ค้นหาข่าว

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำมอบน้ำสะอาด ปรับปรุงบริการด้านการแพทย์ให้รพ.สต.ชุมชน

20181129-130-bydatchanee resize

 

1
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำมอบน้ำสะอาด ปรับปรุงบริการด้านการแพทย์ให้ รพ.สต.ชุมชน

 

เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดี เกษตรกรจำนวนไม่น้อย จึงเลือกใช้สารเคมีควบคุมแมลง โรค และกำจัดวัชพืช อันเป็นผลทำให้ดินและน้ำมีสารพิษปนเปื้อน บ้านดอนน้ำครก ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนน้ำครก (รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก) จึงดำเนินโครงการตรวจสารเคมีให้พี่น้องประชาชนทุก ๆ 6 เดือน เพื่อติดตามสุขภาพของพี่น้องประชาชน หากพบว่าผลเลือดของชาวบ้านคนใดอยู่เกณฑ์เสี่ยงหรือไม่ปลอดภัย ทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันอีกด้วย

นอกจากนี้ ระบบน้ำประปาหมู่บ้านยังเป็นปัญหาใหญ่ของ ต.กองควาย ชาวบ้านจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านมาใช้ ซึ่งน้ำค่อนข้างขุ่น ใช้ได้เฉพาะงานซักล้าง แต่ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ จำเป็นต้องซื้อน้ำมาดื่มโดยเฉพาะ รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน คุณนันทญา ศิริมาตร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก แบ่งปันหนึ่งในปัญหาที่ประสบว่า “ในฤดูน้ำฝน น้ำจะมีสีเหลืองขุ่น เวลาล้างเครื่องมือต่าง ๆ ทางรพ.สต.ก็ต้องใช้น้ำฝนมาล้าง แต่การจัดเก็บน้ำฝนของเราก็มีไม่เยอะ บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอา(น้ำถัง) มาจากบ้านค่ะ”

6 พฤศจิกายน 2561 ในขณะที่จิตอาสาฉือจี้ดำเนินการสำรวจช่วยภัยหนาว ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก เมื่อสำรวจและทราบถึงปัญหาแล้ว จึงร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน และมีมติช่วยเหลือติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำของ รพ.สต.ดังกล่าว

20181128-033-bydatchanee resize

▲คุณอรรณพ ศิริมาตย์ ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 2 ต.กองควาย รับการตรวจเลือดหาสารเคมี

 

20181128-052-bydatchanee resize

▲ผลการตวรเลือด (สีเขียวเข้ม— ไม่ปลอดภัย สีเขียวอ่อน ---เสี่ยง สีเหลืองเข้ม ปลอดภัย สีเหลืองอ่อน ---ปกติ)

 

20181106-46-bytar resize

▲6 พฤศจิกายน จิตอาสาฉือจี้รับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่สะอาดของรพ.สต.บ้านดอนน้ำครก

 

2
น้ำสะอาด ยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์

19 พฤศจิกายน เครื่องกรองน้ำที่ฉือจี้มอบให้ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ นับตั้งแต่นี้ต่อไป รพ.สต.บ้านดอนน้ำครกมีน้ำสะอาดใช้แล้ว ทำให้พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ เดือนละประมาณ 600 คน รู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้น 

20181128-023-bydatchanee resize

▲19 พฤศจิกายน เครื่องกรองน้ำที่ฉือจี้มอบให้ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ นับตั้งแต่นี้ต่อไป รพ.สต.บ้านดอนน้ำครกมีน้ำสะอาดใช้แล้ว

 

คุณถนัด ต้นน้อย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก เล่าว่า ตนเข้ามาทำงานใน รพ.สต.แห่งนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ซึ่งปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำมีมาก่อนที่คุณถนัดจะเข้ามาทำงาน เพราะฉือจี้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ จึงทำให้ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่มีมาตลอด 29 ปี ได้ถูกแก้ไข คุณถนัด แบ่งปันว่า “น้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ฉือจี้มอบให้เป็นน้ำที่สะอาด ใสสะอาด และดื่มได้ด้วยครับ”

20181128-049-bydatchanee resize

▲คุณถนัด ต้นน้อย เข้าทำงานรพ.สต.บ้านดอนน้ำครก

ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ซึ่งปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำมีมาก่อน ที่คุณถนัดจะเข้ามาทำงานที่ รพ.สต.

เพราะฉือจี้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ จึงทำให้ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่มีมาอย่างตลอด 29 ปี ได้ถูกแก้ไข

 

คุณปรารถนา เรืองรินทร์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก เล่าว่า ชาวบ้านที่มารับบริการส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากการทำไร่ทำสวน ซึ่งจะต้องใช้น้ำสะอาดล้างแผลก่อนการใช้น้ำเกลือ แต่เนื่องจากน้ำไม่สะอาด จึงต้องใช้น้ำเกลือล้างเลย “แต่ตอนนี้คือน้ำสะอาด เรามั่นใจได้ เราก็สามารถใช้น้ำสะอาดล้างแผล ก่อนที่เราจะทำการใช้น้ำเกลือล้างแผลอีกครั้งงค่ะ รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะ” คุณปรารถนา แบ่งปันความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังที่ฉือจี้ช่วยติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 

20181128-020-bydatchanee resize

▲ถังน้ำฝนของรพ.สต.บ้านดอนน้ำครก สำหรับใช้ล้างเครื่องมือแพทย์

 

20181128-047-bydatchanee resize

▲คุณปรารถนา เรืองรินทร์(ขวา 1) แบ่งปันว่า “มีน้ำสะอาดใช้แล้ว ทำให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนได้มั่นใจขึ้น”

 

3
น้ำสะอาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

คุณอมรรัตน์ คำปิน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก เล่าว่า แต่ก่อน หากจะต้องล้างเครื่องมือแพทย์ จะต้องใช้น้ำฝนที่ทาง รพ.สต.รองไว้ แต่ก่อนจะนำมาใช้ ก็ต้องรอให้น้ำฝนตกตะกอนเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม น้ำฝนก็ยังไม่ถือว่าสะอาดพอ ฉะนั้น เมื่อล้างเครื่องมือแพทย์เสร็จแล้ว ยังจะต้องใช้น้ำกลั่นมาล้างเครื่องมือแพทย์อีกขั้นตอน จากนั้นจึงค่อยนำเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ซึ่งทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณ ปัจจุบันฉือจี้ช่วยติดตั้งเครื่องกรองน้ำและมีน้ำสะอาดแล้ว ก็สามารถใช้น้ำสะอาดล้างเครื่องมือได้ทันที และก่อนจะนำเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ก็ไม่จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้ง ทำให้ประหยัดเวลาและงบประมาณได้เป็นอย่างมาก คุณอมรรัตน์ แบ่งปันความรู้สึกว่า “รู้สึกสบายใจขึ้น ล้างเครื่องมือแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น ทำให้เรามีเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้อีกค่ะ” 

20181128-041-bydatchanee resize

▲คุณอมรรัตน์ คำปิน แบ่งปันว่า เครื่องกรองน้ำที่ฉือจี้มอบให้ ทำให้ประหยัดเวลาและงบประมาณในการล้างเครื่องมือแพทย์มากขึ้น

 

คุณทวีศักดิ์ จันตระ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน เล่าว่า เครื่องกรองน้ำเป็นอุปกรณ์ในหมวดครุภัณฑ์ อีกทั้งค่าใช้จ่ายเกินว่า 50,000 บาท จึงทำให้การยื่นเบิกของบประมาณค่อนข้างยุ่งยาก ฉะนั้น เมื่อฉือจี้ได้ให้ความช่วยเหลือติดตั้งเครื่องกรองน้ำเช่นนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อคนให้ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก คุณทวีศักดิ์แบ่งปันว่า “ประชาชนที่มารับบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ก็จะได้ดื่มน้ำผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว มีความสะอาด ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อพี่น้องประชาชนครับ”

 

4
ต่อยอดสู่การช่วยเหลือซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้คนในชุมชน

ระบบประปาหมู่บ้านของตำบลกองควายหยุดการใช้งานมานาน 7 ปีแล้ว แต่ด้วยทางเทศบาลตำบลยื่นของบประมาณไม่ได้ จึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมประปาของหมู่บ้านได้ ชาวบ้านจึงต้องสูบน้ำจากแม่น้ำน่านซึ่งมีลักษณะขุ่นมาใช้โดยตรง หลังจากที่จิตอาสาฉือจี้ได้ลงพื้นทีสำรวจเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จึงมีมติให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมระบบประปาของหมู่บ้าน  โดยดำเนินว่าจ้างผู้รับเหมาในปลายเดือนพฤศจิกายน และจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซ่มในต้นเดือนธันวาคม คาดว่าจะใช้ระยะประมาณ 1 เดือน ก็จะสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ติดตั้งปั๊มสูบน้ำใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์กรองน้ำ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำและบ่อน้ำใต้ดิน รวมถึงทาสีแทงค์น้ำประปาหมู่บ้าน ให้ใหม่เอี่ยมและใช้งานได้ดังเดิม เพื่อมอบน้ำสะอาดให้ชาวบ้านได้อุปโภคบริโภค เมื่อการซ่อมแซมแล้วเสร็จ จิตอาสาฉือจี้ก็จะเดินทางไปทำพิธีมอบและเปิดใช้ประปาหมู่บ้านอีกครั้ง

20181128-110-bydatchanee resize

▲หลังจากที่จิตอาสาฉือจี้ได้ลงพื้นทีสำรวจเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

จึงมีมติให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมระบบประปาของหมู่บ้าน โดยดำเนินว่าจ้างผู้รับเหมาในปลายเดือนพฤศจิกายน

และจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซ่มในต้นเดือนธันวาคม คาดว่าจะใช้ระยะประมาณ 1 เดือน ก็จะสามารถซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จ

 

 

 

 

 

 เรื่อง คุณบุษรา สมบัติ คุณดรรชนี สุระเทพ คุณไช่ชิวหลิง   ภาพ คุณพิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี คุณดรรชนี สุระเทพ