ค้นหาข่าว

คุณค่าของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับชีวิตที่ยืนยาว “ให้” เท่าใด “ได้” เท่านั้น

20180311-004-bydatchanee resize

นับตั้งแต่พ.ศ.2558 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสวนหลวง ร.9 เริ่มจัดตั้งกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี เดือนละหนึ่งครั้ง

เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและจิตอาสาฉือจี้ทุกท่านล้วนแต่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันทำงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยด้วยดีอย่างต่อเนื่อง เพราะความรักไม่แบ่งเชื้อชาติ พรมแดน ศาสนา หรือแบ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ยากไร้จำนวนมากได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ และยังมีจิตอาสาสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม ทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับทางมูลนิธิฯเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน

 

1
การมอบความรักนำมาซึ่งความสุข

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี พ.ศ. 2561 นี้ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย มีความตั้งใจส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ยากไร้ โดยจัดกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีเพิ่มเป็นเดือนละสองครั้ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้จิตอาสาทุกท่าน เข้ามาร่วมกันสร้างบุญกุศลช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ดั่งคำสอนของท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยนที่กล่าวไว้ว่า “การทำบุญมิได้เป็นสิทธิ์ของผู้มั่งมี ผู้มีจิตศรัทธาและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยรักก็มีสิทธิ์ทำบุญได้เช่นกัน”

กิจกรรมคลินิกพิเศษ วันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา นับว่าเป็นครั้งแรกของกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี ที่มีล่ามแปลภาษาชาวเอธิโอเปีย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานบริการ แต่เขามีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ มีจิตกุศล มีความตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ล่ามแปลภาษาชาวเอธิโอเปีย คุณอะเดียซิซ (Abdiaziz) แบ่งปันความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาในกิจกรรมคลินิกพิเศษครั้งนี้ว่า “ก่อนที่จะมาร่วมเป็นจิตอาสาให้กับฉือจี้ ผมไม่ได้ทำงานอะไร อยู่แต่ในบ้าน ชีวิตในแต่ละวันก็ค่อนข้างน่าเบื่อมาก แต่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นล่ามแปลภาษาให้กับฉือจี้ในกิจกรรมครั้งนี้ ผมรู้สึกมีความสุขมาก เพราะว่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังได้ทำประโยชน์ในการมาช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย”

ผู้ป่วยชาวเอธิโอเปีย คุณนีโม่ (Nimo) แบ่งปันความรู้สึก ที่ได้รับความช่วยเหลือจากล่ามแปลภาษาชาวเอธิโอเปียเป็นครั้งแรกว่า “ฉันรู้สึกดีใจอย่างมากที่มีล่ามแปลภาษาชาวเอธิโอเปียมาช่วยเหลือ เพราะก่อนหน้านี้ลำบากมาก จะทำอะไรต้องค่อยพึ่งพาตนเอง ไม่มีล่ามแปลภาษาส่วนตัวช่วยสื่อสารภาษาอังกฤษกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็รู้สึกวางใจมากขึ้น ไม่ต้องคอยกังวลอุปสรรคด้านภาษาอีกแล้ว เพราะมีล่ามแปลภาษาชาวเอธิโอเปียคอยช่วยในด้านการสื่อสารระหว่างกิจกรรม”

ช่วงเวลาสั้นๆ ในหนึ่งวันของกิจกรรมคลินิกพิเศษช่วยเหลือผู้ยากไร้ สะท้อนให้เห็นถึงคำว่า “สามัคคีคือพลัง” อย่างแท้จริง เพราะความร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท ดูแลเอาใจใส่ และความห่วงใยของทุกคนที่มีต่อผู้ยากไร้โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน ส่งผลให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

20180311-012-bydatchanee resize

▲เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาตั้งใจฟังเภสัชกรอธิบายถึงวิธีรับประทานยา เพื่อแปลและถ่ายทอดให้แก่ผู้ยากไร้ที่มารับการรักษา

 

20180311-003-bypavita resize

▲คุณณัฐนนท์ เจ้าหน้าที่แผนกวีดีโอ รู้สึกปวดข้อมือ จึงเข้ารับการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนจีน โดยมีแพทย์แผนจีนกำลังการสอบถามอาการ

 

20180311-007-bypavita resize

▲แพทย์แผนจีนมีความตั้งใจและทุ่มเช่วยเหลือผู้ป่วย โดยใช้การฝังเข็มรักษาอาการเจ็บข้อมือให้คุณณัฐนนท์ เจ้าหน้าที่แผนกวิดีโอ

 

20180311-009-bypavita resize

▲จิตอาสาฉือจี้และล่ามแปลภาษาที่ประจำอยู่ในจุดบริการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

มีความตั้งใจช่วยเหลือผู้ป่วย ดำเนินการยื่นเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

เรื่อง คุณภาวิตา ทิตย์สีแสง   ภาพ คุณดรรชนี สุระเทพ คุณภาวิตา ทิตย์สีแสง