ค้นหาข่าว

ฉือจี้กับรักยิ่งใหญ่ รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น

20181107-113-bylek resize

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สถาบันการสร้างชาติจัดงาน คืนเชิดชูเกียรติการสร้างชาติ” ขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ ภายในงาน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติขึ้นเป็นครั้งแรก

โดย “มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน” ได้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ (Corporate Nation-Building Award : People Sector) ในโอกาสนี้ รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย คุณเฉินอวี่หง ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

 

20181107-110-bylek resize

▲รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

คุณเฉินอวี่หง เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาตินั้น ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ นายเควิน ไมเคิล รัดด์ อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นางมารี โยฮันนา คิวิเนียมี อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศฟินแลนด์ นายเฟรเดอริก ซูมาเย อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย นายปาสกาล ลามี อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย อาทิ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด, นายราทัน นาวัล ทาทา (Ratan N. Tata), นายมีชัย วีระไวทยะ, ดาโต๊ะ ดร.เนลลี่ เอส แอล ตัน หว่อง (Dato’ Dr. Nellie S. L. Tan-Wong), สมัชชาคนของคาซัคสถาน (Assembly of the People of Kazakhstan), ออโร่แล็บ (Aurolab) และมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (Tzu Chi Foundation) ซึ่งได้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ (Corporate Nation-Building Award : People Sector)

20181107-156-bylek resize

▲สถาบันการสร้างชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติขึ้นเป็นครั้งแรก

โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศรวม 14 ท่าน

 

 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวบนเวทีว่า “วันนี้ทุกคนมารวมตัวกัน เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เป็นต้นแบบในด้านการนำ การบริหาร คุณธรรม ที่ได้รับรางวัลสร้างชาติดีเด่น ทั้งในภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชากิจ”

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ท่านได้กำชับว่า “เนื้อหาในหนังสือนั้นดีและยังมีความจำเป็น ทว่าการนำไปปรับใช้กับการทำงานนั้นสำคัญยิ่งกว่า” ดังเช่นผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลในคืนนี้ เป็นตัวอย่างที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงการเสียสละทำประโยชน์เพื่อสังคม

รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนรับรางวัลในครั้งนี้กล่าวว่า “วันนี้มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ ขอบพระคุณสถาบันการสร้างชาติ ที่ให้เกียรติฉือจี้ ตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา ย่างก้าวแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ได้เดินทางไปกว่า 96 ประเทศทั่วโลก ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่แบ่งแยกประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและสีผิว นำความรักไปปลอบโยนผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยเมตตาจิต ขอบพระคุณท่านธรรมาจารย์ ที่ก่อตั้งฉือจี้ขึ้นมา ทำให้ผู้คนได้เห็นถึงย่างก้าวแห่งความรักนี้ พร้อมทั้งหวังว่า จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน เข้ามาร่วมกันทำความดี ก้าวเดินบนวิถีพระโพธิสัตว์นี้ด้วยความเสียสละร่วมกันมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ”

20181107-169-bylek resize

▲รองประธานบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

คุณเฉินอวี่หง เป็นตัวแทนรับรางวัล

 

ภายใต้การนำของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน ชาวฉือจี้ทั่วโลกต่างนำพุทธธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมทำความดีเป็นพระโพธิสัตว์เดินดิน พร้อมทั้งยึดคำสอนของท่านธรรมาจารย์ที่ว่า เมื่อรับจากที่ไหน ก็ต้องตอบแทนกลับให้กับที่แห่งนั้น ส่งผลให้ทุกวันนี้ ย่างก้าวความรักอันยิ่งใหญ่ของชาวฉือจี้กระจายไปแล้วกว่า 96 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคฟรีให้กับผู้ไร้สิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกา การช่วยเหลือบรรเทาภัยในอัฟกานิสถาน เมียนมาร์ และประเทศจีน เป็นต้น รวมถึงการทุ่มเทผลักดัน “สี่ภารกิจ แปดรอยธรรม” ของชาวฉือจี้ทั่วโลก ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น “มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน” จึงได้รับเกียรติให้รับรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ

 

 

 

เรื่อง คุณบุษรา สมบัติ   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี