ภารกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

mission icon-07

mission7

         ฉือจี้ปฏิบัติตามสมมติฐานที่ว่าเราสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้โดยการเลือกและพฤติกรรมของเราในฐานะปัจเจกบุคคล เรากระตือรือร้นส่งเสริมการลดและรีไซเคิลขยะ เรายังส่งเสริมการลดการบริโภคเนื้อสัตว์และสนับสนุนอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งประกอบด้วยผลไม้และผักมากขึ้น การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเรามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับแม่ธรณี

 

       อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉือจี้ ไม่มีการแบ่งแยกวัย ชนชั้นหรือภูมิหลัง ทุกคนต่างเห็นถนนทุกสายเป็นสถานธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ก้มหน้าก้มตาทำงานเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อมโลกโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้นท่านธรรมาจารย์จึงยกย่องพวกเขาว่าเป็น "พระโพธิสัตว์ผู้อนุรักษ์สิ่งแวลดล้อม"  "พระโพธิสัตว์ผู้สะอาดบริสุทธิ์"  "พระโพธิสัตว์ผู้โอบอุ้มโลก" "พระโพธิสัตว์ผู้รักษาโลก" หรือ "พระโพธิสัตว์ผู้เห็นคุณค่าสรรพสิ่ง" 

ภารกิจอาสาสมัครชุมชน