ค้นหาข่าว

แพทย์ศิริราชร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี ขจัดความทุกข์ บำรุงสุขแก่ผู้ป่วย

20190224-022-bydatchanee resize 

1
รู้ถึงคุณค่าของแนวคิดความรักอันยิ่งใหญ่ แพทย์ศิริราชร่วมให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย

 ฉือจี้ในเมืองไทยได้ดำเนินกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ต่อเนื่องสู่ปีที่ 5 โดยที่ผ่านมา ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาฉือจี้ และผู้มีเมตตาจิตทั้งหลาย ต่างร่วมกันให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยที่พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสุดกำลังแรงกายและแรงใจ และในกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี 24 กุมภาพันธ์นี้ ยังมีแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชร่วมให้บริการตรวจรักษาอีกด้วย

 

20190224 web resize

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

จิตอาสาฉือจี้ คุณหวังจงเสียนบอกเล่ามูลเหตุว่า ปีที่ผ่านมา ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ไต้หวัน ความประทับใจจากการศึกษาดูงานครั้งนั้น ทำให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ นำคณะบุคลากรทางการแพทย์ไปศึกษาดูงานฉือจี้ไต้หวันอีกหนึ่งคณะ  ต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม คุณหลินซินหรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉือจี้ฮวาเหลียน เดินทางมายังประเทศไทย คุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล ประธานสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้นานาชาติของเมืองไทย จึงอาศัยโอกาสอันดีนี้ นำคุณหลินซินหรงและจิตอาสาฉือจี้ เข้าพบปะพูดคุยกับ ศ.นพ.ประสิทธิ์

 

20181214-002-bywangchunghsien resize

14 ธันวาคม 2561 คุณหลินซินหรง ผอ.รพ.ฉือจี้ฮวาเหลียน (ซ้าย 1) คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ (ขวา 1) และ คุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล (ขวา 2)

เดินทางไปยังรพ.ศิริราช เพื่อพบปะพูดคุยกับ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ซ้าย 2) เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลประจำปี 2652

 

คุณหวังจงเสียน แบ่งปันว่า “ในระหว่างการสนทนาบนโต๊ะอาหารนั้น คุณหลินซินหรงได้เชิญชวนคุณหมอประสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมของสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้นานาชาติที่ฮวาเหลียน คุณหมอก็ตอบรับความความยินดี จิตอาสาฉือจี้ยังเชิญชวนคุณหมอร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีของปีนี้ คุณหมอก็บอกว่าจะต้องผ่านที่ประชุมของโรงพยาบาลก่อน ดังนั้น เมื่อผ่านมติที่ประชุมแล้ว ก็จะมีคุณหมอจากรพ.ศิริราชมาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีทุกๆเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป  ซึ่งในวันนี้คุณหมอประสิทธิ์ได้นำคุณหมออีก 2 คน รวมกับตัวคุณหมอเองเป็น 3 คน มาช่วยตรวจรักษาผู้ป่วยครับ”

 

20190224-111-bylek resize

24 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ซ้าย ) นำแพทย์จากรพ.ศิริราชร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีเป็นครั้งแรก

 

 2

ตรวจรักษาด้วยความใส่ใจ ให้บริการดั่งคนในครอบครัว

ในบรรดาผู้ป่วยซึ่งมาจากหลากหลายประเทศ ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนากันเช่นนี้ บุคลากรทางการแพทย์ต่างนำจิตวิญญาณแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ให้บริการผู้ป่วยดั่งญาติมิตรตน 

แพทย์ศิริราช :ตรงไหนที่มันปวดนะ ตรงล่างๆใช่ไหมคะ
ผู้ป่วย :ใช่ค่ะ
แพทย์ศิริราช : หนูปวดตรงสะดือมากกว่าเหรอคะ
ผู้ป่วย :ใช่ค่ะ
แพทย์ศิริราช :แล้วตรงนี้ปวดมั้ย.....ตรงนี้ไม่ปวดน้อ
แพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยความพากเพียรอ ตั้งใจวินิจฉัยโรค จ่ายยารักษาโรคแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อขจัดความทุกข์แก่ผู้ป่วย

 

20190224-013-bydatchanee resize

 แพทย์ศิริราชตรวจรักษาด้วยความตั้งใจ รับฟังความทุกข์ผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ

 

3
ขจัดทุกข์บำรุงสุข ให้คำแนะนำสุขอนามัยในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วย 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ไม่เพียงนำแพทย์อีกสองท่านมาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล หากยังร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยอีกด้วย
ศ.นพ.ประสิทธิ์:นี่คือชื่อกลุ่มของโรคที่ผมจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติม คุณก็สามารถเอาชื่อโรคที่ผมเขียนให้ไปค้นหาในอินเตอร์เน็ตได้เช่นกันครับ เพื่อทำความเข้าใจว่าโรคเหล่านี้มันเป็นอย่างไร
ล่ามแปลภาษา:ถ้าเข้าไปดูแล้ว จะทำให้เธอรู้สึกกลัวไหมคะ  
ศ.นพ.ประสิทธิ์:ไม่ครับๆ ผู้หญิงในช่วงอายุนี้ป่วยเป็นโรคนี้เป็นเรื่องปกติครับ และสามารถรักษาได้ครับ 

 

20190224-042-bydatchanee resize

ศ.นพ.ประสิทธ์ ไม่เพียงนำแพทย์อีกสองท่านมาร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล

หากยังร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

 

โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2431 มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 131 ปีแล้ว ด้วยการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์อย่างไม่หยุดหย่อน ทำให้โรงพยาบาลศิริราชสามารถให้บริการด้านการแพทย์แก่ประประชาชนอย่างครบวงจร และพัฒนาสู่หนึ่งในสถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ 

 

20190224-014-bydatchanee resize

แพทย์ศิริราชตรวจรักษาด้วยความตั้งใจ อธิบายแนวทางรักษาโรคแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 

เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ ภาพ  หวังจงเสียน พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี ดรรชนี สุระเทพ