ค้นหาข่าว

มอบผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้ นำลูกหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงวัย

20180331-139-byjanyaporn resize

 

1
ผู้สูงวัยเปรียบดั่งญาติผู้ใหญ่ตน

13-15 เมษายนของทุกปี คือเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีอันสำคัญของไทย และวันที่ 13 เมษายน ยังเป็นวันผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญ จิตอาสาฉือจี้จึงอาศัยโอกาสอันดีก่อนถึงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ จัดกิจกรรมร่มโพธิ์ ร่มไทร ใน ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมอบผ้าห่มรักษ์โลกแก่ผู้สูงวัย แบ่งปันภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฉือจี้ และนำคนในชุมชนร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

เนื่องด้วยมีจิตอาสาฉือจี้หลายท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านฆ้อง อีกทั้งปีนี้ยังมีจิตอาสาจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมชั้นเรียนอบรมกรรมการ เพื่อเป็นจิตอาสาฉือจี้ในอนาคต และยังทราบว่าใน ต.บ้านฆ้องมีผู้สูงอายุจำนวนมาก จิตอาสาจึงอาศัยโอกาสอันดีจัดกิจกรรมฉือจี้ เพื่อหวังนำจิตอาสาฉือจี้รุ่นใหม่ร่วมไถหว่านนาบุญให้ลงลึก เรียนรู้หน้าที่งานดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนของตนเอง

หลังจากมีมติที่ประชุมแล้ว จิตอาสาฉือจี้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจทีละบ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป เมื่อการสำรวจเสร็จสิ้นทำให้ทราบว่า ต.บ้านฆ้องมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี จำนวนเกือบ 300 คน หากรวมญาติที่จะมาร่วมกิจกรรมแล้ว ก็เกรงว่าจำนวนคนจะมากเกินไป จนไม่สามารถจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น ดังนั้น จิตอาสาฉือจี้ จึงแบ่งกิจกรรมร่มโพธิ์ ร่มไทร ออกเป็น 3 วัน ใน 3 สถานที่ ดังนี้

31 มีนาคม 2561--- วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
1 เมษายน 2561--- วัดดีบอน ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
7 เมษายน 2561--- วัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

20180331-010-byjanyaporn resize

▲ผู้สูงอายุเดินทางมาถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีจิตอาสาฉือจี้ต้อนรับด้วยความปีติ ช่วยพยุงผู้สูงอายุเดินเข้าสู่สถานที่จัดกรรม

 

20180407-011-byjanyaporn resize

▲ผู้สูงอายุในชนบท สุขภาพร่างกายแข็งแรง ใบหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแก่งความสุข

เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น สถานที่ วัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

2
ความรู้สึกอันดี นำมาซึ่งความซาบซึ้งใจระหว่างกัน

หมู่บ้านในถิ่นชนบท อากาศบริสุทธิ์ อาหารธรรมชาติ จึงทำให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แม้ว่า การเคลื่อนไหวจะช้าลงไปตามวัย ทว่า สายตา การได้ยิน หรือการเดินเหินก็ยังดีอยู่ สิ่งที่สำคัญคือ ใบหน้าของผู้สูงวัยเหล่านี้ล้วนเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

ในวันจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุเดินทางมาถึงสถานที่ตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีจิตอาสาฉือจี้ต้อนรับด้วยความปีติ ช่วยพยุงผู้สูงอายุเดินเข้าสู่สถานที่จัดกรรม ภายในกิจกรรม จิตอาสาฉือจี้แบ่งปันประวัติความเป็นมาของฉือจี้ อธิบายถึงผ้าห่มรักษ์โลกของฉือจี้ว่า รีไซเคิลมาจากขวดน้ำพลาสติก อีกทั้งแบ่งปันแนวคิดกระปุกออมบุญของฉือจี้ และเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคน้ำใจตน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป ส่วนจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่ง ก็ช่วยเตรียมเฉาก๊วยสำหรับป้อนให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุรับประทานง่าย จิตอาสาจึงตั้งใจหั่นเฉาก๊วยเป็นชิ้นเล็กพอดีคำ ส่วนน้ำเชื่อมก็ไม่หวานจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

 

20180331-006-byjanyaporn resize

▲คุณชาญเดช สหสัจจญาณ (ขวา) และคุณบรรจง ป่าทอง (ซ้าย) อธิบายแก่ผู้สูงอายุว่า ผ้าห่มรักษ์โลกของฉือจี้รีไซเคิลมาจากขวดน้ำพลาสติก

 

ต่อมา จิตอาสาฉือจี้เดินถือถาดเฉาก๊วยเข้าสู่พิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในช่วงเวลานี้ ลูกหลานและญาติ นั่งคุกเข่าต่อหน้าผู้สูงอายุ สองมือประนมมือ ค่อยๆก้มกราบท่าน จากนั้น จึงป้อนเฉาก๊วยให้ท่าน ความซาบซึ้งใจที่มีต่อกันระหว่างลูกหลานและผู้สูงอายุ ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความปีติขึ้น เมื่อเสร็จการป้อนเฉาก๋วยแล้ว จิตอาสาฉือจี้ได้มอบผ้าห่มรักษ์โลกให้ผู้สูงอายุทุกท่าน

คุณอรอุมา หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งวันดังกล่าวได้นำลูกๆมาร่วมกิจกรรมด้วย ในระหว่างกิจกรรม คุณอรอุมาไม่เพียงได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อแม่ ในขณะเดียวกัน ยังหวังว่าจะอาศัยกิจกรรมอันดีนี้ บ่มเพาะจิตใจอันดีงามและความกตัญญูให้ลูกๆ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น คุณอรอุมานำสองเท้าของแม่ วางบนศรีษะของตนเอง ทำไมคุณอรอุมาจึงทำเช่นนี้ คุณอรอุมา แบ่งปันว่า “คือขออโหสิหรรมในสิ่งที่เราอาจจะทำผิดพลาดต่อท่านไป ทั้งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้เรา และก็เป็นการแสดงออกว่า “เรารักท่าน” ” ความรักความจริงใจที่แสดงต่อกัน ทำให้คุณแม่และคุณอรอุมาต่างก็กลั้นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจไว้ไม่อยู่

กิจกรรมดังกล่าว ยังทำให้คนหนุ่มสาวก้าวข้ามความเขินอาย กล้าที่จะบริการผู้สูงวัย คุณนัฐกิจ แบ่งปันว่า “มันก็ไม่ใช่ว่าทุกวันหรือทุกครั้ง ที่เราจะได้ป้อนท่านแบบนี้ วันนี้มีความสุขที่ได้ป้อนเฉาก๊วยให้คุณยายครับ จากกิจกรรมครั้งนี้ ผมก็มีความรู้สึกว่า อยากกลับไปป้อนพ่อป้อนแม่ครับ”

 

20180331-087-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้เดินถือถาดเฉาก๊วยสำหรับป้อนผู้สูงอายุ เข้าสู่พิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานที่ วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

20180331-126-byjanyaporn resize

▲ลูกหลานและญาติ นั่งคุกเข่าต่อหน้าผู้สูงอายุ สองมือประนมมือ

ค่อย ๆ ก้มกราบ และป้อนเฉาก๊วยให้ท่าน สถานที่ วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

3
ความรู้สึกอันอบอุ่น ตราตรึงในใจนานเท่านาน

จะเห็นว่าในการจัดกิจกรรมแต่ละวัน มีลูกหลานและญาติๆมาร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ทว่า มีผู้สูงอายุบางส่วนไม่มีลูกหลานหรือญาติมาร่วมกิจกรรมด้วย แต่พวกท่านไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะมีจิตอาสาฉือจี้สวมบทบาทเป็นลูกหลานท่าน ซึ่งไม่เพียงป้อนเฉาก๊วยให้ท่าน หากยังช่วยนวดบรรเทาอาการเมื่อยหล้า พูดคุยสอบถามถึงสารทุกข์สุกดิบ แสดงความห่วงใยดั่งญาติผู้ใหญ่ตน คุณตาเหลือ วัย 78 ปี แบ่งปันความรู้สึกว่า “รู้สึกปลื้มใจ ดีใจ สุขกาย สุขใจ ที่ฉือจี้มอบมาผ้าห่ม มอบน้ำใจ มอบความรู้ ที่ให้ไว้เนี่ย ยังจำอยู่ในใจทุกวันนี้”

จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้คุณกิ่งแก้ว จันทร์ลา หนึ่งในจิตอาสาฉือจี้เสื้อเทา เข้าใจในแนวคิดของฉือจี้มากยิ่งขึ้น และรู้สึกประทับใจในกิจกรรม คุณกิ่งแก้ว แบ่งปันว่า “มูลนิธิฉือจี้ตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้จริงๆ อย่างเช่นครั้งนี้ก็ตั้งใจจัดกิจกรรมร่มโพธิ์ ร่มไทร เพื่อตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ และตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ”

จิตอาสาฉือจี้ยังเตรียมผัดไทยให้ทุกคนรับประทานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุที่เดินเหินไม่สะดวก หรือไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานมูลนิธิฯ และจิตอาสาฉือจี้ ยังได้เดินทางไปยังบ้านผู้สูงอายุเหล่านั้น เพื่อนำผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้มอบให้ท่าน อีกทั้งยังกล่าวคำอวยพร ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน

ขอบพระคุณในความร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาทุกท่าน ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น ทุกคนต่างก็เปี่ยมล้นด้วยความปีติสุข จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาฉือจี้มากขึ้น บางคนก็ประสงค์จะเรียนรู้การคัดแยกขยะกับจิตอาสา ซึ่งผลตอบรับอันดีเหล่านี้ ล้วนเป็นกำลังใจให้จิตอาสาฉือจี้มุ่งมั่นไถหว่านนาบุญในชุมชนต่อไป

 

20180331-164-bylek resize

▲ผู้สูงอายุล้วนเปียมไปด้วยปีติ ยิ้มด้วยความสุข สถานที่ วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

20180331-278-bylek resize

▲คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ ประธานมูลนิธิฯ(ซ้าย 1) และจิตอาสาฉือจี้ เดินทางไปยังบ้านผู้สูงอายุเที่เดินเหินไม่สะดวก

และไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม เพื่อนำผ้าห่มรักษ์โลกฉือจี้มอบให้ท่าน สถานที่ วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

เรื่อง คุณสุพัตรา แตงฮ้อ คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณจรรยพร เข้มแข็ง