ค้นหาข่าว

จิตอาสาฉือจี้รวมน้ำใจ มอบความรักอันอบอุ่นให้ผู้ประสบภัยหนาว

20180210-053-by洪靖媛 resize

 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่เป็นภูเขาสูง เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก โดยเฉพาะปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปีก่อน อุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยๆ ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นในเร็ววัน

ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้อย่างมาก หลังจากที่จิตอาสาฉือจี้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เห็นถึงปัญหาภัยหนาวแล้ว จึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจผู้ยากไร้ในพื้นที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านที่จิตอาสาฉือจี้เคยให้ความช่วยเหลือ ภายใต้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ทุกคนล้วนร่วมมือร่วมใจลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือน และจัดทำรายชื่อผู้ประสบภัยหนาว

 หลังจากลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และจัดทำรายชื่อผู้ประสบภัยหนาวแล้ว 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 จิตอาสาฉือจี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว 4 รอบ ใน 3 สถานที่ ได้แก่ วัดสันต้นดู่ ต.สันทราย วัดสวนดอกบัวนาค ต.แม่คะ และสถานธรรมฉือจี้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้อันเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น มอบให้ผู้ประสบภัยหนาว รวม 548 ครอบครัว

 

1
ขอบคุณฉือจี้ มอบความอบอุ่นบรรเทาความเหน็บหนาว

คุณภัทรพงษ์ อินตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แบ่งปันข้อมูลสภาพอากาศภาคเหนือของไทยในปีนี้กับอาสาสมัครฉือจี้ว่า “ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกว่าหนาวผิดปกติกว่าทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้ก็มีมูลนิธิฉือจี้ที่เข้ามาช่วยเหลือ แจกผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในหมู่บ้านครับ”

ภายในกิจกรรมแจกจ่ายผ้าห่มช่วยภัยหนาว จิตอาสาฉือจี้ได้นำความรู้เกี่ยวกับผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้อันหนานุ่มแสนอบอุ่น แบ่งปันกับชาวบ้านว่า “ผ้าห่มเหล่านี้เป็นธารน้ำใจมาจากฉือจี้ไต้หวัน ด้วยความห่วงใยผู้ประสบภัย จิตอาสาฉือจี้ชาวไต้หวันจึงช่วยกันผลิตผ้าห่มเหล่านี้ขึ้น โดยรวบรวมขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช่แล้ว มาคัดแยกและนำมาแปรรูปผ่านกระบวนการรีไซเคิล จนเป็นผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้ที่ทุกท่านเห็น”

หลังจากที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยได้รับฟังเรื่องราวที่จิตอาสาฉือจี้นำมาแบ่งปัน ทำให้พวกเขารู้สึกซาบซึ้ง และรู้สึกศรัทธาต่อความปรารถนาดีในการเป็นผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างมาก กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ชาวบ้านสัมผัสได้ถึงน้ำใจ ความสมัครสมานสามัคคีของจิตอาสาฉือจี้แล้ว ยังทำให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย หากมีพลังความสามัคคีของทุกคน เชื่อว่าโลกคงจะสดใส น่าอยู่ ไร้ซึ่งภัยพิบัต

 

2
เพราะซาบซึ้งใจ จึงยินดีสนับสนุน 

ปีนี้จิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทย ล้วนร่วมแรงร่วมใจผลักดันโครงการเชิญชวนพระโพธสัตว์ 50,000 องค์ ด้วยเหตุเพราะก่อน พ.ศ. 2538 ท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยนได้ริเริ่ม “โครงการสงเคราะห์ภาคเหนือของไทยต่อเนื่อง 3 ปี” ทำให้จิตอาสาฉือจี้ได้มีโอกาสผูกบุญสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในภาคเหนือของไทย 20 กว่าปีที่ผ่านมา ความห่วงใยของจิตอาสาฉือจี้ที่มีไม่เคยลดน้อยลง ในพ.ศ. 2548 ฉือจี้ได้ก่อตั้งโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ที่ในพื้นที่ของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ขึ้น ทั้งคุณครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครอง ล้วนแต่สมัครสมานสามัคคี ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือฉือจี้ทำงานเพื่อสังคม สำหรับความรู้สึกของชาวบ้านในภาคเหนือไทยที่มีต่อฉือจี้นั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่าความซาบซึ้งใจ ในสิ่งที่ฉือจี้ได้คอยช่วยเหลือตลอดมา ในกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวครั้งนี้ จิตอาสาฉือจี้ถือโอกาสอันดีแบ่งปันวิดีทัศน์แบ่งปันเรื่องราว ภาพบรรยากาศเหล่าจิตอาสาฉือจี้เข้าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆด้วยความห่วงใย เรื่องราวจากวีดีทัศน์ทำให้ทุกคนซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยอยู่ใกล้กับโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ พระสถิตธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดสันต้นดู่ จึงอนุญาตให้จิตอาสาฉือจี้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจิตอาสาฉือจี้ก็ใช้วัดสันต้นดู่จัดกิจกรรม “ร่มโพธิ์ร่มไทร รำลึกพระคุณผู้สูงอายุ” เรื่อยมา เห็นถึงความเสียสละของจิตอาสาฉือจี้แล้ว พระสถิตธรรมโสภิตก็รู้สึกชื่นชมจิตอาสาฉือจี้ว่า “หลวงพ่อเห็นฉือจี้มีความเสียสละ ช่วยเหลือชาวบ้าน เด็ก ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยากจนมาโดยตลอด ภาพเหล่านี้อยู่ในหัวใจหลวงพ่อหมด”

เพราะรู้สึกซาบซึ้งใจ จึงยินดีให้การสนับสนุน ทุกครั้งที่จิตอาสาฉือจี้ต้องการขอยืมใช้สถานที่จัดกิจกรรม พระสถิตธรรมโสภิตมักจะให้การสนับสนุนทุกเมื่อ หากวันใดท่านติดธุระข้างนอก แล้วมีจิตอาสาฉือจี้มาขอใช้สถานที่ ท่านก็จะกำชับลูกศิษย์คอยจัดหาคนมาช่วยอำนวยความสะดวก ไม่เพียงแต่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกครั้งเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลงแล้ว ท่านมักจะให้พรแก่จิตอาสาฉือจี้อยู่เสมอ

 

3
เปลี่ยนชีวิตใหม่สู่การเป็นผู้ให้

จากการบอกเล่าของจิตอาสาฉือจี้จากกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว ทำให้ทราบว่า ในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากผู้ยากไร้จะมีความสุขกับการได้รับผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้ พวกเขายังมีความสุขกับการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกระปุกออมบุญ ร่วมออมเงินน้อยสร้างบุญใหญ่ จุดประกายเมตตาจิตช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกันกับฉือจี้อีกด้วย

คุณลัดดา แบ่งปันความรู้สึกว่า “ผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตามลำพัง ไม่มีญาติมิตรหรือลูกหลานคอยดูแลยามเจ็บป่วย จึงเป็นเรื่องลำบากมากที่พวกเขาจะต้องคอยช่วยเหลือตัวเองเพียงลำพัง แต่เมื่อฉือจี้ได้ก้าวเข้ามาช่วยเหลือ มอบความความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่พวกเขา ทำให้พวกเขาสัมผัสได้ว่าฉือจี้เป็นมากกว่าญาติมิตร เหมือนสมาชิกในครอบครัวที่เข้าใจกันและกัน”

คุณวิดา แบ่งปันความรู้สึกว่า “ฉันก็อยากจะมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์และสังคม หากทุกเดือนพวกเราช่วยกันออมเงินวันละนิด เพียงเงินแค่ 20-50 บาทก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้ว นำเงินมาสร้างประโยชน์ดีกว่าเสียไปให้กับของมึนเมาอย่างไร้ค่า”

เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆในกิจกรรมสองวันนี้ ก็มีผู้มีจิตศรัทธาให้ความสนใจต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกผู้บริจาคมากถึง 295 คน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่ว่าจิตใจของพวกเขาสูงส่งยิ่งกว่าสิ่งของเหล่านั้นเสียอีก จิตอาสาฉือจี้หวังว่าผ้ารีไซเคิลฉือจี้ที่มาจากความรักของชาวฉือจี้เหล่านี้ จะสามารถแผ่ความอบอุ่นไปถึงพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคน และขอให้ทุกคนข้ามผ่านความหนาวเย็นด้วยความอุ่นใจ

20180210-25-bytar resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณกิ่งแก้ว วงค์จันทร์  (คนแรกจากซ้าย) และคุณลาวัลย์ วลึค (คนที่สองจากซ้าย)

กำลังช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวที่มารับผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้

 

20180210-023-by洪靖媛 resize

▲นักเรียนทุนการศึกษาฉือจี้ช่วยบริการเสิร์ฟน้ำชาให้แก่ผู้สูงอายุ

 

20180210-031-by洪靖媛 resize

▲ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวที่มารับผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้ ตอบรับกระปุกออมบุญ ร่วมออมเงินน้อยสร้างบุญใหญ่ด้วยจิตอันเป็นกุศล

 

20180210-66-bytar resize

▲จิตอาสาฉือจี้กำลังแบ่งปันว่า ผ้าห่มเหล่านี้มาจากการรีไซเคิลขวดพลาสติก

 

20180210-40-bytar resize

▲จิตอาสาฉือจี้มอบผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้ให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวด้วยนอบน้อม

 

20180210-44-bytar resize

▲จิตอาสาฉือจี้ช่วยพยุงผู้สูงอายุที่เดินเหินไม่สะดวกในระหว่างกิจกรรมมอบผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้

 

20180210-051-by洪靖媛 resize

▲จิตอาสาฉือจี้ ยืนเข้าแถวรอส่งชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว

ทั้งยังมอบสิ่งของที่ระลึกอันหมายถึง “ความสงบสุข” ผูกบุญสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน

 

20180211-005-by洪靖媛 resize

▲อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมบริการตรวจวัดความดันโลหิตให้แก่ชาวบ้าน ในกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว

 

20180211-036-by洪靖媛 resize

▲ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว ต่างตอบรับกระปุกออมบุญ ร่วมออมเงินน้อยสร้างบุญใหญ่

 

 20180211-060-by洪靖媛 resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณกิ่งแก้ว วงค์จันทร์ นำการ์ดอวยพรกุศลปัญญาของท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน

มอบให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว เพื่อแสดงถึงคำขอบคุณและคำอวยพร

 

20181011-066-by姚曉麗 resize

▲หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผ้าห่มรีไซเคิลฉือจี้จะช่วยมอบความอบอุ่น ก้าวผ่านคืนวันอันเห็บหนาวได้

 

20180211-063-bytar resize

▲จิตอาสาฉือจี้นำชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว อ.ฝาง ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพร

ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมืองฮวาเหลียน ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ในเร็ววัน

 

เรื่อง คุณบุษรา สมบัติ คุณภาวิตา  ทิตย์สีแสง    ภาพ คุณเหยาเสี่ยวลี่  คุณหงจิ้งย่วน คุณรัตนโชติ ประมวลทรัพย์