ค้นหาข่าว

จิตใจเปี่ยมด้วยสุขกับการคัดคัมภีร์ธรรมครั้งแรก โดยคุณไช่ชิวหลิง

20180309-033-bynine resize

เช้านี้ท้องฟ้าดูไม่สดใสนัก ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ไม่นานฝนก็เริ่มตกกระจายไปทั่ว เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่คุณไช่ชิวหลิงมีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม  จึงรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเล็กน้อย เพราไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนพู่กันจีนมาก่อน  อีกทั้งสภาพอากาศไม่เป็นใจ ฝนตกเช่นนี้ การจราจรก็คงติดขัดมากอย่างแน่นนอน

 1

เมื่อจิตก้าวผ่านอุปสรรค ความสุขก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 เริ่มชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม ด้วยธรรมะเทศนาจากท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ธรรมเทศนาของท่านในแต่ละคำ แต่ละประโยคของเป็นเสมือนเครื่องเตือนสติแก่คุณไช่ชิวหลิงว่า ความวิตกกังวลครั้งแล้วครั้งเล่าทุกยามเช้า เดิมทีแล้ว มาจากตัวเราที่คิดวิตกกังวลไปเอง สิ่งที่อยู่รอบกายเป็นเพียงภาพลวงตา ความจริงแล้ว หากเรามีจิตใจที่ผ่องใส ลองหันกลับมามองโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว จะพบว่าการที่ฝนตกไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสียทีเดียว กลับดีเสียด้วยซ้ำ เพราะนอกจากจะทำให้ผืนดินสะอาด ยังช่วยให้เราได้สัมผัสถึงอากาศที่เย็นสบายอีกด้วย ฉะนั้นขณะที่เรากำลังใช้ความคิดใคร่ครวญบางสิ่งบางอย่างอยู่นั้น ควรปล่อยให้จิตใจสงบผ่อนคลาย ไม่ควรเอาเรื่องอื่นๆมาคิดเพิ่มความกังวลในใจอีก

การฝึกทำสมาธิให้จิตสงบ ผ่อนคลายจิตใจนั้น เป็นเหมือนการอบอุ่นร่างกายก่อนการเขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม หลายปีมานี้คุณไช่ชิวหลิงไม่ได้หยิบจับพู่กันจีนเลย จนเกือบจะลืมความรู้สึกในวันวานไป วันนี้ได้มีโอกาสหยิบพู่กันจีนขึ้นมาเขียนอีกครั้ง จึงรู้สึกตื่นเต้นปะปนกับความดีใจ บรรยากาศภายในชั้นเรียนอบอวลไปด้วยเสียงบรรเลงพิณกู่เจิงอันไพเราะ ผู้เรียนทุกท่านล้วนแต่มีความตั้งใจ หนึ่งมือจับพู่กัน อีกหนึ่งมือทาบลงบนโต๊ะขนานกับลำตัว บรรจงเขียนพู่กันจีนอย่างเงียบสงบ เพราะการคัดบทธรรมอมิตตาสารัตถสูตรในแต่ละขีด แต่ละเส้น ต้องอาศัยความรู้สึกจิตที่สงบนิ่ง ส่งผ่านไปยังปลายพู่กน

 

2
กายนิ่งใจสงบ สานต่อกุศลผ่านการคัดคัมภีร์ธรรม

การคัดลอกคัมภีร์ธรรม จิตใจจะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและจดจ่อ ไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปหาสิ่งอื่น ใดและไม่ต้องรีบร้อน ถ้าหากจิตใจไม่สงบนิ่ง เริ่มวอกแวกจะทำให้เขียนผิดได้ง่าย ดังนั้น ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจอย่างมาก เขียนสวยหรือไม่ ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ขณะที่คัดลอกอักษรแต่ละตัว แต่ละประโยค จิตใจต้องจดจ่ออยู่กับตัวอักษรเหล่านั้น และหลังจากนี้หากมีโอกาสควรหมั่นฝึกฝน เขียน อ่านทำนองบทธรรมอมิตตาสารัตถสูตรบ่อยๆ วันข้างหน้าก็จะสามารถคัดลอกออกมาได้ดียิ่งขึ้น เพราะธรรมะได้ฝังลึกในจิตใจแล้ว

การคัดลอกคัมภีร์ธรรม ก็เหมือนกับการเขียนคัมภีร์ธรรม ต้องให้ความเคารพ มีจิตเลื่อมใสศรัทธาต่อพระธรรมหลักคำสอน อันเป็นดั่งหัวใจของศาสนาพุทธ ทุกตัวอักษรที่บรรจงคัดลอกเป็นคัมภีร์ธรรม สามารถส่งต่อบุญกุศลแก่บิดามารดา ธรรมธาตุทั่วทศทิศ และสรรพชีวิตทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยฝึกทำสมาธิควบคุมจิตใจให้สงบนิ่ง

ขอขอบคุณจิตอาสาฉือจี้ที่ให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลืองานเบื้องหลัง จัดเตรียมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนสามารถคัดคัมภีร์ธรรมด้วยความปีติสุข ในบรรยากาศชั้นเรียนอันสะดวกสบายและเงียบสงบ

20180309-001-bynine resize

 ▲ภายใต้เสียงพิณกู่เจิงบรรเลงเพลง ผู้เรียนทุกท่านล้วนแต่มีความตั้งใจ

หนึ่งมือจับพู่กัน หนึ่งมือทาบลงบนโต๊ะขนานกับลำตัวบรรจงเขียนพู่กันจีนอย่างเงียบสงบ

เพราะการคัดลอกบทธรรมอมิตสารัตถสูตรในแต่ละขีดแต่ละเส้น ต้องอาศัยความรู้สึกจิตที่สงบนิ่งส่งผ่านไปยังปลายพู่กัน

 

20180309-005-bynine resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณหลินสูตวน (คนแรกจากขวา)แบ่งปันความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

“หลักคำสอนของพุทธศาสนาลึกซึ้งทำให้ยากที่จะเข้าใจ บางครั้งก็ไม่มีวิถีทางที่จะสามารถมาอธิบายให้เข้าใจได้

แต่เราสามารถเบิกความสว่างทางสติปัญญาได้ เพียงขยันหมั่นศึกษา อ่านและฟังให้มากขึ้น ในวันข้างหน้าท่านก็จะสามารถเข้าถึงรสพระธรรมได้”

 

20180309-009-bynine resize

▲ ขอขอบคุณจิตอาสาฉือจี้ที่ให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลืองานเบื้องหลัง

จัดเตรียมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนสามารถคัดคัมภีร์ธรรมด้วยความปีติสุข ในบรรยากาศชั้นเรียนอันสะดวกสบายและเงียบสงบ

 

20180309-017-bynine resize

▲สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ขณะที่คัดลอกอักษรแต่ละตัว แต่ละประโยค จิตใจต้องจดจ่ออยู่กับตัวอักษรเหล่านั้น

 

20180309-01-bydailiangfen resize

▲ การคัดคัมภีร์ธรรมสามารถสร้างบุญกุศลตอบแทนพระคุณบิดามารดา

ธรรมธาตุทั่วทศทิศและสรรพชีวิต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการฝึกทำสมาธิ ควบคุมจิตใจให้สงบ

 

 

เรื่อง คุณไช่ชิวหลิง คุณภาวิตา ทิตย์สีแสง   ภาพ คุณณัฐธยาน์ ธนัทกิตติพงศ์ คุณไต้เหลียงเฟิน