ค้นหาข่าว

นักศึกษาฉือจี้ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ฑูตเยาวชนไต้หวันเรียนรู้สี่มหาภารกิจ

20180902-079-tar resize

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561 ฑูตเยาวชนไต้หวัน โดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ได้เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน รวมถึงจิตอาสาฉือจี้ในเมืองไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวความสุขของการเป็นจิตอาสาที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ของภารกิจฉือจึ้ แก่เหล่าฑูตเยาวชนไต้หวัน

 

 

1
นักศึกษาฉือจี้ไต้หวัน สอนสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

ฑูตเยาวชนไต้หวัน โดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน ที่พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการต้อนรับ ก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมเรียนรู้การสนทนาภาษาไทยแบบง่าย ๆ จากนักศึกษาฉือจี้ชาวไทย นางสาวน้ำทิพย์ รุ่งนภาศิริวงศ์ ด้วยรูปแบบการสอนที่สดใสร่าเริง และเนื้อหาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทำให้เป็นที่สนใจของเหล่าฑูตเยาวชนไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ จึงได้จัดกิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสี่ภารกิจฉือจี้ พร้อมทั้งแนวคิดจิตวิญญาณ “การให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน” แก่เหล่าฑูตเยาวชนไต้หวัน รูปแบบกิจกรรมที่เหล่านักศึกษาคิดค้นมาด้วยความตั้งใจ ทำให้เกิดเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือชอบใจอย่างไม่ขาดสาย พร้อมทั้งยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ให้กว้างไกลออกไป

ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน นายจางเหวยต๋า กล่าวว่า “ผมดีใจมาก ที่เหล่าฑูตเยาวชนไต้หวัน ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมมูลนิธิฉือจี้ในประเทศไทย ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ จากจุดเริ่มต้นที่ไต้หวันของเรา จนกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านความทุ่มเทช่วยเหลือด้วยหลักมนุษยธรรมของชาวฉือจี้ครับ” 

 

2
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งต่อความรักอันยิ่งใหญ่

นายเฉินเจี้ยนหมิง นักศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ที่มาร่วมต้อนรับฑูตเยาวชนไต้หวันในวันนี้ เล่าว่าสิ่งสำคัญที่ตนเองได้เรียนรู้ จากการรับภารกิจในวันนี้คือ วิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ไปสู่ผู้อื่นคือ ตนเองต้องลงทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง โดยกล่าวว่า “เนื่องจากเราต้องใช้วัฒนธรรมอันดีงามต้อนรับเหล่าฑูตเยาวชน ดังนั้น หากเราสามารถนำวัฒนธรรมอันดีงามของฉือจี้ ไปปรับใช้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ มันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเรา ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ยืน นั่ง เป็นต้น เมื่อนั้นเราก็จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติครับ”

ตลอดระยะเวลา 52 ปีที่ผ่านมา สี่มหาภารกิจฉือจี้ ไม่ว่าจะเป็น การกุศล การรักษาพยาบาล การศึกษาและการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์ จากจุดเริ่มต้นที่เมืองฮวาเหลียน ไต้หวัน ได้กระจายไปทั้งห้าทวีปทั่วโลก ชาวฉือจี้ในไทยยึดมั่นในคำสอนของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนที่ว่า “เมื่ออยู่ใต้ผืนฟ้า เหยียบอยู่บนแผ่นดินใด ก็ต้องทดแทนบุญคุณดินแดนแห่งนั้น” จึงมุ่งมั่นทุ่มเททำงานเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อสังคมไทยมาต่อเนื่องนานกว่า 22 ปี

ฑูตเยาวชนไต้หวัน นางสาวติงถิงฉี นักศึกษามหาวิทยาลัยไห่หยาง เล่าว่า กิจกรรมในวันนี้ ทำให้ตนเองได้รู้ว่า ชาวฉือจี้ทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเมื่อกลับไปไต้หวันแล้ว ตนเองจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากชาวฉือจี้ กลับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต “ฉันคิดว่า เราต้องใช้ชีวิตโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก หรือลดการใช้ภาชนะแบบครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ค่ะ”

จุดเริ่มต้นจากแม่บ้าน 30 คน เก็บออมหยาดหยดความรักลงในกระปุกไม้ไผ่ออมบุญ นำเงินที่ได้มาสมทบช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ภายใต้การนำของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน จากพลังปณิธาน สู่การลงมือปฏิบัติ ก่อเกิดเป็นย่างก้าวความรักอันยิ่งใหญ่ ที่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ต้องการร่วมทำความดี ขอเพียงมีปณิธานที่แน่วแน่ ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินจะทำให้สำเร็จ ฑูตเยาวชน หยางม่งเสียน นักศึกษามหาวิทยาลัยตงอู๋ กล่าวว่า “หากเป็นไปได้ ผมก็จะอาศัยทิศทางสี่ภารกิจของฉือจี้ หรือไม่ก็จะร่วมมือกับชาวฉือจี้ เพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมต่อไปครับ”

 

20180902-011-tar resize

▲จิตอาสาฉือจี้ คุณโหยวไฉ่เจี๋ย (คนแรกจากซ้าย) บริการเสิร์ฟน้ำชาและของว่างให้กับเหล่าฑูตเยาวชน

 

20180902-008-tar resize

▲นักศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ แสดงภาษามือประกอบเพลง "ดังฝันใฝ่"

 

20180902-066-tar resize

▲นักศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ อาศัยการแบ่งฐานการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวสี่ภารกิจฉือจี้ให้กับฑูตเยาวชนไต้หวัน

 

20180902-077-tar resize

▲การแสดงที่เต็มไปด้วยสีสันของเหล่าฑูตเยาวชนไต้หวัน ประจำปี พ.ศ. 2561

 

 

เรื่อง คุณบุษรา สมบัติ   ภาพ คุณรัตนโชติ ประมวลทรัพย์