ค้นหาข่าว

แนะนำฉือจี้ในงานประชุมดนตรีโลก ผ่านความงามของบทเพลงฉือจี้

20190717-016-bydatchanee resize

การประชุมสมาคมสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก

128 ประเทศทั่วโลก ประมาณ 1,000 คน ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยทางดนตรี ผลงานการประพันธ์เพลง การออกแบบท่าเต้น และการนำกระบวนการดนตรีและศิลปะไปพัฒนาสังคม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวันแรกในวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา

 

สมาคมสภาดนตรีโลก เป็นสมาคมวิชาชีพดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2492 มีสมาชิก 129 ประเทศ กว่า 5,000 คนทั่วโลก ครั้งนี้ คุณซิลเวีย หวง ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และเป็นกรรมการฉือจี้ ได้นำผลงานวิทยานิพนธ์ของตน ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “บทเพลงพุทธศานาร่วมสมัยที่ใช้ประกอบในพิธีสรงน้ำพระของมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน” นำเสนอในการประชุมดนตรีโลกครั้งนี้ ทั้งยังถือโอกาสอันดี แบ่งปันเรื่องราวของฉือจี้อีกด้วย

คุณซิลเวีย หวง แบ่งปันว่า “หลังจากที่ฉันเข้ามาเป็นจิตอาสาฉือจี้แล้ว ฉันก็เห็นว่าฉือจี้ทำงานด้านการกุศล ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งตัวของฉันเองก็เรียนด้านดนตรี และก็คิดว่าดนตรีไม่ค่อยมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้คนมากนัก แต่ฉันก็ลองศึกษาธรรมะ และนำมาผนวกกับด้านดนตรีที่ฉันศึกษาอยู่ จนนำไปสู่เนื้อหาการศึกษาวิจัยดนตรีเพื่อมวลมนุษย์ ทำให้ตอนนี้ฉันคิดว่า บทเพลงของพุทธศาสนาสามารถช่วยให้ผู้คนลงลึกสู่ธรรมะ ลงลึกในแก่นธรรมมากขึ้น  เป็นเหมือนวิธีการหนึ่ง ที่ทำให้ผู้คนเข้าสู่พุทธศาสนามากขึ้น และคุ้มค่าให้ทุกคนร่วมเผยแผ่ธรรมผ่านเสียงเพลงด้วยกันค่ะ  ”

 

20190717-066-bydatchanee resize

                                                          คุณซิลเวีย  ซึ่งเป็นกรรมการฉือจี้ ได้นำผลงานวิทยานิพนธ์ของตน ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “บทเพลงพุทธศานาร่วมสมัยที่ใช้ประกอบในพิธีสรงน้ำพระ

                                                          ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน” นำเสนอในการประชุมดนตรีโลกครั้งนี้ ทั้งยังถือโอกาสอันดี แบ่งปันเรื่องราวของฉือจี้อีกด้วย                       

 

แม้ระยะเวลาในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ค่อนข้างสั้น รวมถาม-ตอบข้อสงสัยเพียง 30 นาที แต่ด้วยจากการเตรียมตัวที่ดี การนำเสนอที่ยอดเยี่ยม เนื้อหาที่สมบูรณ์ ทำให้ดึงดูความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างมาก หลังสิ้นสุดการนำเสนอ มีผู้ฟังต่างก็ยกมือสอบถามรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยทางด้านดนตรีเพิ่มเติม เมื่อได้รับการตอบรับที่ดีเช่นนี้ คุณซิลเวีย ก็รู้สึกปิติยินดี ที่สามารถทำให้ทุกคนเห็นถึงความงามของบทเพลงฉือจี้ เข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น คุณซิลเวีย แบ่งปันว่า “ความจริงแล้ว หากเราเข้าใจในความหมายของบทเพลงของพุทธศาสนา ก็จะทำให้เราเรียนรู้ธรรมะได้มากขึ้น ซึ่งไม่เพียงได้ช่วยเหลือตนเอง หากยังช่วยเหลือผู้อื่นไปในขณะเดียวกันค่ะ”

 

20190717-081-bydatchanee resize

                                                          แม้ระยะเวลาในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ค่อนข้างสั้น แต่ด้วยจากการเตรียมตัวที่ดี การนำเสนอที่ยอดเยี่ยม เนื้อหาที่สมบูรณ์ ทำให้ดึงดูความสนใจจากผู้ฟัง

                                                          เป็นอย่างมาก หลังสิ้นสุดการนำเสนอ มีผู้ฟังต่างก็มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยทางด้านดนตรีเพิ่มเติม   

        

กิจกรรมครั้งนี้ ยังมีการจัดคอนเสิร์ตมื้อเที่ยงในทุกๆวัน ซึ่งผู้จัดงานได้เชิญทีมแสดงดนตรีต่างๆ ร่วมแสดงในระหว่างรับประทานอาหารมื้อเที่ยง คุณซิลเวียจึงอาศัยโอกาสอันดีช่วยจิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทย ลงทะเบียนร่วมแสดงภาษามือในครั้งนี้ด้วย

20190717-052-bydatchanee resize

ดังนั้น วันที่ 17 กรกฏาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม จิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทย ไม่เพียงเดินทางมาให้กำลังใจคุณซิลเวียนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หากยังนำการแสดงภาษามือประกอบเพลง “มอบความรักแด่มวลมนุษย์” ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เพลง “ครอบครัวเดียวกัน” เวอร์ชันภาษาจีนและภาษาไทย ร่วมแสดงในระหว่างที่ทุกคนรับประทานอาหารมื้อเที่ยง เผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ โดยได้รับผลตอบรับที่ดี ผู้ชมต่างอย่างตั้งใจรับชม และเพลิดเพลินไปกับท่วงท่าอันงดงามของภาษามือ เนื้อเพลงที่มีความหมาย ทั้งยังร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง “ครอบครัวเดียวกัน” กับจิตอาสาฉือจี้ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปีติยินดี

 

20190717-035-bydatchanee resize

                                                          จิตอาสาฉือจี้นำการแสดงภาษามือประกอบเพลง “มอบความรักแด่มวลมนุษย์” ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เพลง “ครอบครัวเดียวกัน” เวอร์ชันภาษาจีนและ

                                                           ภาษาไทย ร่วมแสดงในระหว่างที่ทุกคนรับประทานอาหารมื้อเที่ยง เพื่อแบ่งปันบทเพลงและวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้        

 


  เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ ภาพ ดรรชนี สุระเทพ