ค้นหาข่าว

สภากาชาดไทยให้เกียรติศึกษาดูงานการทำจิตอาสาพุทธฉือจี้

20180712-072-byjanyaporn resize

 

ด้วยคณะผู้อบรมผู้บริหารระดับกลางของสภากาชาดไทย มีความประสงค์ที่จะเรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้ เพื่อหวังให้ผู้บริหารมีทัศนคติเชิงบวก มีพฤติกรรมจิตอาสาสอดคล้องตามหลักกาชาด คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับข้อมูลจากศูนย์คุณธรรม ให้มาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลโพธารามด้วยเหตุผลว่า จิตอาสาฉือจี้มีการทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคณะผู้ศึกษาดูงานเดินทางมาถึง ได้รับการกล่าวต้อนรับจากคุณชิดชม ชินนะ รองหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลโพธาราม ต่อมาจิตอาสาฉือจี้ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานด้วยการแสดงภาษามือประกอบเพลง “โลกนี้มีความรัก” จากนั้นจิตอาสาฉือจี้แบ่งปันเคสครอบครัวบุญคุณ “คุณสมศักดิ์” และคุณสำเนียง เภาประเสริฐ แบ่งปันงานอาสาสมัครโรงพยาบาล เมื่อฟังการแบ่งปันแล้ว ผู้ศึกษาดูงานได้ซักถามข้อสงสัยดังนี้

-วิธีหรือแนวทางในการเพิ่มจำนวนจิตอาสา และการดูแลจิตอาสาให้คงอยู่ได้อย่างไร
-และในการทำงานจิตอาสานั้น มีการปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิหรือไม่

จิตอาสาฉือจี้ตอบคำถามว่า เพราะการทำงานจิตอาสาทำแล้วมีความสุขจึงอยากทำตลอด และยังเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จิตอาสาฉือจี้ดูแลกันเสมือนญาติ หรือคนในครอบครัวตน และฟังธรรมร่วมกัน เพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์

หลังการตอบคำถาม คณะผู้ศึกษาดูงานสอบถามถึงช่องทางในการร่วมบริจาคกับมูลนิธิฯ จิตอาสาฉือจี้จึงแจ้งเลขบัญชีและโบรชัวร์แก่ทุกคน และมีบางท่านรับกระปุกออมบุญไปร่วมออมบุญอีกด้วย

เมื่อจบสิ้นการศึกษาดูงานแล้ว คณะผู้ศึกษาดูงานต่างก็ชื่นชมการทำงานของจิตอาสฉือจี้ จึงแต่งกลอนอันไพเราะมอบเป็นที่ระลึกให้จิตอาสาฉือจี้ ดังนี้

โรงพยาบาล แบบอย่าง ของเมืองไทย
โพธาราม ก้าวไกล สมศักดิ์ศรี
สร้างบุคลากร รู้รัก สามัคคี
โรงพยาบาล แห่งนี้ มีศรัทธา
เน้นพอเพียง มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ
เสียงร่ำลือ สุจริต จิตอาสา
สร้างบุคลากร สุขภาพดี มีเมตตา
นำประชา ร่วมเป็นหนึ่ง พึ่งตนเอง
พัฒนา คุณภาพ เหมือฉือจี้
บุคลากร ณ ที่นี้ ทำงานเก่ง
เป็นองค์กร การเรียนรู้ คู่ตนเอง
สร้างโรงพยาบาล ดีเด่น เก่งทุกทาง
โรงพยาบาล โพธาราม คนถามหา
เข้าศึกษา เพิ่มแรง แสงสว่าง
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นอยู่ บูรณาการ
เป็นคนดี สืบสาน สังคมไทย
ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่ต้อนรับ
ขอน้อมนำ เพื่อปรับ ทัศนะวิสัย
ขอขอบคุณ จากก้นลึก ของหัวใจ
จะสุขใจ เท่าวันนี้ ไม่มีเอย

 20180712-054-byjanyaporn resize

▲จิตอาสาฉือจี้แสดงภาษามือประกอบเพลง “โลกนี้มีความรัก” ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน

 

20180712-027-byjanyaporn resize

 ▲จิตอาสาฉือจี้บริการอาหารว่างด้วยใจปีติ และเชิญชวนผู้ศึกษาดูงานจับสลากวาทะจิ้งซือเสี่ยงทาย

 

20180712-024-byjanyaporn resize

▲จิตอาสาฉือจี้แบ่งปันการดูแลเคสครอบครัวบุญคุณ “คุณสมศักดิ์”

 

20180712-046-byjanyaporn resize

▲คุณสำเนียง เภาประเสริฐ แบ่งปันงานอาสาสมัครโรงพยาบาล

 

20180712-049-byjanyaporn resize

▲ตัวแทนคณะผู้ศึกษาดูงานกล่าวความรู้สึก

 

20180712-066-byjanyaporn resize

▲ตัวแทนคณะผู้ศึกษามอบของที่ระลึกให้จิตอาสาฉือจี้

 

20180712-068-byjanyaporn resize

▲จิตอาสาฉือจี้มอบของที่ระลึกให้ผู้ศึกษาดูงาน

 

เรื่อง คุณสุพัตรา  แตงฮ้อ   ภาพ คุณจรรยพร  เข้มแข็ง