสาสมัครฉือจี้เริ่มยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา นอกจากมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือแล้ว ยังพยายามปลูกฝังสุขลักษณะนิสัยเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของเด็กๆ ทุกคน

 

 

 เยาวชนรับช่วงต่อ ส่งมอบความรัก

                      สถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน เมื่อทหารพรานได้นำเด็กๆ กำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตไปเนื่องจากสงครามประมาณ 35 คนมาฝากฝังให้เจ้าอาวาสดูแล ทางวัดไม่เพียงอนุเคราะห์อาหารและที่พัก ยังให้การศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมาเมื่อชนกลุ่มน้อยซึ่งมีฐานะยากจนทางภาคเหนือทราบข่าว จึงทยอยส่งบุตรหลานผ่านระยะทางอันไกลมาเข้ารับการศึกษา ทำให้ในปัจจุบัน ยังมีเด็กๆ กว่า 200 คนอาศัยอยู่ในวัดโบสถ์วรดิตถ์

              ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทย เริ่มยื่นมือให้ความช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหอพัก ให้ความรู้ด้านสุขลักษณะ อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาประพฤติดีและทุนเรียนดี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ วัดโบสถ์ ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

20170521-01-watbot

 

                เยาวชนฉือจี้รุ่นพี่ คุณเอเลน เฉิน นำความประทับใจที่เคยได้รับจากการร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนดูแลเด็กๆ วัดโบสถ์วรดิตถ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 ภาพเด็กๆ ที่ไม่มีรองเท้าใส่ ต้องเดินเท้าเปล่า บางคนก็สวมเสื้อผ้าเก่า ขาดรุ่งริ่ง สุขอนามัยไม่ค่อยจะดีนักในวันนั้น ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคุณเอเลนเสมอมา ดังนั้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น จึงไม่เพียงเป็นการเข้าไปดูแลเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสวัดโบสถ์วรดิตถ์เท่านั้น หากยังใช้โอกาสนี้เชิญชวนคนรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นหนึ่งในเยาวชนจิตอาสาฉือจี้

             “เรื่องที่ถูกต้อง ลงมือทำก็ถูกต้องแล้ว” คุณเอเลน จึงชักชวนผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมกับเยาวชนฉือจี้มาร่วมพูดคุย ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรม ซึ่งได้สรุปเนื้อหากิจกรรมออกเป็นการมอบสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การสอนสุขอนามัยต่างๆ การกำจัดเหาให้เด็กผู้หญิง และการนำน้องๆ ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณโดยรอบวัดโบสถ์วรดิตถ์

20170521-02-watbot

 

              ในช่วงแรก เนื่องจากต่างก็พบหน้ากันเป็นครั้งแรก ทั้งพี่ๆ และน้องๆ ต่างฝ่ายต่างก็เคอะเขิน ไม่รู้จะเริ่มต้นทำความรู้จักกันอย่างไรดีต่อมาจึงได้อาศัยกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งเสียงดนตรีอันคึกคักและการทำท่าทางประกอบอย่างสนุกสนาน จนช่วยร่นระยะห่างทางความรู้สึกระหว่างกันได้ในที่สุด

              การพัฒนาสุขลักษณะให้เด็กๆ เป็นบททดสอบที่แสนท้าทายของทุกคน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ วัดโบสถ์ ทั้งอาสาสมัครฉือจี้และพี่ๆ นักศึกษาพยาบาล ต่างทุ่มเทช่วยกันทำความสะอาดหอพักล้างห้องน้ำ และกำจัดเหาให้น้องๆ โดยไม่หวาดหวั่นต่อควาเหน็ดเหนื่อยหรือความเลอะเทอะ เพื่อหวังให้พวกเขามีสุขอนามัยที่เหมาะสมและดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น นางสาวชุมพูนุช อินต๊ะบัน นักศึกษาพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งปันความรู้สึกว่า “ถึงไม่กี่วันข้างหน้า มันอาจจะกลับไปเลอะเทอะเหมือนเดิม แต่อย่างน้อย เราหวังว่าความรู้ที่เราให้กับน้องๆ ในวันนี้ พวกเขาจะสามารถนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตได้เสมอค่ะ”

20170521-03-watbot

 

ช่วงเวลาของกิจกรรมอันสั้น แต่ความสุขยั่งยืนยาว

          ภาพความทุ่มเทของอาสาสมัครและนักศึกษาพยาบาลในวันนี้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน นายสมคิด ตัวแทนเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ แบ่งปันความรู้สึกว่า “วันใดวันหนึ่ง เมื่อเราเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ เราก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่ๆ ไปปฏิบัติ นำความรักไปให้ผู้อื่นและช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราต่อไปครับ”

20170521-04-watbot

 

           กิจกรรมครั้งแรกของเหล่าเยาวชนฉือจี้ครั้งแรกในปีนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเหล่านักศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว ทุกคนยังได้พูดคุยแบ่งปันความคิดเห็นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งกล่าวว่า ในอนาคตยินดีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเยาวชนฉือจี้และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ ของมูลนิธิฉือจี้ต่อไป

          ขอขอบพระคุณอาสาสมัครฉือจี้อาวุโสที่คอยเคียงข้างและให้ความช่วยเหลือ จนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงลงอย่างราบรื่น แม้ว่าคณะทำงานยังต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ อีกมากมาย ทว่า นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งความสุขและยังหวังว่า เหล่าเยาวชนฉือจี้จะสามารถร่วมกันผลักดันงานการกุศล ให้กว้างไกลและลงลึกยิ่งๆ ขึ้นไป.