ภารกิจอาสาสมัครชุมชน

mission icon-08

mission8

          อาสาสมัครชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของฉือจี้ เรามีชุมชนอาสาสมัครนับล้านทั่วโลกที่เสียเวลาแบ่งปันเวลาใช้พลังงานและเสนอความสามารถของแต่ละคนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ด้วยความจริงใจและความรักของพวกเขาอาสาสมัครสามารถทำโครงการการกุศลการแพทย์การศึกษาการบรรเทาทุกประเทศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้

         อาสาสมัครชุมชน "ชุมชนงดงาม ดูแลช่วยกัน" อาสาสมัครชุมชนฉือจี้สร้างบุญสัมพันธ์ให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกัน  นำแนวคิด "ชุมชนงดงาม" ของท่านขงจื้อมาปฏิบัติให้เห็นผล สร้างสังคมที่สงบสุขและสร้างเครือข่ายการติดต่อประสานงานช่วยเหลือภายในกลุ่มอาสาสมัครชุมชน