ภารกิจการกุศล

mission icon-01

mission1

       การกุศลคือพื้นฐานของภารกิจฉือจี้ เริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก จนถึงการดูแลทางจิตใจ ประกอบด้วยการสงเคราะห์ระยะยาว การช่วยภัยฉุกเฉิน การเยี่ยมบ้านและงานการกุศลในนานาประเทศ ฉือจี้ไม่เพียงเน้นประสิทธิภาพในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ทว่ายังเน้นการจุดประกายศักยภาพความดีงามภายในจิตใจของผู้คนอีกด้วย 

 

 สอนคนรวยให้ช่วยคนจน  สอนคนจนให้รวยน้ำใจ

"สอนคนรวยให้ช่วยคนจน"  คือ การให้คนร่ำรวยได้สัมผัสความสุขและเรียนรู้จากการมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก
"สอนคนจนให้รวยน้ำใจ" คือ การจุดประกายความรักของผู้ที่แม้จะขัดสนเงินทอง แต่สามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการเสียสละเพื่อผู้อื่น

 

ภารกิจการรักษาพยาบาล