ค้นหาข่าว

อาศัยเทศกาลกินเจ ประชาสัมพันธ์ฉือจี้ให้เป็นที่รู้จัก

20181010-178-bylek resize

 

“เทศกาลถือศีลกินเจ” เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญของประเทศไทย ซึ่งช่วงเทศกาลถือศีลกินเจในปีที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย มักจะทำอาหารกล่องเจไปบริการพนักงานในบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ทว่า ปีนี้แตกต่างจากเดิม

โดยฉือจี้ในเมืองไทยและสำนักเขตประเวศ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เทศกาลกินเจเขตประเวศ 2561” เพื่อบริการอาหารเจมื้อเที่ยงให้ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10-13 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลา 4 วัน

 

เพราะเหตุใด กิจกรรมบริการอาหารเจของฉือจี้ในเมืองไทยจึงต่างไปจากเดิม คุณวีระชัย ทาบุญสม เลขานุการของกิจกรรมครั้งนี้แบ่งปันว่า “ด้วยเพราะปีนี้ เราต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ห้างร้าน บริษัท รวมไปทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตประเวศ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่สถานธรรมธรรมตั้งอยู่ รู้จักฉือจี้ให้มากยิ่งขึ้น เราจึงใช้โอกาสอันดีของเทศกาลกินเจ จัดกิจกรรมบริการอาหารเจในสถานธรรมแห่งนี้ครับ” 

20181008-098-bylek resize

▲ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือน จิตอาสาและพนักงานเริ่มช่วยกันเตรียมสถานที่

เปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาลฟรี เป็นพื้นที่สำหรับบริการอาหารเจ

 

20180925-042-bytar resize

▲ป้ายกิจกรรมขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนที่ผ่านไปมามองเห็นข้อมูลกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย

 

1
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนผู้คนร่วมกินเจ

เนื่องด้วยฉือจี้ในเมืองไทยจัดกิจกรรมบริการอาหารเจ เชิญชวนผู้คนร่วมรับประทานอาหารเจเป็นครั้งแรกในสถานธรรมจิ้งซือ จิตอาสาฉือจี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลกิจกรรมล่วงหน้า ดังนั้น จึงเร่งดำเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยก่อนอื่นจิตอาสาได้เดินทางไปเข้าพบกับผู้อำนวยการเขตประเวศ เพื่อแจ้งข้อมูลกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางสำนักงานเขตฯตอบรับว่า จะช่วยประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเชิญชวนผู้ใจบุญมาร่วมบริการอาหารเจ อีกทั้งยังยินดีให้ใช้โลโก้ของสำนักเขตงานเขตในป้ายกิจกรรม เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนเช่นนี้แล้ว ทำให้กิจกรรมมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

เมื่อสรุปทิศทางการดำเนินงานแล้ว คุณพีรพล เนติวรสกุล พนักงานแผนกมัลติมีเดีย เร่งออกแบบป้ายกิจกรรมให้แล้วเสร็จ จากนั้นนำไปติดประกาศที่หน้าประตูและรั้วของสถานธรรมจิ้งซือ รวมทั้งบนสะพานลอยในชุมชนใกล้ ๆ สัญลักษณ์สีแดงและสีเหลืองอันสื่อถึงเทศกาลกินเจ ที่อยู่บนป้ายกิจกรรมขนาดใหญ่ ทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา หรือผู้ขับรถผ่านมองเห็นได้อย่างง่ายดาย

อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์ ยูทูป เป็นต้น และอาศัยกิจกรรมแนะนำฉือจี้ที่สวนหลวง ร.9 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 เชิญชวนประชาชนที่มาออกกำลังกายมาร่วมรับประทานเจ ซึ่งทำให้งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีความใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไปมากขึ้น 

S  23068676 resize

▲ป้ายกิจกรรมเทศกาลกินเจเขตประเวศบนสะพานลอยในชุมชนใกล้ ๆ

สถานธรรมจิ้ง ทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา หรือผู้ขับรถผ่านมองเห็นได้อย่างง่ายดาย

 

20181009-019-bydatchanee resize

▲สถานที่จัดกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี เปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับบริการอาหารเจชั่วคราว

 

2
หน่วยภาครัฐร่วมพิธีเปิด เป็นประจักษ์พยานในเทศกาลกินเจเขตประเวศ

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เทศกาลถือศีลกินเจก็มาถึงในที่สุด โดย 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเปิดเทศกาลกินเจเขตประเวศขึ้น ณ สถานธรรมจิ้งซือ ภายในพิธีเปิดนั้นมีการแสดงเชิดสิงโต ช่วยสร้างบรรยากาศอันชื่นมื่น และขอขอบพระคุณ คุณศิริพร รัตนคันทรง หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตประเวศ และพ.ต.ท.ณัฐ ตันธารัตน์ รอง ผกก. ป. สน.อุดมสุข มาร่วมพิธีเปิด ร่วมผัดหมี่สิริมงคล เป็นประจักษ์พยานในเทศกาลกินเจเขตประเวศ ประจำปี 2561

พ.ต.ท.ณัฐ ตันธารัตน์ รอง ผกก. ป. สน.อุดมสุข แบ่งปันว่า “ถือว่าเป็นเทศกาลที่ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต และหันมารับประทานพวกผักแทนนะครับ”

คุณศิริพร รัตนคันทรง หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตประเวศ แบ่งปันว่า “เกี่ยวกับเทศกาลการรับประทานอาหารเจตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ ให้พวกเราทุกคนได้รักษาศีล ทำความดี และรักษาสุขภาพด้วยค่ะ”

20181009-152-bylek resize

▲“เทศกาลกินเจเขตประเวศ 2561” ณ สถานธรรมจิ้งซือ

ให้บริการอาหารเจมื้อเที่ยงให้ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลา 4 วัน

 

20181010-17-byxiaolian resize

▲10 ตุลาคม 2561 ได้ดำเนินการเปิดเทศกาลกินเจเขตประเวศขึ้น

ณ สถานธรรมจิ้งซือ ภายในพิธีเปิดนั้นมีการแสดงเชิดสิงโต ช่วยสร้างบรรยากาศอันชื่นมื่น

 

 

 

3
ทุ่มเทด้วยความปีติ บริการอาหารเจด้วยความสุข

เมื่อพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว “เทศกาลกินเจเขตประเวศ 2561” ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ เต็นท์สีขาวหลังใหญ่ที่อยู่ด้านหลังห้องบรรยายธรรม ซึ่งเดิมทีแล้วเป็นสถานที่จัดกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือน จิตอาสาและพนักงานเริ่มช่วยกันเตรียมสถานที่ เปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาลฟรี เป็นพื้นที่สำหรับบริการอาหารเจ 

 

โดยภายในเต็นท์ด้านบนติดป้ายกิจกรรมขนาดใหญ่ ซ้ายมือมีบู๊ทสำหรับบริการอาหารเจ 10 บูธ พื้นที่โล่งตรงกลางจัดวางโต๊ะและเก้าอี้ให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหารประมาณ 200 กว่าที่นั่ง ด้านหน้ายังมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเจ บูธวาทะจิ้งซือ บูธเชิญชวนบริจาคช่วยผู้ประสบภัยอินโดนีเซีย และบูธประชาสัมพันธ์ชั้นเรียนต่าง ๆ ในสถานธรรมฉือจี้ ทั้งนี้ เพื่ออาศัยเทศกาลกินเจนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักฉือจี้ให้มากยิ่งขึ้น และยังมีจุดล้างภาชนะ ที่ให้ทุกคนนำภาชนะมาล้างด้วยตนเองหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว

ในส่วนของบูธบริการอาหารเจนั้น เมื่อแจ้งประกาศข่าวกิจกรรมแล้ว จิตอาสาฉือจี้ทุกคนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยจิตอาสาแต่ละเขตล้วนยินดีนำอาหารเจมาร่วมบริการเขตละ 2-3 อย่าง นอกจากนี้แล้ว ยังมีผู้ใจบุญมาร่วมออกบูธบริการอาหารเจโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ดังนั้น เทศกาลกินเจ เขตประเวศ ตลอดทั้ง 4 วัน เวลาตั้งแต่ 11.30-14.00 น. ล้วนเต็มไปด้วยอาหารเจทั้งประเภท ต้ม ผัด แกง ทอด และขนมหวานมากมายหลากหลายชนิดให้ทุกคนรับประทาน

บูธอาหารเจจากสำนักงานเขตประเวศ มาร่วมบริการอาหารเจวันแรกในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยนำวัตถุดิบที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พี เอส เอ๊าท์ดอร์และบริษัท เกรทเนส ทำเมนูผัดหมี่เจบริการให้ประชาชนที่ชื่นชอบในการรับประทานอาหารเจ ตัวแทนบูธอาหารเจจากสำนักงานเขตประเวศ แบ่งปันความรู้สึกว่า “เราก็อยากจะร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วย เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ถือศีลกินเจ และเราก็ได้ทำบุญทำทานให้คนมาร่วมอิ่มบุญ ส่วนเรามาร่วมบริการอาหารเจก็รู้สึกอิ่มใจค่ะ”

20181012-066-bylek resize 

▲จิตอาสาฉือจี้ตักอาหารบริการประชาชนที่มาร่วมรับประทานอาหารเจ

 

20181011-002-bydatchanee resize

▲ ทุกคนร่วมทำอาหารเจเลิศรสสำหรับให้บริการในมื้อเที่ยง

 

20181011-004-bydatchanee resize

▲จิตอาสาฉือจี้แบ่งปันวาทะจิ้งซือกับประชาชนที่มารับประทานอาหารเจ

 

20181011-033-bydatchanee resize

▲ประชาชนที่มารับประทานอาหารเจ

บริจาคน้ำใจตนสนับสนุนภารกิจของฉือจี้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิอินโดนีเซีย

 

20181010-013-bydatchanee resize

▲บู๊ทอาหารเจจากสำนักงานเขตประเวศ นำวัตถุดิบที่ได้รับการสนับสนุนจาก

บริษัท พี เอส เอ๊าท์ดอร์ และบริษัท เกรทเนส ทำเมนูผัดหมี่เจบริการให้ประชาชน

 

4
ผู้คนจากใกล้ไกลมาร่วมรับประทานอาหารเจ

ด้วยบุญสัมพันธ์อันดีจาก “เทศกาลกินเจเขตประเวศ” ครั้งนี้ ทำให้คุณสุภาพรรณ เพ็ชรศรี ซึ่งอาศัยอยู่จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 250 กิโลเมตร ได้มีโอกาสเดินทางมายังสถานธรรมจิ้งซือ คุณสุภาพรรณเล่าว่า หลายปีก่อนนี้ เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับท่านธรรมาจารย์และรู้สึกประทับใจ แม้ว่าภายหลังจะทราบว่ามีฉือจี้ในเมืองไทย แต่ก็ยังไม่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน พอดีช่วงนี้เห็นข้อมูลกิจกรรมบนแฟนเพจของฉือจี้ จึงทำให้คุณสุภาพรรณซึ่งกินเจมานานกว่า 20 ปี ชวนสามีและลูกมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะ คุณสุภาพรรณ แบ่งปันความรู้สึกว่า “นานมาแล้ว เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับท่านธรรมาจารย์แล้วรู้สึกสนใจ ก็เลยอยากจะมาเหมือนมาสักการะ มาดูกิจการและสิ่งที่ท่านทำค่ะ”

งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จิตอาสาฉือจี้มุ่งมั่นตั้งใจ ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากเช่นกัน เช่น คุณขนิษฐา ลิ่ววงศ์ขจร ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตประเวศ ช่วงนี้ได้ไปทำธุระที่สำนักงานเขตประเวศพอดี เจ้าหน้าที่จึงบอกกล่าวกิจกรรมเทศกาลกินเจ และโดยปกติคุณขนิษฐามักจะขับรถไปทำงานผ่านสำนักงานของมูลนิธิอยู่แล้ว จึงเห็นป้ายกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ติดไว้บนประตูทางเข้าและริมรั้ว เมื่อทราบข่าวกิจกรรมเช่นนี้ คุณขนิษฐา ซึ่งรักในการรับประทานอาหารเจอยู่แล้ว จึงตัดสินใจมาร่วมรับประทานอาหารเจอย่างไม่ลังเลใจ

การทุ่มเทของจิตอาสาฉือจี้และผู้ใจบุญ ที่สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีด้วยรอยยื้ม ทำให้ผู้คนไม่เพียงอิ่มท้อง หากยังสัมผัสถึง “ความอบอุ่น” ในระหว่างกิจกรรมอีกด้วย คุณขนิษฐา แบ่งปันว่า “ดิฉันคิดว่าอาหารเจที่นี่สะอาดนะคะ ดีมาก ๆ เลย และจิตอาสาก็เป็นกันเอง ทุกคนให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวเดียวกันค่ะ”

เมื่อเห็นทุกคนรับประทานอาหารเจอย่างมีความสุข จิตอาสาฉือจี้และผู้ใจบุญที่มาร่วมบริการอาหารเจก็ปีติยินดี ตัวแทนของบริษัท โมเดิร์น คลาส แบ่งปันความรู้สึกว่า “รู้สึกสนุกดีที่ได้มาทำบุญตรงนี้ เห็นคนมารับประทานเยอะ ๆ แล้วบอกว่าอร่อย เราก็ยินดี รู้สึกปลื้มใจและมีความสุขค่ะ” 

20181011-073-bylek resize

▲บริษัท โมเดิร์น คลาส ร่วมบริการอาหารเจครบทั้ง 4 วัน

ด้วยความเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นนี้ จึงทำให้จิตใจเต็มไปด้วยความปีติสุข

 

5
อาศัยเทศกาลกินเจ จุดประกายความดีงามในใจผู้คน

กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในสถานธรรม และมีผู้คนมาร่วมทำความดีเช่นนี้ เป็นโอกาสดีที่ทำให้จุดประกายความดีงามให้ผู้คนไปในขณะเดียวกัน อย่างเช่น คุณภัทธริน วราเจตน์ และคุณเมธยา ปรีดิยาธร ซึ่งรู้จักฉือจี้ผ่านชั้นเรียนภาษาจีน ก็อาศัยวันครบรอบ 1 เดือนที่ญาติเสียชีวิตในวันที่ 11 เดือนตุลาคม มาร่วมบริการอาหารเจ โดยตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบที่ดี ทำเมนูสปาเก็ตตี้เจมาบริการให้ผู้คน หวังให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งไปถึงญาติผู้ล่วงลับ คุณภัทธริน แบ่งปันว่า “เป็นโอกาสบุญดีจริง ๆ ที่ทุกคนได้มีโอกาสมาสละความอยากของเนื้อสัตว์ของเราลง ทำให้ได้ช่วยชีวิตสัตว์กลุ่มหนึ่ง แม้จะไม่ได้มาก แต่ปีหนึ่งเราได้ทำหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นกุศล”

IMG 5934 resize

▲คุณภัทธริน วราเจตน์ (ขวา 1) และคุณเมธยา ปรีดิยาธร (กลาง)

ทำเมนูสปาเก็ตตี้เจมาบริการให้ผู้คน หวังให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งไปถึงญาติผู้ล่วงลับ

 

เมื่อเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของจิตอาสา ประชาชนที่มาร่วมรับประทานอาหารเจ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ทุกคนต่างก็ช่วยนำภาชนะไปล้างทำความสะอาดด้วยตนเอง และผู้คนจำนวนไม่น้อยช่วยเช็ดภาชนะให้แห้ง ลดภาระงานให้จิตอาสาได้เป็นอย่างมาก ผู้มาร่วมรับประทานอาหารเจแบ่งปันความรู้สึกว่า “เวลาที่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ควรจะบำเพ็ญตน มันเหมือนกับว่าเป็นบุญส่วนหนึ่ง เพราะเมื่อคนอื่นให้เราแล้ว เราก็ควรให้เขากลับบ้าง”

20181011-046-bydatchanee resize

▲หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ทุกคนต่างก็ช่วยนำภาชนะไปล้างทำความสะอาด

และช่วยเช็ดภาชนะให้แห้ง ซึ่งลดภาระงานให้จิตอาสาได้เป็นอย่างมาก

 

การกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผู้มาร่วมรับประทานอาหาร ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ คุณวีระชัย ทาบุญสม เลขานุการของกิจกรรม “เทศกาลกินเจเขตประเวศ 2561” แบ่งปันว่า “สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดมุ่งหมายของเรา นั่นก็คือ สามารถจุดประกายความดีงามให้ผู้คน รวมพลังของคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เพราะว่าการที่เราจัดกิจกรรมบริการอาหารเจฟรีครั้งนี้ ทำให้ทุกคนได้ร่วมกันทำความดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งความรัก ให้ผู้คนในสังคมมาทำความดีร่วมกันต่อไป”

“เทศกาลกินเจเขตประเวศ 2561” ตลอดทั้ง 4 วัน มีประชาชนมาร่วมรับประทานอาหารเจ รวม 2,065 คน ครั้งแรกของการจัดกิจกรรมบริการอาหารเจในสถานธรรมจิ้งซือประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ในระหว่างกิจกรรมแม้พบเจออุปสรรคมากมาย แต่ทุกคนก็ฝ่าฟันผ่านพ้นมาได้ และยังทำให้จิตอาสาฉือจี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนากิจกรรมบริการอาหารเจครั้งใหม่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

20181011-034-bydatchanee resize

▲เทศกาลกินเจเขตประเวศ 4 วัน มีผู้มารับประทานอาหารเจรวม 2,025 คน

 

 

 

เรื่อง คุณดรรชนี สุระเทพ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศร  คุณบุษรา สมบัติ คุณดรรชนี สุระเทพ คุณหลู่กุ้ยหลาน