ค้นหาข่าว

เยี่ยมเยียนดูแลผู้ประสบอุทกภัย จิตอาสาฉือจี้พิษณุโลกสำรวจหลังน้ำลด

20190907-11-ph

“เมื่อเราโชคดีไม่ได้รับผลกระทบ เราก็ต้องออกไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย” จากผลกระทบพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม

จนถึง 6 กันยายน เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จนกระทั่งหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวม 32 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและถนนหนทางถูกน้ำพัดพังเสียหาย

1
ดูแลพี่น้องผู้ประสบภัย บริการทีมซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ


“พิษณุโลก” เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ เนื่องจากมวลน้ำไหลผ่านไปยังตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม ส่งผลให้พนังคันดินกั้นน้ำหลายแห่งในพื้นที่พังเสียหาย จนน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านพักอาศัยของชาวบ้านและไร่นานับหมื่นไร่ของเกษตรกร ดังนั้น ทหารจากกองบิน 64 พิษณุโลก ผู้นำท้องถิ่นและจิตอาสา ต่างรีบระดมกำลังเข้าซ่อมแซมพนังกั้นน้ำโดยทันที

 

20190907-01-phทีมซ่อมแซมพนังคันดินกั้นน้ำ ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย


วันที่ 7 กันยายน จิตอาสาฉือจี้จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล คุณจิระภา ขำพิสุทธิ์ คุณศิริบังอร ต่อวิเศษ คุณวรภา ดิถีศรีวรกุล และคุณไพฑูรย์ ศรีรอด ได้ออกเดินทางจากจุดติดต่อฉือจี้ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปยังบ้านท่ายาง ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งเป็นจุดที่พนังกั้นน้ำแตก ผ่านระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร เพื่อบริการปฐมพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ พร้อมทั้งสำรวจความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเบื้องต้น

 

1569204654624

 จิตอาสาฉือจี้ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ช่วยวัดความดันโลหิต ให้บริการดูแลผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมพนังคันดินกั้นน้ำ

 

ในวันที่ 7 กันยายน จิตอาสาฉือจี้ยังได้นำน้ำดื่มจำนวน 360 ขวด ขนม ผลไม้ ไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ขณะเดียวกัน จิตอาสา 3 ท่านประกอบด้วย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล คุณจิระภา ขำพิสุทธิ์และคุณวรภา ดิถีศรีวรกุล ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยังได้เป็นตัวแทนของสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ (TIMA) ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วย

 

20190907-04-ph

จิตอาสาฉือจี้ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมทั้งบริการเสิร์ฟเครื่องดื่มและของว่างให้กับผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมพนังคันดินกั้นน้ำ

 

20190907-06-ph

จิตอาสาฉือจี้ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มและของว่างให้กับผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมพนังคันดินกั้นน้ำ


จากนั้น จิตอาสาฉือจี้จึงได้โดยสารรถกระบะ เดินทางไปสำรวจหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง เนื่องจากน้ำยังท่วมขังในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเยี่ยมบ้านของผู้ประสบภัยได้ จึงทำได้เพียงสอบถามผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้กับผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ทราบว่า ในพื้นที่ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม จำนวน 331 หลังคาเรือน และไร่นาได้รับความเสียหาย 702 ราย

 

20190907-07-ph

จิตอาสาฉือจี้ คุณไพฑูรย์ ศรีรอด สอบถามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน


ก่อนที่จิตอาสาฉือจี้จะมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนบ้านท่ายาง ซึ่งถูกน้ำท่วมขัง และปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนเป็นต้นมา โดยโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 58 คน ครู 5 คน มีน้ำท่วมสูงในห้องเรียนประมาณ 1 เมตร และท่วมภายนอกตัวอาคารเรียนถึง 2-3 เมตร แม้ปัจจุบันน้ำจะเริ่มลดระดับลง แต่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้

 

1569205133504
สภาพน้ำที่ท่วมขัง ภายในโรงเรียนบ้านท่ายาง

 

1569205253431
ชั้นหนังสือ โต๊ะที่ และอ่างสำหรับแปรงฟันของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายาง ที่พังเสียหายจากน้ำท่วม


2
ดูแลหลังน้ำลด ช่วยคลายความวิตกให้ผู้ประสบภัย


จากการติดตามข้อมูลของจิตอาสาฉือจี้ ทำให้ทราบว่า พนังคันดินกั้นน้ำในพื้นที่ตำบลเนินกุ่ม ได้รับการซ่อมแซมแล้วเสร็จในวันที่ 9 กันยายน ทำให้สถานการณ์น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลง วันที่ 15 กันยายน จิตอาสาฉือจี้ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล นพ. นนท์ โสวัณณะ คุณอัญชัญ จาตุกัญญาประทีป คุณวรภา ดิถีศรีวรกุล คุณอชิรญาร์ ศรีพัฒนาวัฒน์ คุณพรทิภา ถุงเงิน คุณกฤตยากร มาฉาย และคุณกิตติยา ดอนชาไพร รวมทั้งหมด 8 คน ได้เดินทางไปยังตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่มอีกครั้ง
พบว่าน้ำที่ท่วมขังภายในอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านท่ายางลดลงแล้ว ทำให้เห็นความเสียหายที่เหลือไว้ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางหนังสือหรือโต๊ะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้ เนื่องจากแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาน

 

20190907-13-ph
ผู้ประสบภัยใช้ท่อนไม้ชี้ให้จิตอาสาฉือจี้ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล ดูร่องรอยน้ำที่ท่วมขังบริเวณตัวบ้าน


จากนั้นภายใต้การนำของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 5 จิตอาสาฉือจี้ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัย จำนวน 14 ราย โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่มีสภาพเป็นบ้านไม้ยกสูง แม้ช่วงที่น้ำท่วมหลายคนจะยังสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้ แต่เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้มีรายได้น้อย บ้านที่มีสภาพทรุดโทรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่รั่วหลายจุด ยิ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เมื่อน้ำที่ท่วมขังเซาะดิน ทำให้เสาบ้านลอยและยังจมอยู่ในน้ำ จนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ ต้องทำเพิงพักอาศัยชั่วคราว ดังนั้น ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ จึงมีความประสงค์ขอให้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย

 

20190907-14-ph ผู้ประสบภัยใช้ท่อนไม้ชี้ให้จิตอาสาฉือจี้ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล ดูร่องรอยน้ำที่ท่วมขังบริเวณตัวบ้าน 


เรื่อง /ภาพ  จิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก      เรียบเรียง บุษรา สมบัติ