ภารกิจการรักษาพยาบาล

mission icon-02

           การเจ็บป่วยเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต การให้การดูแลทางการแพทย์แก่ผู้ที่ขาดแคลนค่าใช้จ่ายคือความสำคัญของฉือจี้ตั้งแต่เริ่มต้น เคลื่อนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และอาสาสมัครที่ให้การดูแลสุขภาพฟรี ฉือจี้เน้นวิธีการแบบทำงานแบบองค์รวมและความเป็นมนุษย์ที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวผู้ป่วยและแพทย์ที่ให้การรักษาอย่างเท่าเทียมกัน

ภารกิจการศึกษา