ภารกิจบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ

mission icon-05

mission5

          มูลนิธิฉือจี้ได้รับการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติและระดมกำลังเพื่อบรรเทาทุกข์ในระดับนานาชาติ อาสาสมัครของเรามาถึงพร้อมกับความจำเป็นเร่งด่วนทันทีเช่นอาหารเสื้อผ้าที่พักพิงและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่ผู้ที่ต้องการ "รักที่ยิ่งใหญ่ไร้พรหมแดน ซับน้ำตาผู้ตกทุกข์จากหัวใจ" หน้าประวัติศาสตร์การทำงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของฉือจี้

 

           เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534 จากการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในบังคลาเทศ จวบจนถึงปัจจุบัน ฉือจี้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมกว่า 70 ประเทศ นอกจากดำเนินการบริจาคอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เมล็ดพันธุ์ข้าวและเวชภัณฑ์ยาต่างๆ แล้ว ยังดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย โรงเรียน พัฒนาแหล่งน้ำและออกหน่วยรักษาโรคฟรี ด้วยหลักการ "เคารพชีวิต

 ภารกิจบริจาคไขกระดูก