ค้นหาข่าว

คัดคัมภีร์ธรรมบำเพ็ญกายใจ นำผู้คนสู่วิถีโพธิสัตว์

20180323-016-bylek resize

 

23 มีนาคม ที่ผ่านมา จิตอาสาฉือจี้จัด “ชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ชั้นเรียนดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 2 และวันศุกร์ที่ 4 ของทุกเดือน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดี

หลังการนับ 3 2 1 ทุกคนต่าง “ตั้งจิตอยู่กับปัจจุบัน จดจ่ออยู่กับปลายพู่กัน” ในขณะที่เขียนตัวอักษรจีนตามรอยลายมือของท่านธรรมาจารย์ทีละตัวอักษร จนผ่านไปทีละย่อหน้า จากนั้นก็ผ่านไปทีละหน้า จิตใจก็หวนคิดถึงความวิริยะพากเพียร ความปีติในธรรมของท่านธรรมาจารย์เมื่อครั้งแรกเริ่ม อันเป็นคุณประโยชน์ ทำให้ทุกคนมีโอกาสมาร่วมกันคัดคัมภีร์ธรรม “อมิตตาสารัตถสูตร” ในวันนี้

โดยก่อนวันของชั้นเรียน คุณไต้เหลียงเฟินและจิตอาสาฉือจี้คนอื่นๆ ช่วยกันคัดสรรสมบัติแห่งห้องหนังสือทั้ง 4 อันได้แก่ กระดาษ พู่กัน หมึก จานฝนหมึกด้วยความตั้งใจ รวมทั้งสร้างบรรยากาศภายในชั้นเรียน การเตรียมน้ำชาดับกระหาย และการเชิญชวนผู้คนมาร่วมชั้นเรียน เป็นต้น ทำให้รู้สึกได้ว่า ทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับทุกครั้งที่มาร่วมชั้นเรียน

 

1
เพราะบรรยากาศอันดี จึงสัมผัสได้ถึง “ความสงบ”

คุณหลวนหมิงเฟิ่ง อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 16 ปีแล้ว โดยทำงานเป็นครูสอนภาษาจีน ปีที่ผ่านมา น้องชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง เติบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กล้มป่วยลง ทำให้คุณหลวนหมิงเฟิ่งคิดว่าควรจะใช้เวลาดูแลคนในครอบครัวให้มากกว่าเดิม คุณหลวนหมิงเฟิ่งจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ดังคำที่พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า “เมื่อให้จึงจะได้รับ” หลังจากลาออกจากงานแล้ว คุณหลวนหมิงเฟิงก็มีเวลาว่างมากยิ่งขึ้น ได้พูดคุยพบปะกับเพื่อนเก่า มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ และจากการเชิญชวนของเพื่อน ทำให้คุณหลวนหมิงเฟิ่งรู้จักและได้มาร่วมชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม ซึ่งต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

คุณหลวนหมิงเฟิ่งเล่าว่า ครั้งแรกที่มาร่วมคัดคัมภีร์ธรรม รู้สึกว่าตนนั่งไม่เป็นสุข จนไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมะของท่านธรรมาจารย์อย่างที่ควร จนผ่านมาถึงครั้งที่สาม รู้สึกว่า จากกระบวนการแต่ละขั้นตอนภายใต้การนำของจิตอาสาฉือจี้ ทำให้ตนค่อยๆฝึกจิตใจให้สงบ บรรยากาศที่เงียบสงบในชั้นเรียน ตลอดจนธรรมะของท่านธรรมาจารย์ที่ได้ฟังก่อนจะคัดคัมภีร์ธรรมนั้น ทำให้จิตใจจดจ่อกับการคัดคัมภีร์ธรรม ทั้งยังได้อ่านและศึกษาอมิตตาสารัตถสูตรไปในขณะเดียวกันอีกด้วย คุณหลวนหมิงเฟิ่ง แบ่งปันความรู้สึกว่า “บรรยากาศของชั้นเรียนคัดคัมภีร์ธรรมที่นี่ไม่เหมือนกับการคัดภีร์ธรรมที่บ้าน มีหลายคนพูดว่า อยู่ที่บ้านก็คัดคัมภีร์ธรรมได้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลมาถึงที่นี่ แต่ฉันคิดว่าไม่เหมือนกันนะคะ แน่นอนว่า ถ้าเราตั้งใจคัดคัมภีร์ธรรมอยู่ที่บ้านก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ที่นี่ทำให้เรามีโอกาสได้คัดคัมภีร์ธรรมร่วมกับคนอื่นๆในบรรยากาศอันเงียบสงบ ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวค่ะ”

คุณชิวซิ่วหมิ่น อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานเกือบ 30 ปี และทำงานเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จากการชักชวนจากจิตอาสาฉือจี้ คุณอู๋เหม่ยฮว๋า จึงทำให้คุณชิวซิ่วหมิ่นซึ่งเดิมทีต้องการศึกษาธรรมะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ตัดสินใจมาร่วมชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม ด้วยบรรยากาศของชั้นเรียนอันเงียบสงบและสง่างาม ทำให้คุณชิวซิ่งหมิ่น ซึ่งมาร่วมชั้นเรียนและมีโอกาสคัดคัมภีรธรรมเป็นครั้งแรก รู้สึกถึงความปีติสุขล้นในจิตใจ เมื่อสอบถามคุณชิวซิ่วหมิ่นว่า “ครั้งหน้าจะมาร่วมชั้นเรียนอีกไหมคะ” คุณชิวซิ่วหมิ่นก็ตอบโดยไม่ลังเลยใจว่า “มาแน่นอนค่ะ คิดว่าไม่น่าพลาดนะ เพราะฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก และถ้าที่มูลนิธิฯมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือ ฉันก็ยินดีมาเป็นจิตอาสาค่ะ

 

2
รับภาระด้วยความหาญกล้า นำพาผู้คนสู่วิถีโพธิสัตว์

เมื่อทราบว่าชั้นเรียนคัดคัมภีร์ธรรม สามารถนำพาผู้มีจิตศรัทธาเข้าสู่ครอบครัวแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของฉือจี้ได้เช่นนี้ แสดงถึงความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นเล็กๆของชั้นเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้จิตอาสาฉือจี้ มุ่งมั่นในวิถีพระโพธิสัตว์ต่อไป คุณไต้เหลียงเฟิน แบ่งปันความรู้สึกว่า “ฉันจะมุ่งมั่นทำต่อไป เพื่อให้ผู้คนรู้จักฉือจี้มากขึ้น เข้าใจว่าธรรมะของท่านธรรมาจารย์คืออะไร และทำไมจึงทำให้เราชาวจิตอาสาฉือจี้มุ่งมั่นศึกษาธรรมะของท่าน ก็เพราะว่าธรรมะของท่านทำให้เรามีความปีติ มีความสุข ซึ่งความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายเราเป็นอย่างมาก”

ชั้นเรียน “เขียนพู่กันจีน คัดคัมภีร์ธรรม” เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งจะเห็นว่ามีผู้สนใจมาร่วมชั้นเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ ขอขอบคุณจิตอาสาฉือจี้ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน ทุกคนล้วนถนอมโอกาสอันดี ร่วมใจอำนวยอวยพร ประชาสัมพันธ์ชั้นเรียนให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในขณะที่จรดพู่กันเขียนทีละตัวอักษรนั้น จะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในจิตใจ เติบโตอย่างสง่างามไปพร้อม ๆ กัน

 

20180323-008-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณอู๋เหม่ยฮว๋า อธิบายเกี่ยวกับวิธีการคัดคัมภีร์ธรรมแก่ผู้เรียน

 

20180323-012-bylek resize

▲ผู้เรียนนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบก่อนเริ่มการคัดคัมภีร์ธรรม

 

20180323-013-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณไต้เหลียงเฟิน อธิบายกับผู้เรียน คุณจวงชิ่งถัง

ถึงข้อดีของการใช้ดินสอเขียนตัวอักษรก่อนหนึ่งรอบ แล้วจึงค่อยใช้พู่กันเขียนจริงในตอนหลัง

 

20180323-057-bylek resize

▲คุณล่ายซิ่วเหลียน แบ่งปันว่า การใช้ดินสอเขียนก่อน จึงค่อยใช้พู่กันเขียนจริงในตอนหลังนั้น

การเขียนซ้ำหลายครั้งเช่นนี้ ไม่เพียงเป็นการประหยัดกระดาษด้วย ยังเป็นโอกาสให้ทุกคนคัดคัมภีร์ธรรมได้มากขึ้น

 

20180323-018-bylek resize

▲แม้ว่าจะมาร่วมชั้นเรียนคัดคัมภีร์ธรรมเป็นครั้งแรก แต่ด้วยบรรยากาศที่สง่างาม

และเงียบสงบของชั้นเรียน ทำให้คุณชิวซิ่งหมิ่นรู้สึกปีติที่ได้มาร่วมชั้นเรียนในครั้งนี้

 

20180323-029-bylek resize

▲หลังจากมาร่วมชั้นเรียนคัดคัมภีร์ธรรมแล้ว คุณหลวนหมิงเฟิ่งรู้สึกว่า จิตใจนิ่งสงบมากขึ้น และมีความปีติสุขกับบรรยากาศในชั้นเรียน

 

 

เรื่อง คุณเหลียงจื้อหรง คุณไต้เหลียงเฟิน คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี