ค้นหาข่าว

กิจกรรมมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

20180308-079-bylek resize

 

กิจกรรมมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 8 มีนาคม อันเป็นวันสตรีสากล โดยจัดต่อเนื่องมาถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้ว ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา เกิดขึ้นจากภิกษุณี ดร.ลี และภิกษุณีรัตนาวลี ร่วมกันริเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ยกย่องสรรเสริญสตรี ผู้ซึ่งอุทิศตนในด้านต่างๆเพื่อพุทธศาสนา ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 27 คนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไต้หวัน จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ ไทย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ได้รับรางวัลล้วนมีความมุ่งมั่นไถหว่านนาบุญ แสดงศักยภาพที่ตนมี ยืนหยัดและอดทนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนสามารถจุดประกายแสงสว่างทางปัญญาและความดีของผู้คนในท้องถิ่นตน อันถือเป็นแบบอย่างอันดีงามของสตรีและสังคม

พ.ศ. 2559 อาคารรับรองของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติเกิดเหตุไฟไหม้และได้รับความเสียหาย ในเวลานั้นท่านธรรมาจารย์ห่วงใยเรื่องดังกล่าวมาก จึงชี้แนะให้จิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จิตอาสาฉือจี้และผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมบริจาคน้ำใจ ช่วยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ขึ้นมา จิตอาสาฉือจี้ คุณเฉินซิ่วเจีย แบ่งปันว่า “สองปีที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้อาคารรับรองที่นี่ ตอนนั้นภิกษุณีทั้งสองท่านก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร พวกเราจิตอาสาฉือจี้จึงเข้ามาช่วยเหลือ โดยท่านธรรมาจารย์ได้ชี้แนะให้ช่วยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมให้มีขนาดกว้างใหญ่กว่าหลังเดิม ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยความขอบพระคุณ ภิกษุณีทั้งสองจึงอาศัยโอกาสในพิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา เปิดใช้อาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ไปในขณะเดียวกัน”

ในบรรยากาศที่แขกผู้มีเกียรติจาก 10 ประเทศมาพร้อมใจกันในกิจกรรมครั้งนี้ ทุกหนแห่งล้วนเต็มไปด้วยความปีติสุข จิตอาสาฉือจี้ คุณเฉินซิ่วเจีย แบ่งปันความรู้สึกว่า “การที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้สามารถทำให้ชาวพุทธมารวมกันได้มากมายเช่นนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานที่แห่งนี้จะเผยแผ่พุทธศาสนา ทำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อสังคมได้ในอนาคต”

ด้วยความซาบซึ้งใจในความเมตตาของท่านธรรมาจารย์ และในความช่วยเหลืออย่างมุ่งมั่นทุ่มเทของจิตอาสาฉือจี้ ภิกษุณีทั้งสองท่านจึงไม่พลาดโอกาสอันดีในการจัดกิจกรรมมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนาครั้งนี้ แสดงออกถึงความเคารพอย่างจริงใจต่อท่านธรรมาจารย์ และแสดงออกถึงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อจิตอาสาฉือจี้ ภิกษุณีรัตนาวลี แบ่งปันความรู้สึกว่า “พอดีจัดงานมอบรางวัลครั้งนี้ จึงถือโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้เพื่อแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ว่า อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ทางจิตอาสาฉือจี้ทั้งในประเทศไทยและไต้หวัน เช่น คุณจางฮุ่ยเจิน คุณลวี่จิ่นสู คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย และคณะจิตอาสาฉือจี้ได้มาสร้างให้ใหม่ทดแทนค่ะ”

ภิกษุณี ดร.ลี แบ่งปันว่า “อาตมารู้สึกประทับใจในสิ่งที่ฉือจี้ทำเพื่อประเทศไทยและทั่วโลก และอาตมาก็พร้อมเปิดใจเดินตามรอยเท้าท่านธรรมจารย์ ขอบคุณท่านธรรมาจารย์มากๆค่ะ”

การเผยแผ่พุทธมหายานต้องประยุกต์ใช้ในพุทธหินยาน ทว่า ก็มักจะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมาย อย่างเช่น มีหลายประเทศยังไม่ยอมรับภิกษุณีหรือนักบวชหญิงเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม แม้จะยากลำบาก แต่ก็ทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้ ขอเพียงทุกคนมีปณิธานและจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจสตรีผู้ซึ่งออกบวชศึกษาธรรมในพุทธศาสนา หวังว่าสักวัน จะสามารถสร้างหลักชัยอันใหม่ของพุทธศาสนาได้ 

 

20180308-014-bylek resize

▲พิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนาครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 จัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติ จ.ระยองเป็นครั้งแรก

 

20180308-022-bylek resize

▲มีผู้ได้รับรางวัลจากหลายประเทศ มีพระโพธิสัตว์มารวมกันมากมายเช่นนี้ ทุกหนแห่งล้วนเต็มไปด้วยความปีติสุข

 

20180308-087-bylek resize

▲อาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ มาจากจิตอาสาฉือจี้และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคน้ำใจ ช่วยสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารรับรองที่ถูกไฟไหม้เสียหาย

 

20180308-056-bylek resize

▲อาศัยโอกาสในพิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา เปิดใช้อาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ไปในขณะเดียวกัน

 

20180308-057-bylek resize

▲ภิกษุณี ดร.ลี เปิดประตูอาคารปฏิบัติธรรม แสดงถึงการเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการ

 

20180308-084-bylek resize

▲แขกผู้มีเกียรติจากหลายประเทศ มาร่วมพิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนาในอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ด้วยจิตใจแห่งความปีติ

 

20180308-082-bylek resize

▲ในระหว่างกล่าวเปิดพิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนานั้น ภิกษุณี ดร.ลี ยังได้แบ่งปันกับทุกท่านว่า

อาคารที่ทุกคนกำลังนั่งรวมกันอยู่นี้ คืออาคารปฏิบัติธรรมที่จิตอาสาฉือจี้และผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่

 

20180308-130-bylek resize

▲ภิกษุณี ดร.ลี มอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่ฉือจี้

 

20180308-122-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้และภิกษุณีรัตนาวลี (ซ้าย 4) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและอวยพรซึ่งกันและกัน

 

20180308-145-bylek resize

▲ภิกษุณีหมิงยวี่ (ขวา 3) กรรมการของกิจกรรมมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา

นำรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลักสีขาว 1 องค์ มอบให้ท่านธรรมาจารย์

 

20180308-158-bylek resize

▲ภิกษุณีหมิงยวี่ (ขวา 3) กรรมการของกิจกรรมมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพุทธศาสนา

นำภาพวาดพระจุนทีโพธิสัตว์อันสง่างาม มอบเป็นที่ระลึกแก่มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ คุณไช่ชิวหลิง   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา  จันทร์สุขศรี