ค้นหาข่าว

กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดถวายเทียนพรรษา 2561

20180710-03-bypitak resize

 

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่าง ๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน

โดยทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด ถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษาขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่มีมาแต่ยาวนาน และสืบสารประเพณีเข้าพรรษาและในปีนี้ทางโรงเรียน รณรงค์ในเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยให้นักเรียนและคุณครูทุกคนใช้ถุงผ้าหรือตระกร้า ในการใส่ของที่นำมาทำบุญ เพื่อลดขยะถุงพลาสติกที่เริ่มมีมากขึ้นทุก ๆ วัน

นางสาวรินรพักตร์ บุญเป็ง ( 陳佳美 ) และ น.ส.นัชชา โหมดประดิษฐ์ ( 高素玭 ) ได้แบ่งปันว่าใน "การทำกิจกรรมเข้าพรรษาและอาสาฬหาบูชา ในปีนี้ทางโรงเรียนเน้นย้ำในเรื่องการลดถุงพลาสติกโดยให้นักเรียนใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ และตะกร้า โดยได้รับความร่วมมือกับครูและนักเรียนเป็นอย่างดี"

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มี คุณครู โย่วเฟย (เขียนจีนไม่เป็นครับ) มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มหล่อเทียนพรรษาจนถึงวันทำบุญตักบาตรถวายเทียน ได้แบ่งปันว่า我覺得一開始做蠟燭大家一起做蠟燭是還蠻新鮮的體,因為在台灣都沒有這樣的經驗,然後到了這次的搜下屆(ไม่มั่นว่าเขียนยังใง)在台灣也是一樣沒有類似的節日,我們也不太會去給和尚一些食物或一些東西,不像泰國的和尚時比較尊貴的人,在台灣只是會稍微尊敬一點但不會像泰國這樣 "ฉันรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ร่วมทำเทียนเข้าพรรษากับคนอื่น ๆ เพราะตอนที่อยู่ที่ไต้หวันไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้ และที่ไต้หวันไม่มีประเพณีกิจกรรมทำบุญตักบาตรแบบนี้ เพราะที่ไต้หวันเราไม่ถวายของให้พระไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้ ไม่เหมือนที่ไทยที่ให้ความเคารพพระสงฆ์เป็นพิเศษ ที่ไต้หวันเองก็ให้ความเคารพพระสงฆ์แต่อาจจะไม่เทียบเท่าเหมือนกับที่ไทย"

20180726-003-bywhanlop resize

 นักเรียนร่วมกันทำสมาธิอย่างสงบ

 

20180726-033-bywhanlop resize

ผู้อำนวยการนนทภัทร ประวีณชัยกุล กล่าวเปิดงาน

 

20180726-029-bywhanlop resize

คณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ

 

20180726-053-bywhanlop resize

ตัวแทนคณะครู นักเรียน ถวายเทียนพรรษาและปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์

 

20180726-059-bywhanlop resize

คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรให้กับพระภิษุสงฆ์

 

20180726-088-bywhanlop resize

คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรให้กับพระภิษุสงค์โดยกิจกรรมในครั้งนี้ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง

 

 

เรื่อง คุณพิทักษ์ ศรีคำมูล   ภาพ คุณวัลลภ จันทิมา