"โครงการโลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก"

 


*กรุณา ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง หากผิดพลาดประการใดกรุณาแก้ไขตามลิ้งค์สำหรับกรอก
"แบบฟอร์มแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ"

  ลิ้งค์สำหรับกรอกแบบฟอร์ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

RE1

RE2

RE3

 ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปผลการแข่งขันทั้งหมด 


 


 กำหนดการเวลา  

08:20 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
08:30 น. คณะกรรมการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
08:30 - 08:40 น. เริ่มพิธี
08:40 - 09:00 น. แนะนาภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฉือจี้
09:00 - 09:10 น. ประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ
09:10 - 09:20 น. ประธานอานวยการกิจกรรมกล่าวความสาคัญของโครงการฯ
09:20 - 10:40 น. การประกวดสุนทรพจน์ (รอบตัดสิน)
10:40 - 11:00 น. แนะนาผลิตภัณฑ์ "ต้าอ้ายเทคโนโลยี" นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มาจากการรีไซเคิลขยะ
11:00 - 11:30 น. เสวนาเด็กและเยาวชนไทยใฝ่ใจรักษ์โลก โดย อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีรอด
11:30 - 12:00 น. พิธีประกาศรางวัล และมอบรางวัลประเภทต่างๆ
12:00 - 12:10 น. ประกาศเจตนาร่วมกันพิทักษ์โลก
12:10 - 12:20 น. อธิษฐานจิตบาเพ็ญบุญ
12:20 - 12:40 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
12:40 น. เสร็จสิ้นพิธีและเดินทางกลับ

 ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ 


 

EVEN


 

รายชื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ดาวน์โหลด ไฟล์รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณา ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง หากผิดพลาดประการใดกรุณาแก้ไขตามลิ้งค์สำหรับกรอกแบบฟอร์ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ด้านล่าง

REGT1

REGT2

REGT3

REGT4

REGT5

REGT6

REGT7

REGT8

REGT9

REGT10


 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

*โปรดตรวจสอบรายชื่อ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ทางเราจะนำรายชื่อมาจัดทำเกียรติบัตร
(ไม่มีการขอออกใบใหม่ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

กรุณา ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง หากผิดพลาดประการใดกรุณาแก้ไขตามลิ้งค์ด้านล่าง 

 

 ลิ้งค์สำหรับกรอกแบบฟอร์ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 


 

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

*เนื่องจากทางมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย จำเป็นต้องทราบจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ โลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อจัดเตรียมของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คลิ๊กตามลิ้งค์ด้านล่าง 

 

 ลิ้งค์สำหรับกรอกแบบฟอร์ม ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 


 

 แบบฟอร์มประสงค์ขอรับเกียรติบัตรสำหรับคณะครู

*คณะครูที่มีความประสงค์ขอรับเกียรติบัตร โครงการ โลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลก 

คลิ๊กตามลิ้งค์ด้านล่าง  

 

 

 ลิ้งค์สำหรับกรอกแบบฟอร์ม คณะครูที่มีความประสงค์ขอรับเกียรติบัตร  


 

 หมายเหตุอื่นๆ 

*ทางมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ไม่สามารถจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ มีเพียงอาหารว่างและน้ำดื่มเท่านั้น ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
*ระเบียบสถานที่

 

*แผนที่ ที่อยู่มูลนิธิฯ

 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

316 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ระหว่าง ซอย 32-34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2328-1161-63 โทรสาร 0-2328-1160

เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - วันเสาร์  (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Buddhist Tzu Chi Foundation in Thailand

No 316 Chalermprakiat Rama 9 Rd. Nongbon Pravet Bangkok 10250


Phone No: 0-2328-1161-63    Fax No : 0-2328-1160 
www.tzuchithailand.org     e-mail : info@tzuchithailand.org 

Working Time   :   Monday - Saturday : 08.30 - 17.30 
Closed            :   Sunday and public holidays

 

ดาวน์โหลดแผนที่มูลนิธิพุทธฉือจี้