ค้นหาข่าว

นิทรรศการ “ให้” ไม่หวังสิ่งตอบแทน ในงาน Thailand Social Expo 2018

20180804-088-bylek resize

วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายด้านสังคม ที่ได้รับเกียรติให้ร่วมออกบูธ ภายในงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี โดยภายในงานมีการแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงศักยภาพและความสามารถจากทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถาพิเศษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม

 

1
“วาทะจิ้งซือ” ตรงใจ ใช้ได้จริง

ภายใต้หัวข้อ “สู่อนาคตสดใสด้วยคนคุณภาพ” (Brighter Future, Stronger People) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบพื้นที่ 10 ตารางเมตรให้กับจิตอาสาฉือจี้ เพื่อจัดบูธนิทรรศการ ภายในงาน Thailand Social Expo 2018

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หลังจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน Thailand Social Expo 2018 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธจากภาคีเครือข่ายด้านสังคม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งหมดกว่า 90 องค์กร จำนวนบูธทั้งหมดประมาณ 150 บูธ ภายในงาน จิตอาสาฉือจี้ได้ถือโอกาสนี้ แนะนำสี่มหาภารกิจ แปดรอยธรรมของมูลนิธีพุทธฉือจี้ พร้อมทั้งเผยแพร่แนวคิดความรักอันยิ่งใหญ่ “ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แก่ผู้ที่สนใจ

จิตอาสาฉือจี้ อาศัยเซียมซีวาทะจิ้งซือ เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธ คำสอนที่เข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้จริง ที่กล่าวว่า “จงให้อภัยผู้ที่ทำร้ายจิตใจเราโดยไม่ตั้งใจ แต่จงอย่าเป็นผู้ที่ถูกผู้อื่นทำร้ายจิตใจโดยง่าย” ทำให้คุณพิมล พึ่งความชอบ อุทานด้วยความประหลาดใจว่า “ทำไมตรงจังเลย” เพราะการใช้ชีวิต โดยรู้จักอภัยให้ผู้อื่น ทำให้จิตใจของคุณพิมล เบาสบายมีความสุขตลอดเวลา

“ฉันคิดว่าเซียมซีคำสอนนี้มันตรงกับตัวเอง เพราะก่อนหน้านี้เราจะเตือนตัวเองเสมอว่า ไม่ว่าใครจะทำอะไรกับเราก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือ สุดท้ายแล้วเราต้องให้อภัยเขา เราเองจึงจะมีความสุขได้ค่ะ” หลังจากประทับใจในคำสอนวาทะจิ้งซือแล้ว คุณพิมลจึงได้เยี่ยมชมจุดต่าง ๆ ในบูธนิทรรศการของฉือจี้ ไม่ว่าจะเป็นมุมนวัตกรรมเพื่อการบรรเทาภัย สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การสาธิตการจัดดอกไม้และชงชาวิถีจิ้งซือ การออกร้านของร้านหนังสือจิ้งซือ พร้อมทั้งนั่งลงฟังจิตอาสาบอกเล่าการทำงานฉือจี้ โดยเฉพาะแนวคิดจิตอาสาเพื่อชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ตรงกับความสนใจของคุณพิมล ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจและได้รับความรู้กลับไปต่อยอดในชุมชนตนเองต่อไป

20180805-069-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณเพ็ญนภา บุญยี่สุ่น (คนแรกจากขวา) เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมจับเซียมซีวาทะจิ้งซือ พร้อมทั้งอธิบายความหมายที่แฝงอยู่

 

2
แสดงนวัตกรรมเพื่อสังคม รณรงค์สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งเหลือใช้

ภายในกิจกรรม นอกจากจิตอาสาฉือจี้จะแสดงผลผลิตทางสังคม เกี่ยวกับการทำงานช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมแล้ว ยังได้พยายามถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์และรณรงค์แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จิตอาสาฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ บอกเล่าถึงเป้าหมายสำคัญของการร่วมออกบูธในครั้งนี้ว่า “เราอยากให้ทุกคนรับรู้ว่า งานรักษาสิ่งแวดล้อมโลกใบนี้ โดยเฉพาะวิธี 6R นั้น ทั้ง Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recycle, Responsible มันมีประโยชน์มาก เพราะจะช่วยลดการสร้างขยะ ขณะเดียวกันหากหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่จะกลายเป็นขยะไม่ได้ เราก็จะได้เรียนรู้แนวทาง เพื่อนำมาดัดแปลง เปลี่ยนสิ่งของหรือทรัพยากรเหล่านั้นให้มีหลายชีวิต ใช้ประโยชน์ต่อได้หลายอย่างค่ะ”

จิตอาสาฉือจี้ยังได้แนะนำ สาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งคิดค้นและประดิษฐ์โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่ชงกินได้เพียงแค่เติมน้ำเย็น หรือผ้าห่มเส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติกใส และเตียงพับเอนกประสงค์ เป็นต้น ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เยี่ยมชมบูธเป็นอย่างยิ่ง

คุณสายัณณ์ รุ่งเรือง ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดระยอง บอกเล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ จากการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการฉือจี้ว่า “ชุมชนเราแยกขยะอยู่แล้ว แต่ยังไม่ถึงขนาดฉือจี้ เพราะเราแค่แยกเอาไว้ขาย อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีสิ่งที่เราต้องทิ้งไป ซึ่งจริง ๆ แล้ว สิ่งที่เราจะทิ้ง มันไม่ทิ้งก็ได้ แต่เราก็ทิ้งกันหมด เมื่อได้มาดูมาเห็นวันนี้นะครับ ผมในฐานะประธานชุมชน ก็จะนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกชาวบ้านต่อครับ” การยืดอายุให้สิ่งของมีหลายวิธี ไม่ว่าจะผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์เป็นงานฝีมือจากสิ่งของเหลือใช้ หรือการส่งมอบต่อให้กับคนที่มีความต้องการต่อไป การบอกเล่าของจิตอาสาฉือจี้ ทำให้คุณสายัณณ์เข้าใจว่า แท้จริงแล้ว มันไม่มี “ขยะ” มีแต่ “สิ่งของ” ที่ยังอยู่ไม่ถูกที่เท่านั้น

นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ประการแก้ว อาจารย์จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แวะมาเยี่ยมชมบูธนิทรรรศการของฉือจี้ รู้สึกชื่นชมผ้าห่มฉือจี้ ที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใสเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงสามารถแปรเปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลับมามีประโยชน์ได้ แต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากทั่วโลกได้อีกด้วย โดยท่านคิดว่ าจะนำสิ่งที่ได้รับชมรับฟังในวันนี้ กลับไปต่อยอดกับเหล่านักศึกษาและครอบครัวของตนเอง โดย ดร.เกรียงไกร ยังได้อุดหนุนแก้วน้ำ จากร้านหนังสือจิ้งซือจำนวน 3 ใบ เพื่อนำไปมอบให้ภรรยาและลูก ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก โดยกล่าวว่า “วิทยากรได้แบ่งปันว่า แม้จะนำขวดน้ำมาผลิตเป็นผ้าห่มได้ แต่จุดประสงค์หลัก ก็คือยังต้องการให้ทุกคนลดการใช้ขวดพลาสติกนะครับ”

ในวันที่ 4 สิงหาคม พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของฉือจี้ด้วยตนเอง จิตอาสาฉือจี้จึงได้ถือโอกาสนี้ แนะนำนวัตกรรมเพื่อการทำงานบรรเทาสาธารณภัยแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเตียงพับเอนกประสงค์ หรือผ้าห่มเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาสามวัน ของงาน Thailand Social Expo 2018 นั้น จิตอาสาฉือจี้ได้มีโอกาสแบ่งปันแนวคิดความรักอันยิ่งใหญ่ “ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแก่ผู้ที่สนใจ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตจะได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม ส่งเสริมงานด้านจิตอาสา และช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

20180803-025-bydatchanee resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ อธิบายการชงชาวิถีจิ้งซือและเสิร์ฟน้ำชาให้ด้วยความเป็นกันเอง

 

20180803-124-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณธิติมา รัตนาภิรัต แบ่งปันเทคนิคการจัดดอกไม้แก่ผู้ที่สนใจ

 

20180803-031-bydatchanee resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณนฤมล คุณธร (คนที่ 2 จากซ้าย) สาธิตวิธีการปรุงข้าวกึ่งสำเร็จรูปฉือจี้ เพียงแค่เติมน้ำเย็น

 

20180803-065-bydatchanee resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณชาญเดช สหสัจจญาณ (คนแรกจากขวา) บอกเล่าความเป็นมาและสาธิตวิธีการใช้เตียงพับเอนกประสงค์

 

20180803-048-bydatchanee resize

▲จิตอาสาฉือจี้บอกเล่าความสุขของการ "ให้" โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสำนึกในบุญคุณของผู้ที่รับความช่วยเหลือ

 

20180803-137-bylek resize

▲ดร.เกรียงไกร ประการแก้ว ชื่นชมในผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกใส

พร้อมทั้งตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ โดยผลักดันให้ภรรยาและลูก พกพาแก้วน้ำส่วนตัว ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

 

20180803-165-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณรัชนี ถวัลยวิชชจิรา (ซ้าย) แบ่งปันวิธีทำงานประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้แก่ผู้ที่สนใจ

 

20180803-198-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ (คนแรกจากซ้าย) อธิบายวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อรับชมและติดตามข้อมูลข่าวสารของฉือจี้

 

20180804-098-bylek resize

▲ประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณสุกัญญา ริมพนาเวศ (คนที่ 2 จากขวา) มอบของที่ระลึกให้กับ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังจากเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของฉือจี้

 

20180804-116-bylek resize

▲จิตอาสาฉือจี้ได้รับเกียรติให้ขึ้นเวที เพื่อร่วมแสดงภาษามือประกอบเพลง "ครอบครัวเดียวกัน"

 

 

เรื่อง คุณบุษรา สมบัติ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี, คุณดรรชนี สุระเทพ