ค้นหาข่าว

เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูในวันผู้สูงวัย

20180408-107-bylek resize

 

1
เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูในวันผู้สูงวัย

13-15 เมษายนของทุกปี คือ เทศกาลสงกรานต์ อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยทั้ง 3 วันดังกล่าว ยังเป็นวันสำคัญ ได้แก่ 13 เมษายน คือ วันสูงอายุ 14 เมษายน คือ วันครอบครัว และ 15 เมษายน คือ วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงเล่นสาดน้ำอวยพรซึ่งกันและกัน และยังสื่อถึงการสาดน้ำชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป ต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยความปีติ

จิตอาสาฉือจี้เมืองไทยแต่ละเขต อาศัยโอกาสอันดีนี้จัดกิจกรรม “เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูในวันผู้สูงวัย” เช่น จิตอาสาฉือจี้เขตตะวันออก ก็ใช้โอกาสในกิจกรรมมอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้ยากไร้ประจำเดือนเมษายน จัดกิจกรรม “เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูในวันผู้สูงวัย” ไปพร้อมกันอีกด้วย

เวลาประมาณ 9.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ สถานธรรมจิ้งซือ จิตอาสาฉือจี้ปฏิบัติตนดังสุภาษิต “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” อัญเชิญพระพุทธรูป และเตรียมดอกไม้ น้ำอบหอมไว้สำหรับให้ทุกคนสรงน้ำพระ จิตอาสาฉือจี้ใช้โอกาสในกิจกรรมมอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้ยากไร้ประจำเดือนเมษายน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันสูงอายุล่วงหน้า โดยนอกจากจะจัดเตรียมสิ่งของสำหรับมอบให้ครอบครัวผู้ยากไร้ประจำเดือนแล้ว ยังเตรียมสิ่งของที่ระลึกเนื่องในวันสงกรานต์และวันสูงอายุ ได้แก่ ผ้าขนหนู ผ้าโสร่ง ผ้าถุง และยังมีนมถั่วเหลือง แอปเปิ้ล เครื่องดื่มธัญพืช บิสกิต(รสสาหร่าย) ลูกอม จากคุณเฉินลี่หน่วน คุณจางฮุ่ยเจิน และคุณหลานอวี่ฮุ่ยนำมาร่วมมอบให้ครอบครัวผู้ยากไร้ โดยก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้น จิตอาสาช่วยกันนำสิ่งของเหล่านี้จัดอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเตรียมสำหรับมอบให้ครอบครัวผู้ยากไร้ในกิจกรรมวันนี้

 

20180408-048-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ปฏิบัติตนดังสุภาษิต “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม”

โดยอัญเชิญพระพุทธรูป และเตรียมดอกไม้ น้ำอบหอมไว้สำหรับให้ครอบครัวผู้ยากไร้ร่วมสรงน้ำพระ

 

2
แบ่งปันวาทะจิ้งซือ จุดประกายความดีงาม เพิ่มพูนปัญญา

คุณจุฬีรัตน์ สุโธ ผู้ซึ่งเพิ่งผ่านการรับรองวุฒิกรรมการฉือจี้ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในกิจกรรมวันดังกล่าว คุณจุฬีรัตน์เริ่มกิจกรรมด้วยการนำครอบครัวผู้ยากไร้ออกกำลังกายเบา ๆ เหยียดเส้นยืนสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกาย เพื่อสอนให้พวกเขารู้ถึงการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกคนต่างก็ร่วมออกกำลังกายด้วยความสนุกสนาน นอกจากนี้ คุณจุฬีรัตน์ยังแบ่งปันวาทะจิ้งซือของท่านธรรมาจารย์ พาทุกคนอ่านและท่องจำ หวังให้วาทะจิ้งซือ อันเป็นเสมือนคำคมธรรมะ จุดประกายความดีงามในจิตใจของพวกเขา โดยคุณจุฬีรัตน์ แบ่งปันว่า “เมื่อขจัดทุกข์ได้นั้น เราก็จะมีปัญญา มีความคิดอ่าน ที่จะทำอะไรได้ปลอดโปร่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้น และทำให้พวกเรามีความสุขในชีวิตประจำวัน”

โดยคุณจุฬัรัตน์ เขียนวาทะจิ้งซือบนกระดานว่า “ผู้ที่ให้ความรักแก่ผู้อื่น คือ ผู้มีบุญ ผู้ที่สามารถขจัดความทุกข์ คือ ผู้มีปัญญา” ซึ่งในกิจกรรมคุณหวงรุ่ยเหม่ยและคุณเฉินซิ่วเจีย ยังได้แจกสมุดจดบันทึกให้ครอบครัวผู้ยากไร้ที่สนใจเรียนรู้ เพื่อให้พวกเขาจดบันทึกวาทะจิ้งซือทุกครั้งที่มารับสิ่งของในแต่ละเดือน เมื่อรับสมุดไปแล้ว ทุกคนต่างก็จดบันทึกวาทะจิ้งซือลงในสมุดอย่างตั้งใจ

20180408-022-bylek resize

▲คุณจุฬีรัตน์ สุโธ มุ่งมั่นตั้งใจแบ่งปันวาทะจิ้งซือ หวังจุดประกายความดีงามในจิตใจ เปิดหัวใจให้ทุกคนคิดในสิ่งที่ดี

 

20180408-027-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้นำครอบครัวผู้ยากไร้ท่องวาทะจิ้งซือ หวังให้คำคมธรรมเหล่านี้ชำระจิตใจพวกเขาให้บริสุทธิ์ เปิดหัวใจให้คิดในสิ่งที่ดี

 

เวลามื้อเที่ยงมาถึง จิตอาสาแผนกทำอาหารและครอบครัวผู้ยากไร้บางส่วน ช่วยกันจัดเตรียมอาหารมังสวิรัติมื้อเที่ยง ทุกคนต่างก็รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข เพราะอาหารไทยมังสวิรัติมื้อเที่ยงทุกๆอย่างล้วนแต่อร่อย หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้ว ก็เริ่มพิธีรดน้ำผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ จิตอาสาฉือจี้นำผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปร่วมสรงน้ำพระ ซึ่งทุกคนประนมมือไหว้พระขอพร แล้วตักน้ำอบและดอกไม้สรงบนองค์พระ ต่อมา จิตอาสาเชิญผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นคนหนุ่มสาวจึงตักน้ำอบและดอกไม้รดบนมือผู้สูงอายุ พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรว่า “ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุมั่นยืนนาน” ผู้สูงอายุก็อวยพรให้ลูกหลานเช่นเดียวกัน

เมื่อเสียงเพลงสงกรานต์บรรเลงขึ้น ครอบครัวผู้ยากไร้ต่างก็มาจูงไม้จูงมือจิตอาสาฉือจี้เชิญร่วมรำวง ปฏิสัมพันธ์อันดีเช่นนี้ ทำบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความปีติสุขของทุกคน

 

20180408-084-bylek resize

▲จิตอาสาฝ่ายทำอาหารสวมเสื้อสงกรานต์ บริการตักอาหารแก่ครอบครัวผู้ยากไร้

 

3
ดูแลด้วยความห่วงใย ช่วยเหลือด้วยใจจริง

กิจกรรมมอบสิ่งของประจำเดือน นอกจากครอบครัวผู้ยากไร้จะได้รับสิ่งของต่างๆแล้ว ยังเป็นโอกาสได้พบปะมิตรสหาย อีกทั้งได้เรียนรู้วาทะจิ้งซือ อันเป็นคำคมธรรมะ และความรู้ต่าง ๆ ไปในขณะเดียวกัน ซึ่งจะเห็นว่าทุกคนล้วนแต่ยินดีเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนปัญญาตน

คุณสอางค์ อายุ 77 ปี ได้รับการช่วยเหลือจากฉือจี้ต่อเนื่องมา 4 ปีแล้ว คุณสอางค์รู้สึกซาบซึ้งใจที่ฉือจี้ให้การช่วยเหลือและดูแลชีวิตความเป็นอยู่เรื่อยมา นอกจากจะช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องในชีวิตประจำวันแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด คุณสอางค์ แบ่งปันความรู้สึกว่า “ดีใจที่มูลนิธิฯช่วยเหลือค่ะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ เขาดูแลเรา ช่วยแบ่งเบาภาระ การเงินการทองไม่อด ไม่อยากค่ะ”

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแล้ว จิตอาสาฉือจี้ได้มอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้ยากไร้ ทุกๆคนต่างก็เข้าแถวรับสิ่งของและของที่ระลึกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แบกขนสิ่งของอันหนักด้วยความสุข ก้าวเดินกลับบ้านด้วยความดีใจ โบกมือลาจิตอาสาฉือจี้ด้วยความปีติ และพบกันใหม่ในกิจกรรมมอบสิ่งของประจำเดือนครั้งต่อไป

 

20180408-159-bylek resize

▲เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม จิตอาสาฉือจี้มอบแอปเปิ้ลให้ครอบครัวผู้ยากไร้ อันสื่อถึงความหมายว่า “ปลอดภัย”

 

20180408-160-bylek resize

▲คุณหวงรุ่ยเหม่ย (ขวา 2) ให้ครอบครัวผู้ยากไร้เซ็นชื่อรับสิ่งของและเงินสงเคราะห์

 

20180408-177-bylek resize

▲ครอบครัวผู้ยากไร้แบกขนสิ่งของอันหนักด้วยความสุข เร่งเท้าก้าวเดินกลับบ้าน จิตใจเต็มไปด้วยความปีติ

 

เรื่อง คุณไช่ชิวหลิง คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี