ค้นหาข่าว

จัดเตรียมพิธีสรงน้ำพระ ด้วยการเปลี่ยนของเน่าเสียให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์

20180509-016-bylek resize

พิธีสรงน้ำพระประจำปีใกล้จะเวียนมาบรรจบ จิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทยเริ่มดำเนินการจัดเตรียมงานอันเหน็ดเหนื่อย แม้ว่าจะมีกำลังคนจำกัด

โดยหนึ่งคนอาจจะต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่ ทว่า ทุกคนก็สามารถก้าวผ่านปัญหา ทลายอุปสรรคต่าง ๆ และลุล่วงในภาระหน้าที่ได้ในที่สุด ซึ่งพิธีสรงน้ำพระ อันเป็นวันแห่งสามพิธีสำคัญในหนึ่งวัน จิตอาสาฉือจี้ได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากมาร่วมพิธี ทุกคนต่างก็ร่วมระดมความคิด เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับแขกผู้มีเกียรติในระหว่างกิจกรรม

1
หวังให้ทุกคนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน

การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลของกิจกรรมอธิษฐานบุญ อวยพรปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นว่าหลายๆคนยินดีอยู่ร่วมกิจกรรมภายนอกหลังเสร็จสิ้นพิธีการ ทำให้จิตอาสาฉือจี้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น ในพิธีสรงน้ำพระครั้งนี้ จิตอาสาฉือจี้จึงตัดสินใจให้บริการอาหารมื้อเที่ยง เพื่อนำผู้เข้ากิจกรรมเข้าสู่นิทรรศการสี่มหาภารกิจฉือจี้ในช่วงบ่าย โดยจะอาศัยการแบ่งปันและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความตั้งใจของจิตอาสา เข้าใจถึงความยากลำบากของการผลักดันภารกิจ และยินดีร่วมบริจาคน้ำใจเพื่อผลักดันภารกิจฉือจี้ ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากต่อไป

คุณสุวรรณี ชัยธนานิติพงษ์ หัวหน้ากิจกรรมของพิธีสรงน้ำพระครั้งนี้ เล่าว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีสรงน้ำพระแล้ว ก็จะเชิญทุกท่านมาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนจิตอาสาฝ่ายทำอาหาร จึงขอให้จิตอาสาฉือจี้แต่ละเขต จัดเตรียมอาหารมาบริการเขตละ 1 อย่าง อาทิเช่น จิตอาสาฉือจี้เขตตะวันออกจะเตรียมแกงเขียวหวานและข้าวเปล่า จิตอาสาฉือจี้เขตพุทธมณฑลเตรียมจับฉ่าย จิตอาสาฉือจี้โพธารามเตรียมขนมจีนน้ำยา เป็นต้น เช่นนี้ไม่เพียงแบ่งปันภาระงาน หากยังเป็นโอกาสให้จิตอาสาแต่ละเขตแสดงฝีมือด้านทำอาหาร ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจลุล่วงในภาระกิจด้วยกัน อีกทั้งยังทำให้มีอาหารที่หลากหลายสำหรับบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

2
ตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุรีไซเคิล รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พิธีสรงน้ำพระปีนี้แตกต่างจากที่ผ่านมา โดยเพิ่มนิทรรศการสี่มหาภารกิจ ได้แก่ การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษา วัฒนธรรมอันดีงามและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ซึ่งจะมีจิตอาสา เคสครอบครัวผู้ยากไร้มาแบ่งปันให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่นิทรรศการ

unknown3 resize

▲ห้องนิทรรศการภารกิจการกุศล ประดับตกแต่งด้วยสิ่งของที่ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

โดยนำหนังสือพิมพ์เก่ามาม้วนเป็นวงแล้วติดให้แน่นด้วยกาวทำเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะ เพื่อรู้สึกถึงความอบอุ่น

ส่วนกรอบรูป ก็จะนำภาพรอยยิ้มของเคสครอบครัวผู้ยากไร้มาใส่ และยังมีภาชนะสำหรับใส่ลูกอมและคุ้กกี้ให้ทุกคนรับประทาน

 

สำหรับการตกแต่งสถานนั้น จิตอาสาฉือจี้ได้ใช้แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ ยกตัวอย่างเช่น นำยางรถยนต์ทำเป็นขาโต๊ะ ใช้ขวดพลาสติกทำเป็นขาเก้าอี้ นำเชือกป่านประดิษฐ์เป็นกรอบรูป นำกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าประดิษฐ์เป็นจาน นำถุงพลาสติกประดิษฐ์เป็นดอกไม้ และแกนกระดาษชำระ แผ่นซีดีเก่า ถุงพลาสติก หนังสือพิมพ์เก่า นำมาประดิษฐ์เป็นวัสดุตกแต่งสถานที่ เป็นต้น คุณสุวรรณี แบ่งปันว่า “เพื่อสร้างบรรยากาศอันอบอุ่น และทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบว่าวัสดุรีไซเคิล หรือสิ่งของที่ใช้แล้วก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้ ครั้งนี้จึงได้ DIY วัสดุรีไซเคิลมาตกแต่งสถานที่ค่ะ”

20180509-021-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณสุวรรณี ชัยธนากิตติพงษ์ (ขวา) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำซองเอกสารและกระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นวัสดุตกแต่งสถานที่

 

20180509-029-bylek resize

▲นำยางรถยนต์ทำเป็นขาโต๊ะ นำขวดพลาสติกทำเป็นขาเก้าอี้  เพื่อนำไปวางไว้ที่จุดลงทะเบียน

  

ส่วนวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ประดอยนั้น จิตอาสาฉือจี้นึกถึงถุงพลาสติกเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันถุงพลาสติกที่ถูกใช้แล้วในเมืองไทย แทบจะกลายเป็นขยะทั้งสิ้น พอดีพิธีสรงน้ำพระในปีนี้จำเป็นต้องตกแต่งสถานที่ จิตอาสาทั้งสามท่าน ได้แก่ คุณสุวรรณี คุณจุฬารัตน์ คุณรัชนี จึงร่วมมือร่วมใจกันนำถุงพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ อีกทั้งยังนำวัสุดรีไซเคิลอื่นๆมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมสัมผัสได้ว่า ความตั้งใจก็สามารถทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ ท้ายที่สุดคือ มุ่งหวังให้ทุกคนร่วมลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก ดังจะเห็นได้ว่า การตกแต่งสถานที่ในครั้งนี้ก็ได้นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ซ้ำจำนวนมากเช่นกัน

3 resize

▲ดอกไม้ที่ประดับบนผนังประดิษฐ์มาจากถุงพลาสติก

 

5 resize

▲นำกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวัสดุที่ผู้ใจบุญบริจาคมาให้ เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ จำหน่ายเพื่อการกุศล

 

3
กำลังคนน้อย ภาระงานมาก ลุล่วงภาระหน้าที่อย่างสุดกำลัง

การจัดเตรียมพิธีสรงน้ำพระ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ แม้จำนวนคนจะน้อย มีจิตอาสาที่รับผิดชอบงานและให้ความช่วยเหลือเป็นประจำเพียงไม่กี่คน ทว่า แต่ละคนล้วนแต่ยินดีรับผิดชอบหลากหลายภาระหน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันทลายปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ค่อยๆผลักดันงานให้สำเร็จลุล่วง

จิตอาสาฉือจี้ คุณกวอซิ่วจู ซึ่งรับผิดชอบงานตกแต่งสถานที่ ได้เชิญชวนทีมจิตอาสาซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ได้แก่ คุณเวินอิง คุณหลินสูตวน คุณอู๋เหม่ยฮว๋า คุณอู่ยวี่ฮว๋า เป็นต้น มาช่วยกันขนย้ายกระถางต้นไม้ซึ่งมีน้ำหนักมากไปประดับตกแต่งตามจุดต่างๆ ส่วนแท่นสรงน้ำพระก็นำผ้าแก้วสีขาวมาตกแต่งให้คล้ายกับปุยเมฆ อีกทั้งเพื่อจัดวางองค์พระสัพพัญญูให้อยู่สูง จิตอาสาจึงนำขวดน้ำมาวางซ้อนกัน จากนั้นนำเทปกาวมาพันให้แน่น เพื่อทำเป็นแท่นวางองค์พระและจัดวางขึ้นบนแท่นสรงน้ำพระ เป็นอันแล้วเสร็จขั้นตอนการจัดวางองค์พระ เกิดเป็นภาพสถานที่พิธีสรงน้ำพระอันสง่างาม ซึ่งแม้ในระหว่างตกแต่งสถานที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ อากาศร้อนอบอ้าว จนเหงื่อไหลชโลมร่างกายดั่งสายฝน ทว่า จิตอาสาทุกคนยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานให้ลุล่วงอย่างสุดกำลังตน

1 resize

▲คุณกวอซิ่วจู จิตอาสาผู้รับผิดชอบงานตกแต่งสถานที่ ขนย้ายกระกางต้นไม้ซึ่งน้ำหนักมากด้วยตนเอง เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับนำไปตกแต่งสถานที่

 

20180509-024-bylek resize

▲แม้กำลังคนจะน้อย แต่ทุกคนก็ยังคงก้าวผ่านอุปสรรค ทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้

 

20180509-026-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ช่วยกันนำผ้าแก้วสีขาวมาตกแต่งแท่นสรงน้ำพระให้คล้ายกับปุยเมฆ

 

เรื่อง คุณหลินเลี่ยงอิ่น คุณไช่ชิวหลิง

ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี คุณสุวรรณี ชัยธนานิติพงษ์ คุณหลินเลี่ยงอิ่น