ค้นหาข่าว

ค่ายจิตอาสา พัฒนาเมล็ดพันธุ์ใหม่ ภารกิจฉือจี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

20170224-064-byjanyaporn resize

 

1
หว่านเพาะเมล็ดพันธ์แห่งความดี ไถพรวนนาบุญฉือจี้ให้งอกงาม

 

23-25 กุมภาพันธ์ 2560 อาสาสมัครฉือจี้ได้จัดกิจกรรม “ค่ายจิตอาสาฉือจี้ระดับต้น” ขึ้นที่เทศบาลตำบาลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ขอขอบคุณอาสาสมัครฉือจี้โพธาราม ใช้เวลาใน 9 ปี ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวกเรื่อยมา จนประสบความสำเร็จด้วยดี และยังมาช่วยจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยความปีติยินดี เพื่อร่วมกันหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ไถพรวนนาบุญฉือจี้ให้งอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป

20170223-014-byjanyaporn resize

▲ก่อนพิธีการจะเริ่มขึ้น ทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที

 

เดิมทีแล้วในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวกมีอาสาสมัครฉือจี้ 3 คน ครั้งนี้อาสาสมัครฉือจี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เห็นด้วยกับแนวคิดของมูลนิธิพุทธฉือจี้ และได้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี เช่น เยี่ยมเยียนครอบครัวบุญคุณ ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในโรงพยาบาล เสิร์ฟน้ำชาให้ผู้ป่วย จนในที่สุด คุณขวัญชนกได้ตัดสินใจร่วมอบรมเป็นกรรมการฉือจี้เมื่อปลายปี 2559 ในขณะเดียวกัน คุณขวัญชนกก็มีความคาดหวังว่าจะมีอาสาสมัครฉือจี้ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยกันดูแลผู้ยากไร้ในท้องถิ่น ดังนั้น จึงเชิญชวนอาสาสมัครฉือจี้มาจัดกิจกรรมค่ายอาสาฉือจี้ จุดประกายความดีงามในใจของทุกคน

20170223-021-byjanyaporn resize

▲คุณขวัญชนกหวังมีความคาดหวังว่า

จะมีอาสาสมัครฉือจี้ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยกันดูแลผู้ยากไร้ในพื้นที่

ดังนั้น จึงเชิญชวนอาสาสมัครฉือจี้มาจัดกิจกรรมค่ายอาสาฉือจี้ จุดประกายความดีงามในใจของทุกคน

 

คุณขวัญชนกเล่าว่า แม้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากหลายตำบลใกล้เคียง และไม่เคยรู้จักฉือจี้มาก่อน แต่พวกเขาก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี คุณขวัญชนก แบ่งปันว่า “เราได้แนะนำไปว่าพุทธฉือจี้เป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ต่าง ๆ เขาก็เลยเกิดความรู้สึกว่าสนใจ และมาร่วมอบรมในครั้งนี้”

อาสาสมัครฉือจี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวกให้เกียรติมากล่าวเปิดกิจกรรม และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม “ทุกท่านคือคนที่มีจิตอาสา เสียสละ ซึ่งคนที่มีจิตอาสา เสียสละนั้น จะเป็นคนที่มีบุญกุศลมหาศาล เป็นเสมือนผู้ที่ปิดทองหลังพระ ผมขอชื่นชมยินดีกับอาสาสมัครพวกเราทุกคนที่มีจิตอาสา มีความเมตตา ที่จะช่วยผู้ด้อยโอกาส มาร่วมเป็นเครือข่ายของมูลนิธิพุทธฉือจี้”

20170223-018-byjanyaporn resize

▲คุณประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

 

ค่ายจิตอาสาฉือจี้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ อาสาสมัครฉือจี้ นพ.สมบูรณ์ นันทานิช นำอาสาสมัครฉือจี้เดินเข้าสู่พิธีพร้อมด้วยถาดน้ำชา เพื่อเสิร์ฟน้ำชาให้แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นแสดงภาษามือประกอบเพลง “โลกนี้มีความรัก” เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวฉือจี้ อีกทั้งนำผู้เข้าอบรมร่วมแสดงภาษาประกอบเพลง “ใบหน้าที่มีความสุข” ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายร่างกายในระหว่างการอบรม

20170223-030-byjanyaporn resize

▲เมื่อกิจกรรมเริ่มอย่างเป็นทางการแล้ว นพ.สมบูรณ์ นันทานิช

นำอาสาสมัครเดินถือถาดน้ำชาสู่พิธี เพื่อเสิร์ฟน้ำชาให้แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมอบรม

 

20170223-028-byjanyaporn resize

▲ภาษามือประกอบเพลง “โลกนี้มีความรัก” วัฒนธรรมอันดีงามของชาวฉือจี้

 

กิจกรรมอบรมใน 3 วัน อาสาสมัครฉือจี้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์การทำงานเป็นอาสาฉือจี้ รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครฉือจี้ คุณสุชน แซ่เฮง แบ่งปันว่า “สิ่งที่ท่านทำ ชาวฉือจี้ต้องเรียนรู้ เพราะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ๆ”

20170223-037-byjanyaporn resize

▲ อาสาสมัครฉือจี้ คุณสุชน แซ่เฮง แนะนำมูลนิธิพุทธฉือจี้ และแนวคิดการเป็นอาสาสมัครฉือจี้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

 

คุณสมพิศ เกตุมณี หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม แบ่งปันว่า “เราก็ได้ความรู้มากมายจากการอบรมในครั้งนี้ ดีใจมากค่ะที่ได้มาอบรม และก็คิดว่าถ้ามีฉือจี้มาก ๆ ในสังคม สังคมไทยก็จะน่าอยู่มากขึ้น

  

2
ลงลึกสู่ชุมชน เรียนรู้จิตอาสาภาคปฏิบัติ

นอกจากการฟังอาสาสมัครฉือจี้บรรยายแล้ว ยังมีการทำจิตอาสาภาคปฏิบัติ โดยอาสาสมัครและผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่มกัน และลงพื้นที่สู่ชุมชนเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้และช่วยทำความสะอาดบ้าน คุณพลพจน์ เชาว์วิวัฒน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งปันว่า “พอมาเห็นฉือจี้จริง ๆ ทำให้เราได้รู้แนวทางในการทำจิตอาสาภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง ทำให้มีความรู้ในเรื่องฉือจี้มากยิ่งขึ้น

20170223-070-byjanyaporn resize

▲คุณพลพจน์ เชาว์วิวัฒน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งปันว่า กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงแนวทางในการทำจิตอาสาในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง

 

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม อาสาสมัครฉือจี้มอบเสื้อสีเทาให้ผู้เข้าร่วมอบรม บ่งบอกว่าภารกิจของการทำจิตอาสาฉือจี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมล็ดพันธุ์ที่หว่านเพาะให้นาบุญแห่งนี้ จะแตกหน่อออกใบงดงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป

20170223-052-byjanyaporn resize

 ▲อาสาสมัครฉือจี้ คุณขวัญตา คล้ำเหลือ แบ่งปันครอบครัวผู้ยากไร้ใน

อ.ดำเนินสะดวก รวมทั้งการดูแลครอบครวผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ

 

20170225-022-byjanyaporn resize

▲อาสาสมัครฉือจี้ คุณพีระพัฒน์ เครือใจ แบ่งปันการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล

พร้อมทั้งเชิญชวนทุกคนมาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเริ่มต้นจากตนเองก่อน

 

20170223-100-byjanyaporn resize

▲ให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้รักสามัคคีกันผ่าน “อ้อมกอดอันอบอุ่น”

 

20170225-056-bylukueilan resize

▲นั่งรถลงสู่พื้นที่ เพื่อไปเยียมเยียนและทำความสะอาดบ้านให้ครอบครัวผู้ยากไร้

 

20170225-036-bylukueilan resize

▲เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว อาสาสมัครมอบเสื้อสีเทาให้ผู้เข้าร่วมอบรม บ่งบอกว่าภารกิจกิจของการทำจิตอาสาฉือจี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

 

20170223-025-byjanyaporn resize

▲หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมล็ดพันธุ์ที่หว่านเพาะนาบุญ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีแห่งนี้ จะแตกหน่อออกใบงดงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

เรื่อง คุณดรรชนี   สุระเทพ   ภาพ คุณจรรยพร เข้มแข็ง คุณหลู่กุ้ยหลาน