ร่วมเป็นอาสาสมัครฉือจี้ "จิตอาสา พลังสร้างโลก"

 

◎ อาสาสมัครฉือจี้ แตกต่างจากอาสาสมัครทั่วไปอย่างไร ?

 

จิตอาสา

 

         สิ่งที่แตกต่างระหว่างอาสาสมัครฉือจี้กับอาสาสมัครทั่วไปคือ อาสาสมัครทั่วไปจะทำงานสาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจโดยไม่มีค่าตอบแทนเฉพาะในช่วงวันหยุดพักผ่อนหรือเมื่อมีเวลาว่างเท่านั้น แต่อาสาสมัครฉือจี้จะยึดการเสียสละและการบริการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเป้าหมาย ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ทำงานด้วยความรับผิดชอบ เพราะเห็นการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงค่าตอบแทน ความเหนื่อยล้าและเวลาที่ต้องเสียไป มีความมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง อีกทั้งทำด้วยความปีติยินดี

         คนหนึ่งคนเปรียบดังเสาหนึ่งต้น คนหลายคนพร้อมใจกันยืนเรียงรายดุจดังกำแพงใหญ่ งานที่ต้องใช้กำลังคนสิบคน แต่หากมีคนร้อยคนมาร่วมมือกันทำ งานนั้นย่อมสำเร็จลุล่วงด้วยดีง่ายดายยิ่งขึ้น อาสาสมัครจึงเป็นแกนหลักของฉือจี้และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุด การเป็นอาสาสมัครฉือจี้เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ ดูแลกันและกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียง “การผูกบุญสัมพันธ์กับผู้อื่น”  

◎ “อาสาสมัครฉือจี้” คืออะไร ?

    กล่าวโดยสรุป อาสาสมัครฉือจี้ คือ ผู้ที่ยินดีพร้อมใจทำงานบริการเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

จิตอาสา

 

       คุณสมบัติพิเศษที่อาสาสมัครฉือจี้ต้องมีคือ “ความรัก” และ “ปณิธาน” เพราะหากมีพร้อมทั้งสองสิ่ง ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรก็จะสามารถฟันฝ่าไปได้ ตรงกันข้าม หากขาดซึ่งจิตวิญญาณแห่งอาสาสมัครฉือจี้ ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตเต็มไปด้วย “สิ่งกีดขวาง” และ “ความคับแค้นใจ”

        หลายคนสงสัยว่า คนทั่วไปใช้เวลาทั้งวันไปกับการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาทำงานฉือจี้ แท้จริงแล้ว สิ่งนี้คือ “ปรัชญาแห่งเวลา”เพราะหากรู้จักแบ่งเวลา “ยิ่งใช้ก็จะยิ่งมาก” ด้วยรู้คุณค่าของเวลาทุกวินาทีที่พ้นผ่าน ดังนั้นในระยะเวลาหนึ่งวันของชาวฉือจี้จึงสามารถทำเรื่องราวดีๆ อันหลากหลายได้มากกว่าคนทั่วไป พวกเราเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมฉือจี้เป็นการพักผ่อน แต่เป็นการพักผ่อนเติมความสุขให้กับหัวใจที่เปี่ยมด้วยคุณค่า เป็นการชาร์ตพลังให้พวกเรากลับมาเผชิญกับการแข่งขันกับโลกแห่งการทำงานต่อไป

vlkc

vlc

rec

       อาสาสมัครบางท่านอาศัยเวลาก่อนไปทำงาน เดินทางมาทำหน้าที่อาสาสมัครนาบุญ ช่วยทำความสะอาดสำนักงานมูลนิธิ บางท่านใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาทำหน้าที่อาสาสมัครพ่อครัว,แม่ครัวช่วยทำอาหารมังสวิรัติ บ้างก็เดินทางไปยังศูนย์รีไซเคิลใกล้บ้านเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิล หลังเลิกงานในตอนเย็นหากฉือจี้มีกิจกรรมก็จะทำหน้าที่อาสาสมัครฝ่ายสื่อวัฒนธรรม ช่วยจดบันทึก ถ่ายภาพและถ่ายวีดิโอ

จิตอาสา

vdo

       อาสาสมัครที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสำรวจผู้ยากไร้ก็จะเข้าใจในหลักธรรม “รู้บุญ ถนอมบุญ” เพราะแท้จริงแล้ว บนโลกใบนี้ยังมีคนอีกมากที่เป็นทุกข์ยิ่งกว่าเรา ส่วนอาสาสมัครที่มาช่วยงานในโรงพยาบาลฉือจี้ก็จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้เข้าใจว่า “เราไม่มีสิทธิ์ครอบครองชีวิต แต่มีเพียงสิทธิ์ใช้ชีวิตเท่านั้น” เมื่อพบอาสาสมัครฉือจี้ที่กำลังจะลาจากโลกนี้ไป อย่าลืมมอบกำลังใจและรอยยิ้มให้แก่เขา เพราะการได้มาร่วมกันเสียสละ ถือเป็นเรื่องดีที่สุดซึ่งยากจะหาสิ่งใดเปรียบได้

จิตอาสา

vljingsi

       อาสาสมัครฉือจี้ที่มีความรู้ความสามารถกันคนละอย่างดังกล่าวข้างต้น ได้รวมตัวกันเพื่อผลักดันงานมหาปณิธานฉือจี้ หากมองเพียงผิวเผินเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ด้วยระบบจัดการอาสาสมัครของมูลนิธิฉือจี้ ผ่านระบบคณะกรรมการและหน่วยสัตบุรุษทำให้อาสาสมัครแต่ละประเภทเกี่ยวร้อยเข้าด้วยกัน สามารถเชื่อมต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อาสาสมัครฉือจี้ทุกคนได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้จุดประกายความรักในจิตใจเพื่อใช้ความรู้ความสามารถของตนเสียสละทำงานเพื่อผู้อื่น รวมกันเป็นพลังความรักอันยิ่งใหญ่ดำเนินภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ให้ลุล่วง ร่วมกันชำระกิเลสในใจคนให้สะอาดบริสุทธิ์ รังสรรค์สร้างสังคมให้สงบสุข

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กรุณาโทรศัพท์ 02 328 1161-63