แพทย์และพยาบาลจิตอาสาฉือจี้

 

สมาคมแพทย์อาสานานาชาติฉือจี้(TIMA)

tima

 

           จากจุดเริ่มต้นบนเกาะไต้หวันขยายไปทั่วโลก ไม่ว่าเกิดภัยพิบัติขึ้น ณ ที่แห่งหนใด ที่แห่งนั้นย่อมมีชาวฉือจี้ปรากฏกายขึ้นเพื่อปลอบโยนดูแลบุคลากรทางการแพทย์ของสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ไม่เคยนิ่งเฉยต่อผู้ป่วยผู้ยากไร้ในดินแดนอันห่างไกล ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ขึ้นเมื่อปี 2509 โดยยึดเมตตาจิตทำงานสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่สรรพชีวิต

           ปี 2539 บุคลากรทางการแพทย์จากนานาประเทศได้ก่อตั้ง "สมาคมบุคลากรทางการแพทย์ฉือจี้" ขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์เพื่อ "รักษาโรค รักษาคน รักษาใจ" รวมตัวกันออกให้บริการตรวจรักษาโดยทั่วถึง ต่อมาในปี 2541 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมแพทย์อาสาฉือจี้" ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคณะแพทย์ พยาบาล ช่างเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร กรรมการและหน่วยสัตบุรุษฉือจี้เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรค ร่วมให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยยากไร้อย่างทันท่วงที

          สมาคมแพทย์อาสาฉือจี้จะออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเพื่อเดินทางไปช่วยตรวจรักษาโรคให้ผู้ประสบภัย "สมาคมแพทย์อาสาฉือจี้นานาชาติ" เป็นองค์กรภาคส่วนหนึ่งของมูลนิธิพุทธฉือจี้ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บน เกาะไต้หวันและมีสาขาย่อยเปิดให้บริการตรวจรักษาที่ไต้หวันรวม 12 จุด ส่วนในนานาประเทศประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อเมริกา บราซิล ปารากวัย เวียดนาม ไทยและออสเตรเลีย เป็นต้น โดยมีแพทย์พยาบาลเข้าร่วมให้บริการกว่า 5,000 ท่าน

20170226-073-bylek

         ปลายปี 2550 ได้จัดกิจกรรมตรวจรักษาฟรีทั่วโลกไปแล้วกว่า 1,000 ครั้งให้บริการผู้เข้ารับการรักษาแล้วมากกว่าหนึ่งล้านคน ในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ของทุกปี ผู้ประสานงานของสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ประจำฟิลิปปินส์ นพ. หลู่ซิ่วฉวน จะนำสมาชิกสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้เดินทางกลับไปยังฮวาเหลียนเพื่อพบท่านธรรมาจารย์ ต่อมาสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้จากอินโดนีเซียจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกันทุกท่านต่างร่วม แบ่งปันความรู้สึกจากการจัดกิจกรรมตรวจรักษาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งบอกเล่าถึงโครงการในอนาคต

       กิจกรรมนี้นอกจากให้บริการตรวจรักษาโรคแล้ว ยังให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย ผลักดันการรักษาสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมคาดหวังว่าจะมีแพทย์พยาบาลผู้มีปณิธานร่วมกันเพิ่มมากขึ้น ใช้หลักพรหมวิหาร 4 อุทิศแรงกายแรงใจลงมือช่วยเหลือ เป็นส่วนหนึ่งในคณะบรรเทาภัยระหว่าง ประเทศ ผลักดันเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ก้าวเข้าสู่ชุมชนดูแลผู้ยากไร้ ปีติยินดีที่ได้ทำงานเสียสละ พร้อมทั้งชักนำคุณหมอผู้ใจบุญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพให้มากขึ้น ร่วมกันดูแลรักษา สุขภาพกาย สุขภาพใจของคนทั่วทั้งโลก

20151018-43-bydatchanee

 

        ความเป็นมาและการดำเนินงานของสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ในเมืองไทย 27 มิถุนายน 2550 คุณสตีเฟน หวง ได้เดินทางมายังเมืองไทยและก่อตั้งสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ประจำประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี นพ.วิทิต อรรถเวชกุลเป็นประธานคณะทำงานและคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุลดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะทำงานของอาสาสมัครฉือจี้ กิจกรรมตรวจสุขภาพและรักษาคือการรวมพลังกันของฉือจี้ ร่วมขับเคลื่อนมอบโอกาสในการผ่าตัดรักษาตาต้อโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ป่วย คุณหมอที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เพิ่มจากหนึ่งเป็นทวี อุทิศช่วงวันหยุดของตนเดินทางไปยังดินแดนอันห่างไกลเพื่อผ่าตัดรักษาตาให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ 14 พฤษภาคม 2542 โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้เปิดใช้รถผ่าตัดตาเคลื่อนที่ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตเมตตาในสังคมอย่างเป็นทางการ ด้วยหวังว่าจะสามารถออกบริการช่วยผ่าตัดรักษาให้แก่ผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารทั่วไทย

  20150301-67-byxiaolian

  

        การตรวจรักษาตาฟรีของสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ในเมืองไทย จากสองปีที่ผ่านมาได้ผ่าตัดรักษาช่วยผู้ป่วยตาต้อกระจกให้สามารถกลับมามองเห็นแสงสว่างอีกครั้งไปแล้วกว่าสองหมื่นราย ในกิจกรรมตรวจรักษาพยาบาลทุกครั้งจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งสมาคมแพทย์และอาสาสมัครฉือจี้ เป็นการทำงานซึ่งประสานกันจนขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ ความเชี่ยวชาญและความเมตตาของแพทย์ผู้รักษา รวมกับการดูแลเอาใจใส่ในการรับส่งและการดูแลจากชาวฉือจี้ สร้างความประทับใจให้แก่ญาติมิตรของผู้ป่วย เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาตั้งปณิธานขอร่วมเป็นอาสาสมัครฉือจี้ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรีซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ราว 100 กิโลเมตร นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล หลังจากได้เดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่ไต้หวัน ความรักอันยิ่งใหญ่ของฉือจี้สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ท่าน และวาดหวังว่าจิตวิญญาณการเสียสละโดยไม่ หวังสิ่งตอบแทนของฉือจี้ ทำด้วยความปีติ รับด้วยความยินดีตามแบบฉือจี้จะฝังรากลึกลงในจิตใจของพี่น้องชาวไทย 

20150920-53-byxiaolian

  

       จุดประสงค์การรักษาพยาบาล คือ" ดูแลสุขภาพผู้คนเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีโรคไม่ไปหาหมอเนื่องจากเสียดายเงินหรือไม่มีเงิน ทำให้พลาดโอกาสรักษาเสียแต่เนิ่น ๆ ดังนั้น ขอเพียงแต่เขายินยอมมาตรวจรักษาทางเราก็จะรักษาและแจกยาตรวจรักษาให้เขา " (กล่าวโดยท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน)

       รอยยิ้มใดที่สวยงามที่สุด? รอยยิ้มของคนไข้สวยงามที่สุด เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นหนทางชีวิตของมนุษย์ การมีชีวิตจึงจะมีอย่างอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีคำพูดในพระพุทธศาสนาว่า "บุญกุศลแปดประการ การรักษาโรคคือกุศลอันดับหนึ่ง" เกิดโรคภัยนั้นทุกข์ที่สุด ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่ายากดีมีจน กลัวโรคมารุมเร้ามากที่สุด เพราะฉะนั้นเวลาเป็น โรคย่อมต้องการโรงพยาบาลที่ดีและคณะแพทย์ที่มีเมตตาจิตมารักษาบำบัดทุกข์นี้

 


 สนใจสมัครเป็นอาสาสมาคมแพทย์ฉือจี้นานาชาติ สอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 02 328 1161-3