ค้นหาข่าว

พิธิเปิดป้ายโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ

20180223-056-bywhanlop resize

วันนี้ฤกษ์งามยามดี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ โดยในช่วงเช้ามีคุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย รวมทั้งจิตอาสาฉือจี้จากไต้หวันและกรุงเทพมหานคร ต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

 

1
กล่าวรายงานโดย ผอ.โรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ

เปิดกิจกรรมด้วยการแสดงเชิดสิงโตจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนั้น คุณกวิชช์ ธรรมิสร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ กล่าวรายงานโดยมีใจความสำคัญว่า “นอกจากการพัฒนาความสามารถด้านภาษาจีน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนแล้ว การเปิดโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือยังเป็นโอกาสให้ผู้คนได้รู้จักไต้หวัน และฉือจี้มากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ จะเป็นสถาบันบ่มเพาะครูสอนภาษาจีนและมีส่วนร่วมในจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของไทย”

2
ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ร่วมกล่าวอวยพร

คุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ ไม่เพียงแสดงถึงการสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมจีน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ การอาศัยโอกาสเปิดโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือนี้ สร้างสถาบันบ่มเพาะครูสอนภาษาจีนแห่งที่สำคัญในภาคเหนือของไทย รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่แนวคิดความรักอันยิ่งใหญ่ของฉือจี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป บ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ฉือจี้ให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น”

 

3
ประธานศูนย์ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ กล่าวขอบคุณทุกการสนับสนุน

จากนั้น คุณหวังตวนเจิ้ง ประธานศูนย์ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ กล่าวในพิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือว่า “หลายปีที่ผ่านมา เราต่างก็คาดหวังอยากจะสร้างโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือสักแห่ง วันนี้โรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือได้ก่อตั้งขึ้นแล้ว ก็ถือว่าความปรารถนาของพวกเราได้เป็นจริงแล้วในที่สุด หวนย้อนไปเมื่อครั้งเริ่มก่อสร้างโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่นั้น ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนได้เอ่ยถึงความคาดหวังประการหนึ่ง นั่นก็คือ อยากจะสร้างโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ ทว่า ด้วยเหตุหลายอย่างไม่เอื้ออำนวย จึงไม่สามารถทำได้ในตอนนั้น”

“ต่อมา ตอนที่เรายื่นขอเปิดโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ เราก็พบกับอุปสรรคหลายอย่าง ทำให้ยังไม่ผ่านการอนุมัติ เราจึงต้องจัดทำระบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น จนผ่านการอนุมัติหลังจากยื่นเรื่องไปแล้ว 1-2 ปี และนำมาสู่การเปิดโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซืออย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งเราชาวฉือจี้ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานการศึกษาไทยที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ”

“อีกทั้งขอขอบคุณคุณถงเจิ้นหยวน ซึ่งแม้ว่าท่านจะรับตำแหน่งได้เพิ่งไม่นาน แต่ท่านก็มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่หลายครั้งแล้ว ซึ่งครั้งที่แล้ว ผมก็ได้พูดคุยปรึกษากับท่าน ถึงแนวทางการพัฒนาให้โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ให้เป็นสถาบันการศึกษาภาษาจีนที่สำคัญในภาคเหนือของไทย ในวันนี้ยังมีศาตราจารย์เหอคุนอี้ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน และคุณหลี่ฉือ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีน ต่างก็ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธิเปิด อันแสดงถึงการสนับสนุนอย่างสุดกำลังต่อโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือแห่งนี้”

“ครั้งที่ผ่านมา คุณถงเจิ้นหยวนยังได้กล่าวถึงภาคเหนือของไทยว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งทางโรงเรียนอาจจะสามารถเปิดชั้นเรียนเกษตรกรรมได้ในอนาคต ฉะนั้น ครั้งนี้จึงเชิญคุณเฉาติงจง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกชา มาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน ในอนาคตนักเรียนของเราก็จะได้เรียนรู้จากโรงงานอันเรียบง่าย ซึ่งสัมผัสประสบการณ์จริงตั้งแต่การปลูกชา การเก็บชา การบรรจุชา อันเป็นความรู้สู่ความเชี่ยวชาญที่พวกเขาจะได้รับ และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานด้านเกษตรกรรมหรือด้านอุตสาหกรรมหลังจบการศึกษา

 

4

คำอวยพรจากแขกผู้มีเกียรติ

นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ หนึ่งในแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่และจิตอาสาฉือจี้ แสดงความเห็นถึงความสำคัญของภาษาว่า “หากโรงเรียนทุกแห่งมีการพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานของพวกเขาในอนาคต”

ท้ายพิธีเปิดป้ายโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือนั้น คุณหวังตวนเจิ้งยังแสดงความขอบคุณต่อคุณกวิชช์ ธรรมมิสร ที่รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือด้วยความกล้าหาญ และยังขอบคุณต่อหน่วยงานการศึกษาไทย ที่เมตตาให้การสนับสนุนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ มา ณ โอกาสนี้

 

20180223-007-bywhanlop resize

▲คุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

รวมทั้งจิตอาสาฉือจี้จากไต้หวันและกรุงเทพมหานคร ต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

 

20180223-009-bychawanvit resize

▲เปิดกิจกรรมด้วยการแสดงเชิดสิงโตจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

20180223-035-bywhanlop resize

▲การแสดงเชิดสิงโตอันยอดเยี่ยม ทำให้แขกผู้มีเกียรติต่างก็ปีติสุข

 

20180223-040-bywhanlop resize

▲คุณกวิชช์ ธรรมิสร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ กล่าวรายงานถึงคาดหวังและจุดประสงค์ของการเปิดโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ

  

 20180223-045-bywhanlop resize

▲คุณถงเจิ้นหยวน กล่าวอวยพรให้โรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือเจริญรุ่งเรือง

เป็นสถาบันบ่มเพาะครูสอนภาษาจีนในภาคเหนือของไทย และเป็นแหล่งเผยแพร่แนวคิดความรักอันยิ่งใหญ่ของฉือจี้

 

20180223-052-bywhanlop resize

▲คุณหวังตวนเจิ้ง ประธานศูนย์ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้

กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาจิ้งซือ

 

20180223-058-bywhanlop resize

▲คุณถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป (กลาง) จิตอาสาฉือจี้ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

20180223-067-bywhanlop resize

▲นักเรียนแสดงการฟ้อนหางนกยูงต้อนรับและนำแขกผู้มีเกียรติไปยังบริเวณเปิดป้ายศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยฉือจี้

 

20180223-083-bywhanlop resize

▲นักเรียนแสดงการฟ้อนเล็บล้านนา นำแขกผู้มีเกียรติไปยังบริเวณเปิดป้ายศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยฉือจี้

 

20180223-092-bywhanlop resize

▲คุณหวังตวนเจิ้ง ประธานศูนย์ภารกิจวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ (ซ้าย)

ศาสตราจารย์เหอคุนอี้ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน (ขวา) ร่วมกันเปิดป้ายศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้

 

 

เรื่อง คุณเคท หวง, ทีมผู้บันทึกความจริงอันดีงาม   ภาพ คุณวัลลภ  จันทิมา คุณชวัลวิทย์ ทันทะโก